ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ โรงเรียนห้วยยอด กลึงวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 17 - 19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านซา สพป. ตรัง เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ สพป. ตรัง เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม สพป. ตรัง เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านควนหนองยาง สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านพรุจูด สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว สพป. ตรัง เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา สพป. ตรัง เขต 2 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านลำช้าง สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดโคกเลียบ สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ สพป. ตรัง เขต 2 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านควนตุ้งกู สพป. ตรัง เขต 2 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านลำแพะ สพป. ตรัง เขต 2 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา สพป. ตรัง เขต 2 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดควนธานี สพป. ตรัง เขต 2 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านเกาะลิบง สพป. ตรัง เขต 2 - -  
18 โรงเรียนบ้านเกาะเต่า สพป. ตรัง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน