สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ระนอง เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลระนอง 17 14 9 40 45 9 7 8 61
2 ศรีอรุโณทัย 15 2 7 24 29 13 3 7 45
3 บ้านบางหิน 13 2 4 19 22 9 5 11 36
4 บ้านรังแตน 11 11 7 29 21 7 10 9 38
5 บ้านทุ่งหงาว 11 6 5 22 19 8 10 19 37
6 นิคมสงเคราะห์ 10 13 4 27 30 14 10 13 54
7 บ้านด่าน 7 4 3 14 16 12 7 7 35
8 บ้านหาดจิก 6 6 1 13 10 3 3 7 16
9 บ้านสำนัก 5 6 3 14 15 14 7 10 36
10 บ้านภูเขาทอง 5 4 4 13 16 18 11 9 45
11 บ้านทุ่งมะพร้าว 4 5 5 14 11 7 8 11 26
12 บ้านนกงาง 4 3 5 12 13 9 12 7 34
13 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 4 1 3 8 10 6 3 6 19
14 ชาติเฉลิม 3 8 4 15 17 8 6 7 31
15 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) 3 5 3 11 11 6 5 6 22
16 บ้านสองแพรก 3 2 4 9 9 7 8 11 24
17 เทศบาลบ้านเขานิเวศน์ 3 2 1 6 9 6 3 10 18
18 เทศบาลวัดอุปนันทาราม 2 5 2 9 11 9 7 12 27
19 บ้านปากน้ำ 2 4 3 9 12 3 2 10 17
20 วัดหาดส้มแป้น 2 3 2 7 3 8 5 7 16
21 บ้านเชี่ยวเหลียง 2 3 0 5 8 3 6 4 17
22 กระบุรี 2 2 1 5 10 9 7 8 26
23 บ้านเขาฝาชี 2 2 1 5 5 4 3 7 12
24 หมิงซิน 2 1 3 6 13 6 5 8 24
25 ทุ่งตาพลวิทยา 2 1 2 5 6 6 6 8 18
26 บ้านหินช้าง 2 1 2 5 4 8 5 14 17
27 บ้านทรายแดง 2 1 2 5 4 7 5 1 16
28 วัดสุวรรณคีรี 2 1 0 3 5 4 1 2 10
29 บ้านเกาะสินไห 2 0 2 4 3 4 2 1 9
30 บ้านน้ำจืดน้อย 2 0 1 3 4 5 1 1 10
31 บ้านบางขุนแพ่ง 2 0 1 3 4 4 4 11 12
32 ระวิราษฎร์บำรุง 2 0 0 2 4 6 9 14 19
33 ไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) 1 8 7 16 12 15 8 19 35
34 บ้านหาดทรายดำ 1 4 1 6 6 2 3 5 11
35 บ้านขจัดภัย 1 3 3 7 6 2 6 8 14
36 อนุบาลดวงกมล 1 2 1 4 10 11 12 13 33
37 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา 1 2 1 4 8 3 3 3 14
38 บ้านละอุ่นใต้ 1 2 1 4 4 1 4 7 9
39 บ้านห้วยเสียด 1 1 2 4 8 2 6 4 16
40 บ้านบางกล้วยนอก 1 1 1 3 6 2 1 9 9
41 บ้านสุขสำราญ 1 1 1 3 4 5 5 9 14
42 มัชฌิมวิทยา 1 1 0 2 7 9 4 8 20
43 ทับไชยาพัฒนา 1 1 0 2 6 6 4 5 16
44 ประชาอุทิศ 1 0 0 1 2 4 2 2 8
45 บ้านท่าฉาง 1 0 0 1 2 1 5 5 8
46 ราชประชานุเคราะห์ 38 1 0 0 1 2 0 3 9 5
47 บ้านชนะบำรุง 1 0 0 1 1 2 2 1 5
48 บ้านบางสีกิ้ม 1 0 0 1 1 1 0 1 2
49 บ้านบางริ้น 1 0 0 1 0 3 5 1 8
50 บ้านคลองของ 0 3 0 3 4 4 1 4 9
51 บ้านกำพวน 0 2 5 7 3 9 4 9 16
52 บ้านบางเบน 0 2 2 4 6 10 6 5 22
53 บ้านนา 0 2 1 3 3 3 3 9 9
54 บ้านราชกรูด 0 1 2 3 2 7 6 5 15
55 บ้านปลายคลอง 0 1 2 3 2 2 3 4 7
56 สหายวิทย์ 0 1 1 2 3 5 3 5 11
57 บ้านหินดาด 0 1 0 1 4 3 2 4 9
58 บ้านบางกลาง 0 1 0 1 3 4 3 3 10
59 บ้านหินวัว 0 1 0 1 3 3 6 4 12
60 บ้านบางกุ้ง 0 1 0 1 3 0 2 2 5
61 บ้านเกาะเหลา 0 1 0 1 3 0 1 2 4
62 บ้านบางสองรา 0 1 0 1 1 0 2 3 3
63 อนุบาลธรรมรัตน์ 0 0 2 2 9 4 5 4 18
64 บ้านทองหลาง 0 0 2 2 1 12 3 8 16
65 บ้านควนไทรงาม 0 0 1 1 3 4 2 8 9
66 บ้านบางปรุ 0 0 1 1 2 1 0 8 3
67 ทับหลีสุริยวงศ์ 0 0 0 0 4 7 7 2 18
68 บ้านหนองจิก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
69 บ้านดอนกลาง 0 0 0 0 1 2 0 2 3
70 บ้านเขานางหงส์ 0 0 0 0 1 0 2 0 3
71 บ้านบางมัน 0 0 0 0 0 3 4 8 7
72 บ้านคลองเงิน 0 0 0 0 0 3 2 3 5
73 วัดช่องลม 0 0 0 0 0 3 1 7 4
74 บ้านเกาะช้าง 0 0 0 0 0 3 0 4 3
75 ทอนเสียดวิทยาคาร 0 0 0 0 0 2 0 0 2
76 บ้านปากแพรก 0 0 0 0 0 1 3 1 4
77 บ้านชาคลี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
78 ชนม์พัฒนา 0 0 0 0 0 0 3 3 3
79 บ้านเกาะพยาม 0 0 0 0 0 0 3 2 3
80 บ้านปลายคลองวัน 0 0 0 0 0 0 3 1 3
81 บ้านบางนอน 0 0 0 0 0 0 2 1 2
82 บ้านบกกราย 0 0 0 0 0 0 0 6 0
83 บ้านสองพี่น้อง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 171 162 131 464 547 407 341 503 1,295