หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ... กลุ่ม ......
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
-
-
2 000192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
-
-
3 000198 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
-
-
4 000199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.4-ม.6
-
-
5 000202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
-
-
6 000203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
-
-
7 000206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
-
-
8 000207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
-
-
9 000625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
-
-
10 000626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
-
-
11 000330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
-
-
12 000331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
-
-
13 000332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
-
-
14 000333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
-
-
15 000334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
-
-
16 000335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
-
-
17 000336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
-
-
18 000337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
-
-
19 000630 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
-
-
20 000631 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]