ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ โรงเรียนห้วยยอด กลึงวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 17 - 19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดโคกเลียบ สพป. ตรัง เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า สพป. ตรัง เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา สพป. ตรัง เขต 2 82.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนประชาวิทยา สพป. ตรัง เขต 2 77.5 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ สพป. ตรัง เขต 2 72.5 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านวังหลาม สพป. ตรัง เขต 2 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนวิเศษกาญจน์ สพป. ตรัง เขต 2 70 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านพรุจูด สพป. ตรัง เขต 2 67.5 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านไชยภักดี สพป. ตรัง เขต 2 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านควนพญา สพป. ตรัง เขต 2 60 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนหาดปากเมง สพป. ตรัง เขต 2 60 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านหัวหิน สพป. ตรัง เขต 2 22.5 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. ตรัง เขต 2 20 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านในปง สพป. ตรัง เขต 2 20 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนบ้านไทรบ่วง สพป. ตรัง เขต 2 20 เข้าร่วม 14  
17 โรงเรียนอนุบาลรัษฎา สพป. ตรัง เขต 2 20 เข้าร่วม 14  
18 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 17.5 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองคล้า สพป. ตรัง เขต 2 17.5 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 17.5 เข้าร่วม 18  
21 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. ตรัง เขต 2 12.5 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา สพป. ตรัง เขต 2 12.5 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. ตรัง เขต 2 10 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สพป. ตรัง เขต 2 10 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนวัดควนไทร สพป. ตรัง เขต 2 10 เข้าร่วม 23  
26 โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย สพป. ตรัง เขต 2 7.5 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ สพป. ตรัง เขต 2 7.5 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนบ้านท่าปาบ สพป. ตรัง เขต 2 7.5 เข้าร่วม 26  
29 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง สพป. ตรัง เขต 2 7.5 เข้าร่วม 26  
30 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. ตรัง เขต 2 7.5 เข้าร่วม 26  
31 โรงเรียนวัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 7.5 เข้าร่วม 26  
32 โรงเรียนวัดนาวง สพป. ตรัง เขต 2 7.5 เข้าร่วม 26  
33 โรงเรียนบ้านพระม่วง สพป. ตรัง เขต 2 5 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านพรุเตย สพป. ตรัง เขต 2 5 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนบ้านสายควน สพป. ตรัง เขต 2 5 เข้าร่วม 33  
36 โรงเรียนบ้านบางเตา สพป. ตรัง เขต 2 2.5 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านหนองราโพ สพป. ตรัง เขต 2 2.5 เข้าร่วม 36  
38 โรงเรียนบ้านหาดยาว สพป. ตรัง เขต 2 2.5 เข้าร่วม 36  
39 โรงเรียนวัดเขาพระ สพป. ตรัง เขต 2 2.5 เข้าร่วม 36  
40 โรงเรียนบ้านห้วยนํ้าเย็น สพป. ตรัง เขต 2 0 เข้าร่วม  
41 โรงเรียนบ้านบางสัก สพป. ตรัง เขต 2 - -  
42 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สพป. ตรัง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน