หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคารอเนกประสงค์ 4 ส.ค. 2556 09.00 นักเรียนรายงานตัวก่อนเริ่มแข่งขัน 30 นาที
2 000142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคารอเนกประสงค์ 4 ส.ค. 2556 09.00 นักเรียนรายงานตัวก่อนเริ่มแข่งขัน 30 นาที
3 000143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 5 ห้อง ห้องศิลปะ 4 ส.ค. 2556 09.00 นักเรียนรายงานตัวก่อนเริ่มแข่งขัน 30 นาที
4 000144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติเฉลิม โรงอาหาร 4 ส.ค. 2556 09.00 นักเรียนรายงานตัวก่อนเริ่มแข่งขัน 30 นาที
5 000145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม โรงอาหาร 4 ส.ค. 2556 09.00 นักเรียนรายงานตัวก่อนเริ่มแข่งขัน 30 นาที
6 000146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม โรงอาหาร 4 ส.ค. 2556 09.00 นักเรียนรายงานตัวก่อนเริ่มแข่งขัน 30 นาที
7 000147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง วิทยาศาสตร์ 4 ส.ค. 2556 09.00 นักเรียนรายงานตัวก่อนเริ่มแข่งขัน 30 นาที
8 000148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง วิทยาศาสตร์ 4 ส.ค. 2556 09.00 นักเรียนรายงานตัวก่อนเริ่มแข่งขัน 30 นาที
9 000149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
-
-
10 000150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
-
-
11 000152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
-
-
12 000153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
-
13 000154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 4 ส.ค. 2556 09.00 นักเรียนรายงานตัวก่อนเริ่มแข่งขัน 30 นาที, เก็บตัวห้อง 225
14 000155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 4 ส.ค. 2556 09.00 นักเรียนรายงานตัวก่อนเริ่มแข่งขัน 30 นาที, เก็บตัวห้อง 225
15 000156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 4 ส.ค. 2556 13.00 นักเรียนรายงานตัวก่อนเริ่มแข่งขัน 30 นาที, เก็บตัวห้อง 225
16 000164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 4 ส.ค. 2556 09.00 นักเรียนรายงานตัวก่อนเริ่มแข่งขัน 30 นาที, เก็บตัวห้อง 332, 336
17 000165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 4 ส.ค. 2556 09.00 นักเรียนรายงานตัวก่อนเริ่มแข่งขัน 30 นาที, เก็บตัวห้อง 332, 336
18 000166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 4 ส.ค. 2556 09.00 นักเรียนรายงานตัวก่อนเริ่มแข่งขัน 30 นาที, เก็บตัวห้อง 332, 336
19 000169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 2 ห้อง ห้องสมุด 4 ส.ค. 2556 09.00 นักเรียนรายงานตัวก่อนเริ่มแข่งขัน 30 นาที
20 000170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นงลักษณ์ ทองบางหรง, ถลัชนันน์ อินริสพงษ์ โทร.0-7780-0026
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]