ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ โรงเรียนห้วยยอด กลึงวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 17 - 19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) สพป. ตรัง เขต 2 92.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. ตรัง เขต 2 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ สพป. ตรัง เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดเขาพระ สพป. ตรัง เขต 2 81.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป. ตรัง เขต 2 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร สพป. ตรัง เขต 2 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านบางหมาก สพป. ตรัง เขต 2 76.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม สพป. ตรัง เขต 2 76.33 เงิน 8  
10 โรงเรียนกมลศรี สพป. ตรัง เขต 2 75.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองหมอ สพป. ตรัง เขต 2 67.66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย สพป. ตรัง เขต 2 67.33 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ สพป. ตรัง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน