หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ... กลุ่ม ......
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
-
-
2 000273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
-
-
3 000274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
-
-
4 000275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
-
-
5 000276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
-
-
6 000277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
-
-
7 000278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
-
-
8 000279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
-
-
9 000280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
-
-
10 000281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]