ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ โรงเรียนห้วยยอด กลึงวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 17 - 19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางสัก สพป. ตรัง เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านลำภูรา สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านมดตะนอย สพป. ตรัง เขต 2 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. ตรัง เขต 2 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนวิเศษกาญจน์ สพป. ตรัง เขต 2 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. ตรัง เขต 2 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว สพป. ตรัง เขต 2 66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลรัษฎา สพป. ตรัง เขต 2 64 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. ตรัง เขต 2 60 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนประชาวิทยา สพป. ตรัง เขต 2 60 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 60 ทองแดง 12  
15 โรงเรียนบ้านพระม่วง สพป. ตรัง เขต 2 - -  
16 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สพป. ตรัง เขต 2 - -  
17 โรงเรียนบ้านเขาโอน สพป. ตรัง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน