เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
ตรวจสอบชื่อ
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
21 ก.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

แผนผังโรงเรียน/สถานที่ประกวดแข่งขัน

โรงเรียนวิเชียรชม

โรงเรียนอนุบาลสงขลา

โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)

 

 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
การส่งเอกสารประกอบการแข่งขัน

เอกสารประกอบการแข่งขันที่จะต้องส่งล่วงหน้าตามเกณฑ์การแข่งขันฯ  เช่น เอกสารรูปเล่มโครงงานต่าง ๆ  ให้จัดส่งที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สงขลา เขต ๑ ตามจำนวนที่กำหนด ภายในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖  เวลา ๑๖.๐๐ น.

วันศุกร์ ที่ 06 กันยายน 2556 เวลา 16:23 น.
ประกาศแต่งตั้งกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.สงขลา เขต 1 ได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และกำหนดประชุมคณะกรรมการฯ ในวันที่ 10-11 กันยายน 2556 ณ ศูนย์การแข่งขันฯ

10 ก.ย. 56   09.00-12.00 ศูนย์การแข่งขัน ร.ร.เทศบาล 4 ณ ห้องอัตถโกวิท ร.ร.เทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย

10 ก.ย. 56 13.00-16.00 ศุนย์การแข่งขัน ร.ร.อนุบาลสงขลา ณ อาคารประชา-รัต ศรัทธา ร.ร.อนุบาลสงขลา

11 ก.ย. 56 09.00-12.00 ศูนย์การแข่งขัน ร.ร.วิเชียรชม และกรรมการเครื่องร่อน ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ร.ร.วิเชียรชม

11 ก.ย.56 13.00-16.00 ศุนย์การแข่งขัน ว.วชิราโปลีเทคนิค (ยกเว้นเครื่องร่อน) ณ ห้องประกายเพชร  ว.วชิราโปลีเทคนิค

วันพฤหัสบดี ที่ 05 กันยายน 2556 เวลา 14:07 น.
อบรมการใช้โปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่าย
สพป.สงขลา ๑ ขอเชิญเจ้าหน้าที่เครือข่ายอบรมการใช้โปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ประจำปี ๒๕๕๖  เครือข่ายละ ๑ คน ในวันที่ ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๖ ณ ห้องศรีธรรมธัช สพป.สงขลา เขต ๑
วันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 16:56 น.
เลื่อนเวลาการประชุม
ตามที่ สพป.สงขลา ๑ กำหนดประชุมประธานเครือข่าย เตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นั้น  เนื่องจากมีข้อราชการทับซ์้อน  จึงขอเลื่อนเป็นเวลา ๑๓.๓๐ น. วันที่และสถานที่คงเดิม
วันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม 2556 เวลา 13:09 น.
เชิญประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.สงขลา เขต ๑ เชิญประธานเครือข่ายการศึกษา ๑๔ เครือข่ายและผู้แทนจากสังกัดเทศบาลและ การศึกษาเอกชน ประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ ๒๕  กรกฎาคม ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีธรรมธัช สพป.สงขลา เขต ๑
วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2556 เวลา 14:26 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:44 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 166
จำนวนทีม 2,129
จำนวนนักเรียน 4,518
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,751
จำนวนกรรมการ 1
ครู+นักเรียน 7,269
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,270
ประกาศผลแล้ว 0/325 (0.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 3
เมื่อวาน 27
สัปดาห์นี้ 53
สัปดาห์ที่แล้ว 316
เดือนนี้ 302
เดือนที่แล้ว 1,025
ปีนี้ 1,327
ทั้งหมด 58,403