เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
5 ก.ย. 2555
6 ก.ย. 2555
20 ส.ค. 2556
23 ส.ค. 2556
26 ส.ค. 2556
27 ส.ค. 2556
28 ส.ค. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  การประกาศผลการแข่งขัน และการพิมพ์เกียรติบัตร
เรียน ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านทราบ
          การประกาศผลการแข่งขันทักษะ สำหรับเกียรติบัตร โรงเรียน ศูนย์ฯ และผู้เกี่ยวข้องจะสามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2556 ทั้งนี้ โรงเรียนควรตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน จากผลประกาศ รวมทั้งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินงานอีกครั้ง เพื่อมิให้มีข้อผิดพลาดในการพิมพ์เกียรติบัตร
        
          * ในกรณีที่มีการยืนยันคะแนนประกาศผลแล้ว โรงเรียนและศูนย์ฯ จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้ หากต้องการแก้ไขคะแนนหรือรายชื่อ ให้ดำเนินการดังนี้
          1) โรงเรียนทำหนังสือราชการพร้อมแนบเอกสารขอแก้ไข (DOC5) ไปยังศูนย์ฯ
          2) ศูนย์ฯ ยื่นแบบคำร้องขอยกเลิกการประกาศผล ต่อสพม.11(ผู้ดูแลระบบ)  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบยกเลิกประกาศผล และศูนย์ฯ ทำการประกาศผลใหม่
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 

 
การปิดลงทะเบียนแข่งขันของสหวิทยาเขตชุมพร 1 และ 2

ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือลบ ช่วงระหว่างวันที่ 15-18 ส.ค.56

1.โรงเรียนยังสามารถเข้าไปที่่เมนูลงทะเบียนการแข่งขัน เพื่อแก้ไข ลบหรือเพิ่มชื่อผู้แข่งขัน/ครูผู้ฝึกสอนในรายการแข่งขันต่าง ๆ ได้ ช่วงระหว่างวันที่ 15-18 ส.ค.56

2.ในกรณีต้องการเปลี่ยนตัว ให้เข้าไปที่เข้าระบบโรงเรียน > ลงทะเบียนแข่งขัน> เลือกกลุ่มสาระ > กิจกรรมและแก้ไขชื่อ-สกุลนักเรียน โดยให้ลบชื่อนักเรียนคนเดิมออกก่อนแล้วจึงเพิ่มชื่อผู้แข่งขันใหม่ โดยยังไม่ต้องยื่นเอกสารขอเปลี่ยนตัว

3.ในกรณีที่ต้องการลงทะเบียนใหม่ สามารถดำเนินการได้ถึงวันที่ 18 ส.ค.56 และหลังจากวันที่ 18 ส.ค.56 ระบบจะปิดโดยสมบูรณ์ จะไม่สามารถแก้ไข ลบ เพิ่มเติม หรือลงทะเบียนใหม่

4.การลงทะเบียนเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขใด ๆ หลังจากปิดลงทะเบียนแล้ว โรงเรียนต้องประสานกับสหวิทยาเขตโดยตรง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบกับการเตรียมเอกสาร

5.ในกรณีมีเหตุจำเป็น กรณีพิเศษ ต้องแก้ไข เปลี่ยนตัว หรือเปลี่ยนแปลง หลังปิดลงทะเบียนแล้ว ให้ประสานโดยตรงไปยังนายทะเบียนสหวิทยาเขตและส่งไฟล์หนังสือราชการของโรงเรียนพร้อมเอกสารเปลี่ยนตัว (DOC5)  ไปยังนายทะเบียนสหวิทยาเขตก่อนถึงวันแข่งขัน

ในปีนี้ โรงเรียนต้องพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน/ครูจากระบบเอง จึงควรตรวจสอบแก้ไขข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้อง เพื่อมิให้เกิดปัญหาในภายหลัง

วันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 09:27 น.
ปฏิทินการใช้โปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

30 ก.ค.13 ส.ค 56 - โรงเรียนลงทะเบียนการแข่งขันกิจกรรม

                            ดำเนินการคีร์ข้อมูลนักเรียนและครูผู้สอน

14 ส.ค.56               - ปิดการลงทะเบียน                         

15 – 18 ส.ค.56        - ตรวจสอบ/แก้ไข/เพิ่มเติม/ยืนยันข้อมูล 

19 ส.ค.56               - ปิดระบบการลงทะเบียน

วันอังคาร ที่ 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 13:27 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:35 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 31
จำนวนทีม 1,750
จำนวนนักเรียน 3,953
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,451
จำนวนกรรมการ 1,115
ครู+นักเรียน 6,404
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,519
ประกาศผลแล้ว 214/214 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 3
เมื่อวาน 31
สัปดาห์นี้ 73
สัปดาห์ที่แล้ว 332
เดือนนี้ 334
เดือนที่แล้ว 1,021
ปีนี้ 1,355
ทั้งหมด 119,161