สรุปเหรียญรางวัล สพป. ระนอง เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลระนอง 50 10 7 8 67
2 นิคมสงเคราะห์ 34 14 11 13 59
3 ศรีอรุโณทัย 29 13 3 7 45
4 บ้านนกงาง 25 9 12 8 46
5 บ้านบางหิน 24 9 5 11 38
6 บ้านรังแตน 23 8 10 10 41
7 บ้านสำนัก 21 15 7 11 43
8 บ้านด่าน 21 12 7 7 40
9 บ้านทุ่งหงาว 19 8 10 19 37
10 ชาติเฉลิม 17 8 6 7 31
11 บ้านภูเขาทอง 16 18 11 9 45
12 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) 14 6 5 6 25
13 ไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) 13 15 8 20 36
14 หมิงซิน 13 6 5 8 24
15 บ้านทุ่งมะพร้าว 12 7 8 11 27
16 บ้านหาดจิก 12 3 3 7 18
17 บ้านปากน้ำ 12 3 2 10 17
18 เทศบาลวัดอุปนันทาราม 11 9 7 12 27
19 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 11 6 3 6 20
20 อนุบาลดวงกมล 10 11 12 13 33
21 กระบุรี 10 9 7 8 26
22 บ้านสองแพรก 10 7 8 11 25
23 เทศบาลบ้านเขานิเวศน์ 9 6 3 10 18
24 อนุบาลธรรมรัตน์ 9 4 5 4 18
25 บ้านเชี่ยวเหลียง 9 3 6 4 18
26 บ้านบางกลาง 8 6 3 3 17
27 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา 8 3 3 3 14
28 บ้านห้วยเสียด 8 2 6 4 16
29 บ้านบางเบน 7 12 6 5 25
30 มัชฌิมวิทยา 7 9 4 8 20
31 ทุ่งตาพลวิทยา 7 6 6 8 19
32 บ้านบางกล้วยนอก 7 2 1 9 10
33 ทับไชยาพัฒนา 6 6 4 5 16
34 บ้านขจัดภัย 6 2 6 8 14
35 บ้านหาดทรายดำ 6 2 3 5 11
36 บ้านทรายแดง 5 7 5 1 17
37 บ้านเขาฝาชี 5 4 3 7 12
38 วัดสุวรรณคีรี 5 4 1 2 10
39 บ้านหินช้าง 4 8 5 14 17
40 ทับหลีสุริยวงศ์ 4 7 7 2 18
41 ระวิราษฎร์บำรุง 4 6 9 14 19
42 บ้านสุขสำราญ 4 5 5 9 14
43 บ้านน้ำจืดน้อย 4 5 1 1 10
44 บ้านบางขุนแพ่ง 4 4 4 11 12
45 บ้านคลองของ 4 4 1 4 9
46 บ้านนา 4 3 3 9 10
47 บ้านหินดาด 4 3 2 4 9
48 บ้านละอุ่นใต้ 4 1 4 7 9
49 บ้านบางปรุ 4 1 0 8 5
50 บ้านสองพี่น้อง 4 0 0 1 4
51 วัดหาดส้มแป้น 3 9 5 7 17
52 บ้านกำพวน 3 9 4 9 16
53 สหายวิทย์ 3 5 3 5 11
54 บ้านควนไทรงาม 3 5 2 8 10
55 บ้านเกาะสินไห 3 4 2 1 9
56 บ้านหินวัว 3 3 6 4 12
57 บ้านท่าฉาง 3 1 5 5 9
58 บ้านบางกุ้ง 3 0 2 2 5
59 บ้านเกาะเหลา 3 0 1 2 4
60 บ้านราชกรูด 2 7 6 5 15
61 ประชาอุทิศ 2 4 2 2 8
62 บ้านปลายคลอง 2 2 3 4 7
63 ราชประชานุเคราะห์ 38 2 0 3 9 5
64 บ้านหนองจิก 2 0 0 0 2
65 บ้านทองหลาง 1 12 3 8 16
66 บ้านชนะบำรุง 1 2 2 1 5
67 บ้านดอนกลาง 1 2 0 2 3
68 บ้านบางสีกิ้ม 1 1 0 1 2
69 บ้านบางสองรา 1 0 2 3 3
70 บ้านเขานางหงส์ 1 0 2 0 3
71 บ้านบางริ้น 0 3 5 1 8
72 บ้านบางมัน 0 3 4 8 7
73 บ้านคลองเงิน 0 3 2 3 5
74 วัดช่องลม 0 3 1 7 4
75 บ้านเกาะช้าง 0 3 0 4 3
76 ทอนเสียดวิทยาคาร 0 2 0 0 2
77 บ้านปากแพรก 0 1 3 1 4
78 บ้านชาคลี 0 1 0 0 1
79 ชนม์พัฒนา 0 0 3 3 3
80 บ้านเกาะพยาม 0 0 3 2 3
81 บ้านปลายคลองวัน 0 0 3 1 3
82 บ้านบางนอน 0 0 2 1 2
83 บ้านบกกราย 0 0 0 6 0
รวม 610 416 342 507 1,368