ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ โรงเรียนห้วยยอด กลึงวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 17 - 19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดควนไทร สพป. ตรัง เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร สพป. ตรัง เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านนาเกลือ สพป. ตรัง เขต 2 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร สพป. ตรัง เขต 2 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนกมลศรี สพป. ตรัง เขต 2 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. ตรัง เขต 2 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สพป. ตรัง เขต 2 72 เงิน 8  
10 โรงเรียนวัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 72 เงิน 8  
11 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. ตรัง เขต 2 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป. ตรัง เขต 2 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) สพป. ตรัง เขต 2 69 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง สพป. ตรัง เขต 2 69 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนวัดเขาพระ สพป. ตรัง เขต 2 68 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านบางเป้า สพป. ตรัง เขต 2 67 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม สพป. ตรัง เขต 2 67 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ตรัง เขต 2 65 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ สพป. ตรัง เขต 2 64 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. ตรัง เขต 2 61 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ สพป. ตรัง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน