ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ โรงเรียนห้วยยอด กลึงวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 17 - 19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป. ตรัง เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สพป. ตรัง เขต 2 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 66 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) สพป. ตรัง เขต 2 60 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านบางหมาก สพป. ตรัง เขต 2 49 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. ตรัง เขต 2 48 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร สพป. ตรัง เขต 2 32 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สพป. ตรัง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน