หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ... กลุ่ม ......
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
-
-
2 000313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
-
-
3 000314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
-
-
4 000315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
-
-
5 000316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
-
-
6 000317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
-
-
7 000318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
-
-
8 000319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
-
-
9 000321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
-
-
10 000322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
-
-
11 000320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
-
12 000323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
-
-
13 000324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
-
-
14 000329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
15 000601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
-
-
16 000632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
-
-
17 000633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]