หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000061 โรงเรียนกระบุรี 44 103 18
2 000039 โรงเรียนชนม์พัฒนา 7 9 7
3 000001 โรงเรียนชาติเฉลิม 47 78 54
4 000034 โรงเรียนทอนเสียดวิทยาคาร 5 10 6
5 000073 โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ 22 33 25
6 000028 โรงเรียนทับไชยาพัฒนา 25 46 40
7 000030 โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา 30 63 48
8 000051 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 77 167 116
9 000052 โรงเรียนบ้าน จ.ป.ร. 0 0 0
10 000079 โรงเรียนบ้านกำพวน 42 90 47
11 000020 โรงเรียนบ้านขจัดภัย 32 52 37
12 000021 โรงเรียนบ้านคลองของ 15 45 0
13 000069 โรงเรียนบ้านคลองเงิน 9 12 9
14 000084 โรงเรียนบ้านควนไทรงาม 25 46 32
15 000032 โรงเรียนบ้านคอกช้าง 0 0 0
16 000044 โรงเรียนบ้านชนะบำรุง 6 12 9
17 000046 โรงเรียนบ้านชาคลี 5 10 5
18 000057 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 5 7 7
19 000042 โรงเรียนบ้านด่าน 51 121 73
20 000007 โรงเรียนบ้านทรายแดง 20 47 29
21 000047 โรงเรียนบ้านทองหลาง 27 41 24
22 000078 โรงเรียนบ้านทะเลนอก 0 0 0
23 000065 โรงเรียนบ้านทับจาก 0 0 0
24 000054 โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว 48 90 68
25 000014 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 62 192 0
26 000023 โรงเรียนบ้านท่าฉาง 20 37 20
27 000018 โรงเรียนบ้านนกงาง 69 135 93
28 000048 โรงเรียนบ้านนา 23 47 24
29 000055 โรงเรียนบ้านน้ำขาว 0 0 0
30 000062 โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย 19 27 15
31 000005 โรงเรียนบ้านน้ำตก 0 0 0
32 000063 โรงเรียนบ้านน้ำแดง 0 0 0
33 000059 โรงเรียนบ้านบกกราย 6 7 7
34 000013 โรงเรียนบ้านบางกลาง 22 33 31
35 000085 โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก 29 53 32
36 000060 โรงเรียนบ้านบางกุ้ง 7 9 8
37 000035 โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง 28 53 40
38 000009 โรงเรียนบ้านบางนอน 8 14 12
39 000031 โรงเรียนบ้านบางนา 0 0 0
40 000040 โรงเรียนบ้านบางปรุ 18 29 19
41 000081 โรงเรียนบ้านบางมัน 15 27 15
42 000012 โรงเรียนบ้านบางริ้น 13 30 16
43 000064 โรงเรียนบ้านบางสองรา 13 21 12
44 000008 โรงเรียนบ้านบางสีกิ้ม 3 8 6
45 000045 โรงเรียนบ้านบางหิน 56 155 59
46 000049 โรงเรียนบ้านบางเบน 36 51 40
47 000058 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 14 29 16
48 000070 โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน 6 9 5
49 000095 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 29 51 37
50 000037 โรงเรียนบ้านปากแพรก 28 76 0
51 000077 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 58 184 89
52 000056 โรงเรียนบ้านรังแตน 64 112 70
53 000019 โรงเรียนบ้านราชกรูด 22 45 25
54 000022 โรงเรียนบ้านละออง 0 0 0
55 000036 โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ 22 51 15
56 000074 โรงเรียนบ้านลำเลียง 0 0 0
57 000071 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 7 11 10
58 000075 โรงเรียนบ้านสองแพรก 44 86 43
59 000050 โรงเรียนบ้านสำนัก 57 101 85
60 000080 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 23 54 36
61 000067 โรงเรียนบ้านหนองจิก 2 6 4
62 000068 โรงเรียนบ้านหาดจิก 36 82 51
63 000024 โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ 17 26 24
64 000025 โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) 0 0 0
65 000017 โรงเรียนบ้านหินช้าง 39 134 56
66 000006 โรงเรียนบ้านหินดาด 19 32 18
67 000053 โรงเรียนบ้านหินวัว 20 39 0
68 000041 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 21 46 22
69 000003 โรงเรียนบ้านเกาะช้าง 12 21 15
70 000002 โรงเรียนบ้านเกาะพยาม 6 11 8
71 000015 โรงเรียนบ้านเกาะสินไห 15 28 20
72 000016 โรงเรียนบ้านเกาะเหลา 8 22 0
73 000094 โรงเรียนบ้านเขานางหงส์ 6 10 5
74 000027 โรงเรียนบ้านเขาฝาชี 29 53 38
75 000043 โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง 22 51 40
76 000082 โรงเรียนบ้านแหลมนาว 0 0 0
77 000038 โรงเรียนประชาอุทิศ 13 24 19
78 000072 โรงเรียนมัชฌิมวิทยา 31 59 45
79 000011 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 30 53 46
80 000033 โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง 36 66 41
81 000029 โรงเรียนวัดช่องลม 12 21 12
82 000066 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 14 26 15
83 000026 โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น 28 65 31
84 000004 โรงเรียนอนุบาลระนอง 79 173 40
85 000010 โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา 20 41 20
86 000083 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) 62 134 68
87 000076 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) 44 84 52
88 000086 โรงเรียนศรีอรุโณทัย 53 116 29
89 000087 โรงเรียนสหายวิทย์ 23 40 1
90 000088 โรงเรียนหมิงซิน 38 74 57
91 000089 โรงเรียนอนุบาลดวงกมล 52 110 78
92 000090 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 25 38 19
93 000092 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ 33 52 33
94 000091 โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม 44 87 0
95 000093 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 18 37 0
รวม 2270 4680 2441
7121

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นงลักษณ์ ทองบางหรง, ถลัชนันน์ อินริสพงษ์ โทร.0-7780-0026
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]