เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
สังคมศึกษาฯ (ศาสนาอิสลาม)
แดนเซอร์ (ประกอบเพลงไทยลูกทุ่ง)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
1 ต.ค. 2556
2 ต.ค. 2556
3 ต.ค. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานมหกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน“ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้” ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๖
     รายละเอียด โปรดคลิก
วันพุธ ที่ 04 กันยายน 2556 เวลา 12:44 น.
แจ้งเพื่อทราบ!

ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแทนศูนย์เครือข่าย/หน่วยงาน/โรงเรียนที่เข้าแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่ปรากฏในโปรแกรมฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๐-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นข้อมูลการทดลองใช้โปรแกรมระบบการลงทะเบียนออนไลน์  

ขอให้ศูนย์เครือข่าย/หน่วยงาน/โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา บันทึกข้อมูลลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ และตรวจสอบให้ถูกต้อง  ทั้งนี้ เขตพื้นที่การศึกษาจะถือว่าข้อมูลที่ปรากฏในโปรแกรมฯ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2556 เวลา 20:52 น.
แบบส่งรายการแสดงบนเวทีของนักเรียน

ไฟล์ word   ไฟล์ pdf

วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2556 เวลา 15:44 น.
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบลงทะเบียนฯ และข้อตกลงในการร่วมกิจกรรมฯ

 

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ กำหนดจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบลงทะเบียนออนไลน์ แก่ตัวแทนศูนย์เครือข่าย
โรงเรียนในสังกัด ๑๓ ศูนย์เครือข่าย / สช.จังหวัดยะลา / เทศบาลนครยะลา
ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.  เป็นต้นไป
          ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยง  โดยกำหนดให้ทุกหน่วยส่งตัวแทนเข้าร่วมอบรม
หน่วยละไม่เกิน ๒ คน        สำหรับข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจกรรม มีดังนี้      

   - ให้ทุกหน่วยดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและส่งรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาทางระบบลงทะเบียนออนไลน์ ให้เสร็จสิ้น
ภายในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖                             
   - ให้ทุกหน่วยแจ้งรายการแสดงบนเวทีของนักเรียนตามแบบที่กำหนด (http://202.143.158.35/yala1/activity/newsfile/3247/1376463920.pdf )
ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน  ๒๕๕๖                              
   - ให้ทุกหน่วยร่วมจัดนิทรรศการได้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.              
  รายละเอียด โปรดคลิก http://202.143.158.35/yala1/activity/newsfile/3247/1376463582.pdf 

 

วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2556 เวลา 11:24 น.
กรอบการจัดงาน "ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้" ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๖
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ได้กำหนดกรอบการจัดงานมหกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน "ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้" ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว ติดตามได้จาก http://202.143.158.35/yala1/activity/newsfile/3236/1375852219.pdf
วันพุธ ที่ 07 สิงหาคม 2556 เวลา 12:22 น.
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งาน "ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้" ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๖
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ได้กำหนดจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในงานมหกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน "ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้" ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑-๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก และโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์  ซึ่งสามารถดูรายละเอียดกิจกรรมที่จัดแข่งขันฯ ได้ที่ http://202.143.158.35/yala1/activity/newsfile/3232/1375776393.pdf
วันอังคาร ที่ 06 สิงหาคม 2556 เวลา 15:44 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:44 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 140
จำนวนทีม 1,117
จำนวนนักเรียน 1,383
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 850
จำนวนกรรมการ 0
ครู+นักเรียน 2,233
ครู+นักเรียน+กรรมการ 2,233
ประกาศผลแล้ว 0/336 (0.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 5
เมื่อวาน 125
สัปดาห์นี้ 251
สัปดาห์ที่แล้ว 1,197
เดือนนี้ 1,191
เดือนที่แล้ว 3,523
ปีนี้ 4,714
ทั้งหมด 63,971