เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
9 ต.ค. 2556
10 ต.ค. 2556
11 ต.ค. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

แจ้งปฏิทินปฏิบัติงานของ ICT สพป.พัทลุง เขต 1 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

สามารถดูข้อมูลได้ที่นี้
 
 

ศูนย์แข่งขัน ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องประชุม

-วันที่ 28 สิงหาคม 2556 ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวิเชียรมาตุ
-วันที่ 29 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30 น. ศูนย์แข่งขันโรงเรียนสภาราชินี 2
-วันที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30 น.ศูนย์แข่งขันโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
- วันที่ 31 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30 น. ศูนย์แข่งขันโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
 
  ประกาศ สำหรับผู้จัดการแข่งขันระดับศูนย์สาระ เมื่อได้รบ user  password ไปแล้วให้ดำเนินการดังนี้
 1.  เข้าระบบบันทึกคะแนน  ตรงเมนูด้านขวามือ 
 2.  เพิ่มเจ้าหน้าที่กรรมการ ประจำศูนย์การแข่งขัน 
3 .  เพิ่ม ห้องเรียน  สถานที่แข่งขัน 
4.   ในวันแข่งขันให้ บันทึกคะแนน ให้หลักการ  คือ เต็ม 100 คะแนน
5.   หากบันทึกคะแนนผิดพลาด ติดต่อผู้ดูแลระบบเท่านั้น
6.   ก่อนบันทึกคะแนน ให้แก้ไข ชื่อสกุล ลบนักเรียนที่ไม่มาแข่งขันก่อน
7.   รายละเอียดการดำเนินงานทั้งหมด อยู่ในคู่มือ ด้านขวาล่างของเวบไซต์ ซึ่งจะเป็นไฟล์ VDO
 
  ขอเชิญผู้บริหารและผู้รับผิดชอบดังต่อไปนี้ประชุมเตรียมการพิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการตัดสินรายการแข่งขันและกำหนดตารางการแข่งขันของศูนย์แข่งขันโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
+ 1.ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย,ศิลปะ(ทัศนศิลป์),สุขศึกษาและพลศึกษา และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนที่รับผิดชอบดำเนินการ ของศูนย์แข่งขันโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
+ 2.หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย,ศิลปะ(ทัศนศิลป์),สุขศึกษาและพลศึกษาและหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.13 สังกัดเอกชนและสังกัดการศึกษาพิเศษพร้อมนำรายชื่อคณะครูเพื่อร่วมพิจารณาเสนอเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันและดำเนินการจัดการแข่งขัน
 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
  กำหนดการ การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 จังหวัดตรัง
+  ส่งร่างประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้ สพม.13 ภายในวันที่ 10 กันยายน 56 (แนบไฟล์ MS-WORD)
     (หากมีการประชุมคณะกรรมการฯ สพม.13 จะแจ้งให้ทราบ)
+  รับสมัครผ่านระบบ ตั้งแต่วันที่..10 - 25 กันยายน 2556
+  ปิดระบบการลงทะเบียนวันที่ 25 กันยายน 2556 เวลา 24.00 น.
+  แก้ไขรายชื่อนักเรียนและครูผู้ผู้สอน  ระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน 2556
+  กำหนดการแข่งขันวันที่  9-11 ตุลาคม 2556
+  พิธีเปิด วันที่ 9 ตุลาคม 2556  ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:35 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 47
จำนวนทีม 991
จำนวนนักเรียน 2,313
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,248
จำนวนกรรมการ 0
ครู+นักเรียน 3,561
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,561
ประกาศผลแล้ว 0/296 (0.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 21
สัปดาห์นี้ 144
สัปดาห์ที่แล้ว 65
เดือนนี้ 21
เดือนที่แล้ว 632
ปีนี้ 665
ทั้งหมด 44,481