ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ โรงเรียนห้วยยอด กลึงวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 17 - 19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านควนอารี สพป. ตรัง เขต 2 95.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 93.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา สพป. ตรัง เขต 2 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา สพป. ตรัง เขต 2 89.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบางเป้า สพป. ตรัง เขต 2 88.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบางหมาก สพป. ตรัง เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนวิเศษกาญจน์ สพป. ตรัง เขต 2 85.99 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง สพป. ตรัง เขต 2 85.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านมดตะนอย สพป. ตรัง เขต 2 84.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านต้นไทร สพป. ตรัง เขต 2 84.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดเขาพระ สพป. ตรัง เขต 2 83.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาเกลือ สพป. ตรัง เขต 2 80.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านนํ้าราบ สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านเกาะเต่า สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 13  
15 โรงเรียนหาดปากเมง สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 76.33 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ สพป. ตรัง เขต 2 73.33 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดถํ้าพระพุทธ สพป. ตรัง เขต 2 70 เงิน 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน