หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ... กลุ่ม ......
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
-
-
2 000301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
-
-
3 000302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
-
-
4 000303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
-
-
5 000304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
-
-
6 000305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
-
-
7 000306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
-
8 000307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
-
-
9 000308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
-
-
10 000309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
-
-
11 000310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
-
-
12 000311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]