หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ... กลุ่ม ......
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
-
-
2 000039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
-
-
3 000603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
-
-
4 000062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
-
-
5 000604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
-
-
6 000056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
-
-
7 000605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
-
-
8 000079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
-
-
9 000606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
-
-
10 000084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
-
-
11 000607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
-
-
12 000100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
-
-
13 000623 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
-
-
14 000624 การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
-
-
15 000609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
-
-
16 000115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
-
-
17 000610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
-
-
18 000123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
-
-
19 000040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
-
-
20 000053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
-
-
21 000635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
-
-
22 000063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
-
-
23 000064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
-
-
24 000080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
-
-
25 000089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
-
-
26 000104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
-
-
27 000634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
-
-
28 000114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
-
-
29 000121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
-
-
30 000125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
-
-
31 000126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
-
-
32 000134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
-
-
33 000142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
-
-
34 000143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
-
-
35 000163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
-
-
36 000166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
-
-
37 000169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
-
-
38 000627 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
-
-
39 000628 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]