สรุปเหรียญรางวัล สพป. ระนอง เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลระนอง 45 9 7 8 61
2 นิคมสงเคราะห์ 30 14 10 13 54
3 ศรีอรุโณทัย 29 13 3 7 45
4 บ้านบางหิน 22 9 5 11 36
5 บ้านรังแตน 21 7 10 9 38
6 บ้านทุ่งหงาว 19 8 10 19 37
7 ชาติเฉลิม 17 8 6 7 31
8 บ้านภูเขาทอง 16 18 11 9 45
9 บ้านด่าน 16 12 7 7 35
10 บ้านสำนัก 15 14 7 10 36
11 บ้านนกงาง 13 9 12 7 34
12 หมิงซิน 13 6 5 8 24
13 ไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) 12 15 8 19 35
14 บ้านปากน้ำ 12 3 2 10 17
15 เทศบาลวัดอุปนันทาราม 11 9 7 12 27
16 บ้านทุ่งมะพร้าว 11 7 8 11 26
17 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) 11 6 5 6 22
18 อนุบาลดวงกมล 10 11 12 13 33
19 กระบุรี 10 9 7 8 26
20 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 10 6 3 6 19
21 บ้านหาดจิก 10 3 3 7 16
22 บ้านสองแพรก 9 7 8 11 24
23 เทศบาลบ้านเขานิเวศน์ 9 6 3 10 18
24 อนุบาลธรรมรัตน์ 9 4 5 4 18
25 บ้านเชี่ยวเหลียง 8 3 6 4 17
26 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา 8 3 3 3 14
27 บ้านห้วยเสียด 8 2 6 4 16
28 มัชฌิมวิทยา 7 9 4 8 20
29 บ้านบางเบน 6 10 6 5 22
30 ทุ่งตาพลวิทยา 6 6 6 8 18
31 ทับไชยาพัฒนา 6 6 4 5 16
32 บ้านขจัดภัย 6 2 6 8 14
33 บ้านหาดทรายดำ 6 2 3 5 11
34 บ้านบางกล้วยนอก 6 2 1 9 9
35 บ้านเขาฝาชี 5 4 3 7 12
36 วัดสุวรรณคีรี 5 4 1 2 10
37 บ้านหินช้าง 4 8 5 14 17
38 ทับหลีสุริยวงศ์ 4 7 7 2 18
39 บ้านทรายแดง 4 7 5 1 16
40 ระวิราษฎร์บำรุง 4 6 9 14 19
41 บ้านสุขสำราญ 4 5 5 9 14
42 บ้านน้ำจืดน้อย 4 5 1 1 10
43 บ้านบางขุนแพ่ง 4 4 4 11 12
44 บ้านคลองของ 4 4 1 4 9
45 บ้านหินดาด 4 3 2 4 9
46 บ้านละอุ่นใต้ 4 1 4 7 9
47 บ้านกำพวน 3 9 4 9 16
48 วัดหาดส้มแป้น 3 8 5 7 16
49 สหายวิทย์ 3 5 3 5 11
50 บ้านบางกลาง 3 4 3 3 10
51 บ้านควนไทรงาม 3 4 2 8 9
52 บ้านเกาะสินไห 3 4 2 1 9
53 บ้านหินวัว 3 3 6 4 12
54 บ้านนา 3 3 3 9 9
55 บ้านบางกุ้ง 3 0 2 2 5
56 บ้านเกาะเหลา 3 0 1 2 4
57 บ้านราชกรูด 2 7 6 5 15
58 ประชาอุทิศ 2 4 2 2 8
59 บ้านปลายคลอง 2 2 3 4 7
60 บ้านท่าฉาง 2 1 5 5 8
61 บ้านบางปรุ 2 1 0 8 3
62 ราชประชานุเคราะห์ 38 2 0 3 9 5
63 บ้านหนองจิก 2 0 0 0 2
64 บ้านทองหลาง 1 12 3 8 16
65 บ้านชนะบำรุง 1 2 2 1 5
66 บ้านดอนกลาง 1 2 0 2 3
67 บ้านบางสีกิ้ม 1 1 0 1 2
68 บ้านบางสองรา 1 0 2 3 3
69 บ้านเขานางหงส์ 1 0 2 0 3
70 บ้านบางริ้น 0 3 5 1 8
71 บ้านบางมัน 0 3 4 8 7
72 บ้านคลองเงิน 0 3 2 3 5
73 วัดช่องลม 0 3 1 7 4
74 บ้านเกาะช้าง 0 3 0 4 3
75 ทอนเสียดวิทยาคาร 0 2 0 0 2
76 บ้านปากแพรก 0 1 3 1 4
77 บ้านชาคลี 0 1 0 0 1
78 ชนม์พัฒนา 0 0 3 3 3
79 บ้านเกาะพยาม 0 0 3 2 3
80 บ้านปลายคลองวัน 0 0 3 1 3
81 บ้านบางนอน 0 0 2 1 2
82 บ้านบกกราย 0 0 0 6 0
83 บ้านสองพี่น้อง 0 0 0 1 0
รวม 547 407 341 503 1,798