หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคารอเนกประสงค์ 17 ส.ค. 2556 09.00 นักเรียนรายงานตัวก่อนเริ่มแข่งขัน 30 นาที, กรรมการรายงานตัวที่โรงอาหาร
2 000051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม สนามฟุตบอล 17 ส.ค. 2556 09.00 นักเรียนรายงานตัวก่อนเริ่มแข่งขัน 30 นาที, กรรมการรายงานตัวที่โรงอาหาร
3 000062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม สนามฟุตบอล 17 ส.ค. 2556 09.00 นักเรียนรายงานตัวก่อนเริ่มแข่งขัน 30 นาที, กรรมการรายงานตัวที่โรงอาหาร
4 000071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 17 ส.ค. 2556 09.00 นักเรียนรายงานตัวก่อนเริ่มแข่งขัน 30 นาที, เก็บตัวห้อง 332, กรรมการรายงานตัวที่โรงอาหาร
5 000070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
-
-
6 000092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 18 ส.ค. 2556 09.00 นักเรียนรายงานตัวก่อนเริ่มแข่งขัน 30 นาที, เก็บตัวห้อง 334, กรรมการรายงานตัวที่โรงอาหาร
7 000102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม โรงอาหาร 17 ส.ค. 2556 09.00 นักเรียนรายงานตัวก่อนเริ่มแข่งขัน 30 นาที, กรรมการรายงานตัวที่โรงอาหาร
8 000103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม โรงอาหาร 18 ส.ค. 2556 09.00 นักเรียนรายงานตัวก่อนเริ่มแข่งขัน 30 นาที, กรรมการรายงานตัวที่โรงอาหาร
9 000708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 17 ส.ค. 2556 09.00 นักเรียนรายงานตัวก่อนเริ่มแข่งขัน 30 นาที, กรรมการรายงานตัวที่โรงอาหาร
10 000709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
-
-
11 000511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 2 ห้อง ห้องสมุด 17 ส.ค. 2556 09.00 นักเรียนรายงานตัวก่อนเริ่มแข่งขัน 30 นาที, กรรมการรายงานตัวที่โรงอาหาร
12 000513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 18 ส.ค. 2556 09.00 นักเรียนรายงานตัวก่อนเริ่มแข่งขัน 30 นาที, กรรมการรายงานตัวที่โรงอาหาร
13 000510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 17 ส.ค. 2556 09.00 นักเรียนรายงานตัวก่อนเริ่มแข่งขัน 30 นาที, กรรมการรายงานตัวที่โรงอาหาร
14 000514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 18 ส.ค. 2556 09.00 นักเรียนรายงานตัวก่อนเริ่มแข่งขัน 30 นาที, กรรมการรายงานตัวที่โรงอาหาร
15 000512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312 17 ส.ค. 2556 09.00 นักเรียนรายงานตัวก่อนเริ่มแข่งขัน 30 นาที, กรรมการรายงานตัวที่โรงอาหาร
16 000515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 18 ส.ค. 2556 09.00 นักเรียนรายงานตัวก่อนเริ่มแข่งขัน 30 นาที, กรรมการรายงานตัวที่โรงอาหาร
17 000509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 17 ส.ค. 2556 09.00 นักเรียนรายงานตัวก่อนเริ่มแข่งขัน 30 นาที, กรรมการรายงานตัวที่โรงอาหาร
18 000516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 18 ส.ค. 2556 09.00 นักเรียนรายงานตัวก่อนเริ่มแข่งขัน 30 นาที, กรรมการรายงานตัวที่โรงอาหาร
19 000718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคารอเนกประสงค์ 17 ส.ค. 2556 13.00 นักเรียนรายงานตัวก่อนเริ่มแข่งขัน 30 นาที, กรรมการรายงานตัวที่โรงอาหาร
20 000719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นงลักษณ์ ทองบางหรง, ถลัชนันน์ อินริสพงษ์ โทร.0-7780-0026
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]