หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

[ ทั้งหมด   20 ก.ค. 2556   21 ก.ค. 2556   4 ส.ค. 2556   17 ส.ค. 2556   18 ส.ค. 2556   24 ส.ค. 2556   25 ส.ค. 2556   29 ส.ค. 2556   30 ส.ค. 2556   31 ส.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 17 ส.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคารอเนกประสงค์ 17 ส.ค. 2556 09.00
2 000051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม สนามฟุตบอล 17 ส.ค. 2556 09.00
3 000062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม สนามฟุตบอล 17 ส.ค. 2556 09.00
4 000071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 17 ส.ค. 2556 09.00
5 000102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม โรงอาหาร 17 ส.ค. 2556 09.00
6 000708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 17 ส.ค. 2556 09.00
7 000511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 2 ห้อง ห้องสมุด 17 ส.ค. 2556 09.00
8 000510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 17 ส.ค. 2556 09.00
9 000512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312 17 ส.ค. 2556 09.00
10 000509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 17 ส.ค. 2556 09.00
11 000718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคารอเนกประสงค์ 17 ส.ค. 2556 13.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นงลักษณ์ ทองบางหรง, ถลัชนันน์ อินริสพงษ์ โทร.0-7780-0026
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]