หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 4 ส.ค. 2556 09.00 นักเรียนรายงานตัวก่อนเริ่มแข่งขัน 30 นาที, เก็บตัวห้อง 413 และหน้ามุกอาคาร 4
2 000053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414 4 ส.ค. 2556 09.00 นักเรียนรายงานตัวก่อนเริ่มแข่งขัน 30 นาที, เก็บตัวห้อง 413 และหน้ามุกอาคาร 4
3 000054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 4 ส.ค. 2556 11.00 นักเรียนรายงานตัวก่อนเริ่มแข่งขัน 30 นาที, เก็บตัวห้อง 413 และหน้ามุกอาคาร 4
4 000055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312 4 ส.ค. 2556 13.00 นักเรียนรายงานตัวก่อนเริ่มแข่งขัน 30 นาที, เก็บตัวห้อง 311
5 000056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 4 ส.ค. 2556 13.00 นักเรียนรายงานตัวก่อนเริ่มแข่งขัน 30 นาที, เก็บตัวห้อง 311
6 000057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 4 ส.ค. 2556 13.00 นักเรียนรายงานตัวก่อนเริ่มแข่งขัน 30 นาที, เก็บตัวห้อง 311
7 000058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 4 ส.ค. 2556 13.00 นักเรียนรายงานตัวก่อนเริ่มแข่งขัน 30 นาที, เก็บตัวห้อง 325
8 000059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 4 ส.ค. 2556 13.00 นักเรียนรายงานตัวก่อนเริ่มแข่งขัน 30 นาที, เก็บตัวห้อง 325
9 000060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 4 ส.ค. 2556 13.00 นักเรียนรายงานตัวก่อนเริ่มแข่งขัน 30 นาที, เก็บตัวห้อง 323
10 000061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 4 ส.ค. 2556 13.00 นักเรียนรายงานตัวก่อนเริ่มแข่งขัน 30 นาที, เก็บตัวห้อง 323
11 000063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ประชุมศิษย์เก่า 4 ส.ค. 2556 09.00 นักเรียนรายงานตัวก่อนเริ่มแข่งขัน 30 นาที
12 000064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ประชุมศิษย์เก่า 4 ส.ค. 2556 10.00 นักเรียนรายงานตัวก่อนเริ่มแข่งขัน 30 นาที
13 000065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
-
-
14 000066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
15 000714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 416 4 ส.ค. 2556 09.00 นักเรียนรายงานตัวก่อนเริ่มแข่งขัน 30 นาที
16 000722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 418 4 ส.ค. 2556 09.00 นักเรียนรายงานตัวก่อนเริ่มแข่งขัน 30 นาที


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นงลักษณ์ ทองบางหรง, ถลัชนันน์ อินริสพงษ์ โทร.0-7780-0026
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]