ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ โรงเรียนห้วยยอด กลึงวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 17 - 19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 91.3 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สพป. ตรัง เขต 2 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. ตรัง เขต 2 80.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป. ตรัง เขต 2 79.2 เงิน 4  
5 โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) สพป. ตรัง เขต 2 - -  
6 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. ตรัง เขต 2 - -  
7 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สพป. ตรัง เขต 2 - -  
8 โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ สพป. ตรัง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน