สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ระนอง เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
SELECT im_school.school_id AS s_id,im_school.school_name AS s_name, COUNT(*) AS NUB , COUNT(IF(im_team.award='ทอง',award,NULL)) AS gold_medal, COUNT(IF(im_team.award='เงิน',award,NULL)) AS silver_medal, COUNT(IF(im_team.award='ทองแดง',award,NULL)) AS bronze_medal, COUNT(IF(im_team.award='เข้าร่วม',award,NULL)) AS join_medal, COUNT(IF(im_team.rank='ชนะเลิศ',rank,NULL)) AS winner, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๑',rank,NULL)) AS two_rank, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๒',rank,NULL)) AS three_rank FROM im_school,im_team WHERE im_school.province_id=48 AND im_school.area_type_id=1 AND im_school.zone_num=1 AND im_team.confirm_status=1 AND im_school.school_id=im_team.school_id GROUP BY im_team.school_id ORDER BY winner DESC, two_rank DESC, three_rank DESC, gold_medal DESC, silver_medal DESC,bronze_medal DESC,join_medal DESC, NUB DESC, s_name ASC
1 อนุบาลระนอง 18 17 9 44 50 10 7 8 67
2 ศรีอรุโณทัย 15 2 7 24 29 13 3 7 45
3 บ้านบางหิน 13 2 4 19 24 9 5 11 38
4 นิคมสงเคราะห์ 11 15 6 32 34 14 11 13 59
5 บ้านรังแตน 11 12 7 30 23 8 10 10 41
6 บ้านทุ่งหงาว 11 6 5 22 19 8 10 19 37
7 บ้านนกงาง 10 8 7 25 25 9 12 8 46
8 บ้านสำนัก 9 8 5 22 21 15 7 11 43
9 บ้านด่าน 9 4 5 18 21 12 7 7 40
10 บ้านหาดจิก 8 6 1 15 12 3 3 7 18
11 บ้านบางกลาง 6 2 0 8 8 6 3 3 17
12 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) 5 6 3 14 14 6 5 6 25
13 บ้านทุ่งมะพร้าว 5 5 5 15 12 7 8 11 27
14 บ้านภูเขาทอง 5 4 4 13 16 18 11 9 45
15 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 4 1 4 9 11 6 3 6 20
16 ชาติเฉลิม 3 8 4 15 17 8 6 7 31
17 บ้านสองแพรก 3 2 4 9 10 7 8 11 25
18 เทศบาลบ้านเขานิเวศน์ 3 2 1 6 9 6 3 10 18
19 บ้านทรายแดง 3 1 2 6 5 7 5 1 17
20 ไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) 2 8 7 17 13 15 8 20 36
21 เทศบาลวัดอุปนันทาราม 2 5 2 9 11 9 7 12 27
22 บ้านปากน้ำ 2 4 3 9 12 3 2 10 17
23 วัดหาดส้มแป้น 2 4 2 8 3 9 5 7 17
24 บ้านเชี่ยวเหลียง 2 4 0 6 9 3 6 4 18
25 ทุ่งตาพลวิทยา 2 2 2 6 7 6 6 8 19
26 กระบุรี 2 2 1 5 10 9 7 8 26
27 บ้านเขาฝาชี 2 2 1 5 5 4 3 7 12
28 หมิงซิน 2 1 3 6 13 6 5 8 24
29 บ้านหินช้าง 2 1 2 5 4 8 5 14 17
30 บ้านบางกล้วยนอก 2 1 1 4 7 2 1 9 10
31 วัดสุวรรณคีรี 2 1 0 3 5 4 1 2 10
32 บ้านเกาะสินไห 2 0 2 4 3 4 2 1 9
33 บ้านน้ำจืดน้อย 2 0 1 3 4 5 1 1 10
34 บ้านบางขุนแพ่ง 2 0 1 3 4 4 4 11 12
35 บ้านบางปรุ 2 0 1 3 4 1 0 8 5
36 ระวิราษฎร์บำรุง 2 0 0 2 4 6 9 14 19
37 บ้านหาดทรายดำ 1 4 1 6 6 2 3 5 11
38 บ้านขจัดภัย 1 3 3 7 6 2 6 8 14
39 อนุบาลดวงกมล 1 2 1 4 10 11 12 13 33
40 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา 1 2 1 4 8 3 3 3 14
41 บ้านนา 1 2 1 4 4 3 3 9 10
42 บ้านละอุ่นใต้ 1 2 1 4 4 1 4 7 9
43 บ้านห้วยเสียด 1 1 2 4 8 2 6 4 16
44 บ้านสุขสำราญ 1 1 1 3 4 5 5 9 14
45 มัชฌิมวิทยา 1 1 0 2 7 9 4 8 20
46 ทับไชยาพัฒนา 1 1 0 2 6 6 4 5 16
47 บ้านท่าฉาง 1 0 1 2 3 1 5 5 9
48 ประชาอุทิศ 1 0 0 1 2 4 2 2 8
49 ราชประชานุเคราะห์ 38 1 0 0 1 2 0 3 9 5
50 บ้านชนะบำรุง 1 0 0 1 1 2 2 1 5
51 บ้านบางสีกิ้ม 1 0 0 1 1 1 0 1 2
52 บ้านบางริ้น 1 0 0 1 0 3 5 1 8
53 บ้านคลองของ 0 3 0 3 4 4 1 4 9
54 บ้านกำพวน 0 2 5 7 3 9 4 9 16
55 บ้านบางเบน 0 2 3 5 7 12 6 5 25
56 บ้านราชกรูด 0 1 2 3 2 7 6 5 15
57 บ้านปลายคลอง 0 1 2 3 2 2 3 4 7
58 บ้านสองพี่น้อง 0 1 1 2 4 0 0 1 4
59 สหายวิทย์ 0 1 1 2 3 5 3 5 11
60 บ้านหินดาด 0 1 0 1 4 3 2 4 9
61 บ้านหินวัว 0 1 0 1 3 3 6 4 12
62 บ้านบางกุ้ง 0 1 0 1 3 0 2 2 5
63 บ้านเกาะเหลา 0 1 0 1 3 0 1 2 4
64 บ้านบางสองรา 0 1 0 1 1 0 2 3 3
65 อนุบาลธรรมรัตน์ 0 0 2 2 9 4 5 4 18
66 บ้านทองหลาง 0 0 2 2 1 12 3 8 16
67 บ้านควนไทรงาม 0 0 1 1 3 5 2 8 10
68 ทับหลีสุริยวงศ์ 0 0 0 0 4 7 7 2 18
69 บ้านหนองจิก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
70 บ้านดอนกลาง 0 0 0 0 1 2 0 2 3
71 บ้านเขานางหงส์ 0 0 0 0 1 0 2 0 3
72 บ้านบางมัน 0 0 0 0 0 3 4 8 7
73 บ้านคลองเงิน 0 0 0 0 0 3 2 3 5
74 วัดช่องลม 0 0 0 0 0 3 1 7 4
75 บ้านเกาะช้าง 0 0 0 0 0 3 0 4 3
76 ทอนเสียดวิทยาคาร 0 0 0 0 0 2 0 0 2
77 บ้านปากแพรก 0 0 0 0 0 1 3 1 4
78 บ้านชาคลี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
79 ชนม์พัฒนา 0 0 0 0 0 0 3 3 3
80 บ้านเกาะพยาม 0 0 0 0 0 0 3 2 3
81 บ้านปลายคลองวัน 0 0 0 0 0 0 3 1 3
82 บ้านบางนอน 0 0 0 0 0 0 2 1 2
83 บ้านบกกราย 0 0 0 0 0 0 0 6 0
รวม 202 181 143 526 610 416 342 507 1,368