เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
ภาษาไทยระดับเขตพื้นที่
คณิตศาสตร์ระดับเขตพื้นที่
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
28 ส.ค. 2556
29 ส.ค. 2556
30 ส.ค. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เปลี่ยนสถานที่แข่งขันกิจกรรมลูกเสือ
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายการการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ชั้น ป.4 - 6 จากเดิมสนามหลังอาคาร 5โรงเรียนบ้านควน เป็นสนามโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมไปรายงานตัว ณ สนามแข่งขัน ก่อนเวลา 30 นาที
วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2556 เวลา 13:44 น.
การรายตัวเข้าประกวดแข่งขัน

คณะผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันได้กำหนดสถานที่รับรายงานแต่ละหน่วยประกวดแข่งขันไว้ที่เดียวกันทุกรายการ

- โรงเรียนบ้านคลองขุด เต็นท์บริเวณหน้าอาคาร 3 ชั้น

- โรงเรียนอนุบาลสตูล เต็นท์บริเวณหน้าอาคารสำนักงานโรงเรียน

- โรงเรียนบ้านควน บริเวณระเบียงอาคาร 2 ชั้น

 ให้ผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกซ้อม และคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม ไปรายงานตัวก่อนการแข่งขันทุกรายการไม่น้อยกว่า 30 นาทีก่อนการแข่งขัน

วันเสาร์ ที่ 24 สิงหาคม 2556 เวลา 09:47 น.
เปลี่ยนสถานที่แข่งขันนักบินน้อย

คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ รายการนักบินน้อยทุกรายการ เปลี่ยนสถานที่แข่งขันจากอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลสตูล เป็นโรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬารัชกิจประการ เทศบาลเมืองสตูล

วันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2556 เวลา 17:33 น.
หัวข้อเรื่องการประกวดแข่งขันศิลปสร้างสรรค์

 คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระศิลปะ รายการศิลปสร้างสรรค์ได้กำหนดหัวข้อเรื่องในการประกวดแข่งขันแล้ว ดังนี้

1. ระดับชั้น ป.1-3 ให้สร้างภาพในหัวข้อ "บ้านที่น่าอยู่" อาชีพที่หนูใฝ่ฝัน" และ "เที่ยวสวนสัตว์"

2. ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3 ให้สร้างภาพในหัวข้อ "เทคโนโลยีกับการศึกษา" สตูลสู่อาเซี่ยน" และ พลังงานกับชีวิต"

วัสดุที่เตรียมมาห้ามตกแต่งมาล่วงหน้า  ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนเตรียมตามหัวข้อที่กำหนด

วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2556 เวลา 17:31 น.
ด่วนมาก รายการประกวดแข่งขันที่นักเรียนต้องเตรียมตัวล่วงหน้า

จากการประชุมคณะกรรมการตัดสิน ในวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการมีมติให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมตัวล่วงหน้าดังนี้

1. กลุ่มสาระภาษาไทย รายการกล่าวสุนทรพจน์ ชั้น ม.1-3 ให้พูดในหัวข้อ "แทนคุณแผ่นดิน ในมิติของเยาวชน"

 

อ่านต่อ ...

วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2556 เวลา 14:51 น.
การแก้ไขเปลี่ยนการลงทะเบียนนักเรียนและครู
ตามที่ผู้จัดการประกวดแข่งขันได้ปิดการลงทะเบียนนักเรียนและครูในการเข้าร่วมประกวดแข่งขันกิจกรรมงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ปี 2556 ไปแล้วเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 นั้น เนื่องจากโรงเรียนบางโรงต้องการเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู หรือมีการพิมพ์ข้อมูลผิดพลาด คณะผู้ดำเนินการจึงเปิดระบบการลงทะเบียนอีกครั้วเพื่อให้โรงเรียนได้แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลเพิ่มเติม ในวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2556 และจะปิดระบบเพื่อประมวลผลสุดท้าย ในวันที่ 20 สิงหาคม 2556 เวลา 16.30 น.
วันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม 2556 เวลา 09:57 น.
ด่วน เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน

 

เพื่อความเหมาะสมของสถานที่จัดการแข่งขันกับกิจกรรมการแข่งขัน ฝ่ายดำเนินการประกวดแข่งขันงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดสตูล ปี 2556 จึงได้เปลี่ยนแปลงสถานท่จัดการแข่งขันในรายการต่อไปนี้

1. รายการอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4 - 6 และ ชั้น ม.1 - 3 จากเดิมห้องวิทยาศาสตร์ อาคารบุษบัน  เป็นห้องอัจฉระยะภาพ ชั้น 1 อาคารบุญฑริกา

2. รายการภาพยนต์สั้น ป.4 - 6 และ ม.1-3 จากเดิมห้องอัจฉริยะภาพ  ชั้น 1 อาคารบุญฑริกา เป็นห้องวิทยาศาสตร์ 2 ชั้น 2 อาคารบุษกร(อาคารใหม่)

โปรดตรวจสอบตารางการแข่งขันโดยละเอียด

วันอาทิตย์ ที่ 11 สิงหาคม 2556 เวลา 13:27 น.
การจัดนิทรรศการงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ปี 2556

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จัดงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2556 (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) เพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทนจังหวัดสตูล

อ่านต่อ ...

วันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม 2556 เวลา 08:52 น.
กำหนดการจัดงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2556

                ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล กำหนดจัดงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านคลองขุด โรงเรียนอนุบาลสตูล และโรงเรียนบ้านควน เพื่อ

อ่านต่อ ...

วันอังคาร ที่ 09 กรกฎาคม 2556 เวลา 17:27 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:44 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 186
จำนวนทีม 1,155
จำนวนนักเรียน 2,598
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,608
จำนวนกรรมการ 873
ครู+นักเรียน 4,206
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,079
ประกาศผลแล้ว 209/210 (99.52%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 10
เมื่อวาน 66
สัปดาห์นี้ 321
สัปดาห์ที่แล้ว 213
เดือนนี้ 76
เดือนที่แล้ว 1,654
ปีนี้ 1,795
ทั้งหมด 127,568