หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ระนอง เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลระนอง 79 50 66.67% 10 13.33% 7 9.33% 8 10.67% 75
2 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 77 34 47.22% 14 19.44% 11 15.28% 13 18.06% 72
3 โรงเรียนศรีอรุโณทัย 53 29 55.77% 13 25% 3 5.77% 7 13.46% 52
4 โรงเรียนบ้านนกงาง 69 25 46.3% 9 16.67% 12 22.22% 8 14.81% 54
5 โรงเรียนบ้านบางหิน 56 24 48.98% 9 18.37% 5 10.2% 11 22.45% 49
6 โรงเรียนบ้านรังแตน 64 23 45.1% 8 15.69% 10 19.61% 10 19.61% 51
7 โรงเรียนบ้านสำนัก 57 21 38.89% 15 27.78% 7 12.96% 11 20.37% 54
8 โรงเรียนบ้านด่าน 51 21 44.68% 12 25.53% 7 14.89% 7 14.89% 47
9 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 62 19 33.93% 8 14.29% 10 17.86% 19 33.93% 56
10 โรงเรียนชาติเฉลิม 47 17 44.74% 8 21.05% 6 15.79% 7 18.42% 38
11 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 58 16 29.63% 18 33.33% 11 20.37% 9 16.67% 54
12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) 44 14 45.16% 6 19.35% 5 16.13% 6 19.35% 31
13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) 62 13 23.21% 15 26.79% 8 14.29% 20 35.71% 56
14 โรงเรียนหมิงซิน 38 13 40.63% 6 18.75% 5 15.63% 8 25% 32
15 โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว 48 12 31.58% 7 18.42% 8 21.05% 11 28.95% 38
16 โรงเรียนบ้านหาดจิก 36 12 48% 3 12% 3 12% 7 28% 25
17 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 29 12 44.44% 3 11.11% 2 7.41% 10 37.04% 27
18 โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม 44 11 28.21% 9 23.08% 7 17.95% 12 30.77% 39
19 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 30 11 42.31% 6 23.08% 3 11.54% 6 23.08% 26
20 โรงเรียนอนุบาลดวงกมล 52 10 21.74% 11 23.91% 12 26.09% 13 28.26% 46
21 โรงเรียนกระบุรี 44 10 29.41% 9 26.47% 7 20.59% 8 23.53% 34
22 โรงเรียนบ้านสองแพรก 44 10 27.78% 7 19.44% 8 22.22% 11 30.56% 36
23 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ 33 9 32.14% 6 21.43% 3 10.71% 10 35.71% 28
24 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 25 9 40.91% 4 18.18% 5 22.73% 4 18.18% 22
25 โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง 22 9 40.91% 3 13.64% 6 27.27% 4 18.18% 22
26 โรงเรียนบ้านบางกลาง 22 8 40% 6 30% 3 15% 3 15% 20
27 โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา 20 8 47.06% 3 17.65% 3 17.65% 3 17.65% 17
28 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 21 8 40% 2 10% 6 30% 4 20% 20
29 โรงเรียนบ้านบางเบน 36 7 23.33% 12 40% 6 20% 5 16.67% 30
30 โรงเรียนมัชฌิมวิทยา 31 7 25% 9 32.14% 4 14.29% 8 28.57% 28
31 โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา 30 7 25.93% 6 22.22% 6 22.22% 8 29.63% 27
32 โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก 29 7 36.84% 2 10.53% 1 5.26% 9 47.37% 19
33 โรงเรียนทับไชยาพัฒนา 25 6 28.57% 6 28.57% 4 19.05% 5 23.81% 21
34 โรงเรียนบ้านขจัดภัย 32 6 27.27% 2 9.09% 6 27.27% 8 36.36% 22
35 โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ 17 6 37.5% 2 12.5% 3 18.75% 5 31.25% 16
36 โรงเรียนบ้านทรายแดง 20 5 27.78% 7 38.89% 5 27.78% 1 5.56% 18
37 โรงเรียนบ้านเขาฝาชี 29 5 26.32% 4 21.05% 3 15.79% 7 36.84% 19
38 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 14 5 41.67% 4 33.33% 1 8.33% 2 16.67% 12
39 โรงเรียนบ้านหินช้าง 39 4 12.9% 8 25.81% 5 16.13% 14 45.16% 31
40 โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ 22 4 20% 7 35% 7 35% 2 10% 20
41 โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง 36 4 12.12% 6 18.18% 9 27.27% 14 42.42% 33
42 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 23 4 17.39% 5 21.74% 5 21.74% 9 39.13% 23
43 โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย 19 4 36.36% 5 45.45% 1 9.09% 1 9.09% 11
44 โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง 28 4 17.39% 4 17.39% 4 17.39% 11 47.83% 23
45 โรงเรียนบ้านคลองของ 15 4 30.77% 4 30.77% 1 7.69% 4 30.77% 13
46 โรงเรียนบ้านนา 23 4 21.05% 3 15.79% 3 15.79% 9 47.37% 19
47 โรงเรียนบ้านหินดาด 19 4 30.77% 3 23.08% 2 15.38% 4 30.77% 13
48 โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ 22 4 25% 1 6.25% 4 25% 7 43.75% 16
49 โรงเรียนบ้านบางปรุ 18 4 30.77% 1 7.69% 0 0% 8 61.54% 13
50 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 7 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
51 โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น 28 3 12.5% 9 37.5% 5 20.83% 7 29.17% 24
52 โรงเรียนบ้านกำพวน 42 3 12% 9 36% 4 16% 9 36% 25
53 โรงเรียนสหายวิทย์ 23 3 18.75% 5 31.25% 3 18.75% 5 31.25% 16
54 โรงเรียนบ้านควนไทรงาม 25 3 16.67% 5 27.78% 2 11.11% 8 44.44% 18
55 โรงเรียนบ้านเกาะสินไห 15 3 30% 4 40% 2 20% 1 10% 10
56 โรงเรียนบ้านหินวัว 20 3 18.75% 3 18.75% 6 37.5% 4 25% 16
57 โรงเรียนบ้านท่าฉาง 20 3 21.43% 1 7.14% 5 35.71% 5 35.71% 14
58 โรงเรียนบ้านบางกุ้ง 7 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 2 28.57% 7
59 โรงเรียนบ้านเกาะเหลา 8 3 50% 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 6
60 โรงเรียนบ้านราชกรูด 22 2 10% 7 35% 6 30% 5 25% 20
61 โรงเรียนประชาอุทิศ 13 2 20% 4 40% 2 20% 2 20% 10
62 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 14 2 18.18% 2 18.18% 3 27.27% 4 36.36% 11
63 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 18 2 14.29% 0 0% 3 21.43% 9 64.29% 14
64 โรงเรียนบ้านหนองจิก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
65 โรงเรียนบ้านทองหลาง 27 1 4.17% 12 50% 3 12.5% 8 33.33% 24
66 โรงเรียนบ้านชนะบำรุง 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
67 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
68 โรงเรียนบ้านบางสีกิ้ม 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
69 โรงเรียนบ้านบางสองรา 13 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 3 50% 6
70 โรงเรียนบ้านเขานางหงส์ 6 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
71 โรงเรียนบ้านบางริ้น 13 0 0% 3 33.33% 5 55.56% 1 11.11% 9
72 โรงเรียนบ้านบางมัน 15 0 0% 3 20% 4 26.67% 8 53.33% 15
73 โรงเรียนบ้านคลองเงิน 9 0 0% 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 8
74 โรงเรียนวัดช่องลม 12 0 0% 3 27.27% 1 9.09% 7 63.64% 11
75 โรงเรียนบ้านเกาะช้าง 12 0 0% 3 42.86% 0 0% 4 57.14% 7
76 โรงเรียนทอนเสียดวิทยาคาร 5 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
77 โรงเรียนบ้านปากแพรก 28 0 0% 1 20% 3 60% 1 20% 5
78 โรงเรียนบ้านชาคลี 5 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
79 โรงเรียนชนม์พัฒนา 7 0 0% 0 0% 3 50% 3 50% 6
80 โรงเรียนบ้านเกาะพยาม 6 0 0% 0 0% 3 60% 2 40% 5
81 โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน 6 0 0% 0 0% 3 75% 1 25% 4
82 โรงเรียนบ้านบางนอน 8 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
83 โรงเรียนบ้านบกกราย 6 0 0% 0 0% 0 0% 6 100% 6
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นงลักษณ์ ทองบางหรง, ถลัชนันน์ อินริสพงษ์ โทร.0-7780-0026
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]