ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ โรงเรียนห้วยยอด กลึงวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 17 - 19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไสมะม่วง สพป. ตรัง เขต 2 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านลำภูรา สพป. ตรัง เขต 2 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองหมอ สพป. ตรัง เขต 2 62 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 58 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านหัวหิน สพป. ตรัง เขต 2 58 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนบ้านพรุจูด สพป. ตรัง เขต 2 56 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. ตรัง เขต 2 52 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา สพป. ตรัง เขต 2 48 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านดุหุน สพป. ตรัง เขต 2 46 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านวังลำ สพป. ตรัง เขต 2 42 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนวัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 42 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนบ้านบางสัก สพป. ตรัง เขต 2 38 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สพป. ตรัง เขต 2 38 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนบ้านมดตะนอย สพป. ตรัง เขต 2 36 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนประชาวิทยา สพป. ตรัง เขต 2 36 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว สพป. ตรัง เขต 2 34 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านควนตุ้งกู สพป. ตรัง เขต 2 34 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด สพป. ตรัง เขต 2 34 เข้าร่วม 18  
21 โรงเรียนบ้านลำช้าง สพป. ตรัง เขต 2 32 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 32 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนวิเศษกาญจน์ สพป. ตรัง เขต 2 30 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) สพป. ตรัง เขต 2 28 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา สพป. ตรัง เขต 2 28 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนบ้านบางค้างคาว สพป. ตรัง เขต 2 26 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านเขาโอน สพป. ตรัง เขต 2 26 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง สพป. ตรัง เขต 2 24 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนอนุบาลรัษฎา สพป. ตรัง เขต 2 24 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนบ้านท่าปาบ สพป. ตรัง เขต 2 22 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ สพป. ตรัง เขต 2 22 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนบ้านควนหนองกก สพป. ตรัง เขต 2 18 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนวัดควนธานี สพป. ตรัง เขต 2 18 เข้าร่วม 32  
34 โรงเรียนบ้านท่าส้ม สพป. ตรัง เขต 2 16 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย สพป. ตรัง เขต 2 14 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านทุ่งยาง สพป. ตรัง เขต 2 14 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ สพป. ตรัง เขต 2 14 เข้าร่วม 35  
38 โรงเรียนวัดเขา สพป. ตรัง เขต 2 14 เข้าร่วม 35  
39 โรงเรียนบ้านพรุเตย สพป. ตรัง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน