เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
เกณฑ์การแข่งขันทักษะศาสนาศิลธรรม
เกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมนอกกรอบ
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
23 ก.ย. 2556
24 ก.ย. 2556
25 ก.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศ
กลุ่มสาระภาษาไทย รายการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ประเภทเดี่ยว ป.1-3, ป.4-6 และ ม.1-3 ไม่มีการแข่งขันในงานมหกรรมวิชาการเบญจรงค์สงขลา 3 แต่จะใช้ผลการตัดสินการประกวดเขียนเรียงความคัดลายมือครูและนักเรียน โครงการส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคต่อไป ซึ่งกลุ่มนิเทศนิเทศติดตามและประเมินผล เป็นผู้รับผิดชอบในกิจกรรมนี้
 
  ประกาศ!!!
การแข่งขันกิจกรรมนอกกรอบทุกรายการ โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเครือข่ายอำเภอ ที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ให้ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้สอน ได้ที่ กลุ่มสาระศิลปะ ขอให้ลงทะเบียนโดยด่วน
 
  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทที่ 1 ผู้เข้าแข่งขันต้องส่งแบบสรุป 5 บท ให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 13 กันยายน 2556
 
  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1. กิจกรรมการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ผู้เข้าเข่งขันต้องนำ คอมพิวเตอร์ ไมโครโฟน หูฟัง ไปในวันแข่งขันด้วย
2. กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ผู้เข้าแข่งขันต้องนำ คอมพิวเตอร์ PC หรือ โน๊ตบุ๊ค พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ไปในวันแข่งขันด้วย
3. กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้เข้าแข่งขันต้องนำคอมพิวเตอร์ PC หรือโน๊ตบุ๊ค พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ไปในวันแข่งขันด้วย
4. กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 ผู้เข้าแข่งขันต้องนำ คอมพิวเตอร์ PC หรือ โน๊ตบุ๊ค พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ไปในวันแข่งขันด้วย
 
  รายการศาสนา-ศีลธรรม (เพิ่มเติม มี 9 กิจกรรม)
โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเครือข่ายอำเภอ เข้าร่วมแข่งขันระดับเขตพื้นที่ สามารถลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้สอน ได้ที่กลุ่มสาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
  กำหนดการแข่งขันทักษะทางวิชาการของแต่ะละอำเภอ
อำเภอเทพา แข่งขันระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2556
อำเภอจะนะ แข่งขันระหว่างวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2556
อำเภอสะบ้าย้อย แข่งขันระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2556
อำเภอนาทวี แข่งขันระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน 2556
อำเภอสะเดา แข่งขันระหว่างวันที่ 11 - 12 กันยายน 2556
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:44 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 237
จำนวนทีม 2,359
จำนวนนักเรียน 4,794
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,780
จำนวนกรรมการ 1,348
ครู+นักเรียน 7,574
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,922
ประกาศผลแล้ว 0/360 (0.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 9
เมื่อวาน 25
สัปดาห์นี้ 67
สัปดาห์ที่แล้ว 387
เดือนนี้ 378
เดือนที่แล้ว 1,346
ปีนี้ 1,724
ทั้งหมด 81,287