เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
27 ก.ย. 2557
28 ก.ย. 2557
29 ก.ย. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เปิดระบบพิมพ์เกียรติบัตร และสรุปตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค 

-  สพป.ยะลา เขต ๑ ได้เปิดระบบพิมพ์เกียรติบัตรแล้ว   โดยเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน สามารถสั่งพิมพ์โดยตรงจากเมนู " พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู"   และเกียรติบัตรสำหรับกรรมการตัดสิน  สั่งพิมพ์ได้จากเมนู "พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน"   กรณีชื่อ-สกุล ไม่ถูกต้อง (เช่น สะกดผิด) ขอให้โรงเรียนทำหนังสือแจ้งขอเปลี่ยนแปลง/แก้ไข ไปยัง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ยะลา เขต ๑ เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

- คณะกรรมการดำเนินงาน (รวมทั้งผู้ประสานงานแต่ละกิจกรรม) สามารถพิมพ์เกียรติบัตร ได้จากเมนู "คณะกรรมการจัดการแข่งขัน" และเลือกพิมพ์เกียรติบัตรของคณะกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF 

- ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ที่ได้คะแนนระดับเหรียญทอง (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) ทุกกิจกรรม จะได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ จังหวัดกระบี่   จึงขอให้โรงเรียนที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบข้อมูลตัวแทนฯ จากเมนู "สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค"  หากข้อมูลคลาดเคลื่อนจากผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา  โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบ ด่วน!  ( ๐๘๗ ๒๘๕๒๕๘๒ ) ภายในวันที่  ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗  หลังจากวันที่กำหนด สพป.ยะลา เขต ๑ จะทำการโอนข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมระดับภาคต่อไป

 
 

กำหนดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
งาน "ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้" ครั้งที่ 7  ประจำปี 2557
ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2557
- เปิดรับลงทะเบียนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
   ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2557-5 กันยายน 2557
- ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล ภายในวันที่ 5 กันยายน 2557
- พิมพ์เอกสาร บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน  ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2557

- แข่งขัน วันที่ 27 - 29 กันยายน 2557

 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ

** โครงงานวิทยาศาสตร์ทุกประเภท ให้ส่งรายงานโครงงานโรงเรียนละ ๓ ชุด ต่อกรรมการ ในวันที่ทำการแข่งขัน

** การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน ยึดตามแนวปฏิบัติที่ สพฐ.กำหนด  ตามประกาศฯ ที่แนบ  หน้า ๔ (โปรดคลิก)

** ทุกโรงเรียนที่มีการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน หลังจากวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ (วันปิดระบบลงทะเบียน)  ให้นำหนังสือขอเปลี่ยนตัวไปยื่นต่อกรรมการ ณ จุดลงทะเบียน (วันรายงานตัวเข้าแข่งขัน)  หากได้แจ้งไปยัง สพป.ยะลา เขต ๑ แล้ว ให้นำสำเนาหนังสือดังกล่าวไปแสดงต่อกรรมการในวันรายงานตัวเข้าแข่งขันอีกครั้ง

วันศุกร์ ที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 10:28 น.
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพิ่มเติม

คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ

 

วันศุกร์ ที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 09:28 น.
กำหนดการในพิธีเปิด งาน

กำหนดการในพิธีเปิด (โปรดคลิก)

วันพฤหัสบดี ที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 10:56 น.
กำหนดหัวข้อการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP

"คณิตกับเศรษฐกิจพอเพียง" เป็นหัวข้อการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP  ป.4-ป.6 และ ม.1 - ม.3  

วันพุธ ที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 18:36 น.
ตารางการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งาน "ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้"

สำหรับตารางการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ให้ยึดตามตารางที่ปรากฎในเว็บไซต์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งาน "ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้"  ณ วันที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 17.00 น.

วันพุธ ที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 17:13 น.
แจ้งสเปคคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)

คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยง เป็นคอมพิวเตอร์ Notebook ที่มีระบบปฏิบัติการ window 7 Ultimate และใช้โปรแกรม Microsoft Office 2010
 

วันพุธ ที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 17:09 น.
ด่วนที่สุด! ขอเรียนเชิญคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันฯ

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  และ  สถานที่ประชุม 

        ขอเรียนเชิญผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ ตามประกาศข้างต้น ประชุมร่วมกันในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ สถานที่ประชุมตามที่กำหนด  (แบ่งเป็น ๒ จุด แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ตามรายละเอียดในเอกสาร "สถานที่ประชุม")

วันเสาร์ ที่ 20 กันยายน 2557 เวลา 19:15 น.
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน

      ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนของหน่วยงาน/ศูนย์เครือข่ายทุกโรงเรียน ตรวจสอบข้อมุูลการลงทะเบียนเข้าแข่งขันฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (รายการแข่งขัน รายชื่อนักเรียน รายชื่อครู) หากมีปัญหา/ข้อมูลคลาดเคลื่อน  โปรดประสานหน่วยงาน/ศูนย์เครือข่ายต้นสังกัด

      การแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา จะยึดข้อมูล ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗   หากนักเรียนไม่มีชื่อในระบบลงทะเบียนออนไลน์ จะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันรายการ/กิจกรรมนั้น ๆ  จึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งระดับหน่วยงาน/ศูนย์เครือข่ายและโรงเรียนได้ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล ภายในเวลาที่กำหนดด้วย

วันศุกร์ ที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 14:28 น.
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งาน "ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้" ครั้งที่ ๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

       กิจกรรมที่จัดแข่งขันฯ  (โปรดคลิก) 

       ปีการศึกษา ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ตามกิจกรรมและหลักเกณฑ์การแข่งขันฯ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังรายละเอียดข้างต้น  (ไม่มีกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นอกเหนือจากกิจกรรมที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด)  โดยผู้ชนะเลิศที่ได้รับคะแนนระดับเหรียญทอง (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) จะได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ต่อไป

      **** หน่วยงาน/ศูนย์เครือข่ายใด ที่จัดการแข่งขันนอกเหนือจากที่ระบุในกิจกรรมข้างต้น แต่เป็นกิจกรรมที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดให้มีการแข่งขันในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ขอให้แจ้งรายการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ทราบ เพื่อเตรียมการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป ภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗

วันเสาร์ ที่ 23 สิงหาคม 2557 เวลา 18:09 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ประกาศ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
Download กติกาหุ่นยนต์ผสม และไฟล์สนามการแข่งขันหุ่นยนต์
การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ตัวแบ่งคั่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และ68
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 140
จำนวนทีม 992
จำนวนนักเรียน 2,140
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,434
จำนวนกรรมการ 583
ครู+นักเรียน 3,574
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,157
ประกาศผลแล้ว 139/258 (53.88%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 21
เมื่อวาน 43
สัปดาห์นี้ 162
สัปดาห์ที่แล้ว 328
เดือนนี้ 1,163
เดือนที่แล้ว 902
ปีนี้ 18,869
ทั้งหมด 157,167