หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ... กลุ่ม ......
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
-
-
2 000283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
-
-
3 000284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
-
-
4 000285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
-
-
5 000621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
-
-
6 000622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
-
-
7 000286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
-
-
8 000287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
-
-
9 000288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
-
-
10 000289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]