ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ โรงเรียนห้วยยอด กลึงวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 17 - 19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยต่อ สพป. ตรัง เขต 2 88.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบางเตา สพป. ตรัง เขต 2 80.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนํ้าพราย สพป. ตรัง เขต 2 77.34 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. ตรัง เขต 2 76.84 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าปาบ สพป. ตรัง เขต 2 75.67 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป. ตรัง เขต 2 73.34 เงิน 6  
7 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว สพป. ตรัง เขต 2 - -  
8 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. ตรัง เขต 2 - -  
9 โรงเรียนบ้านลำแพะ สพป. ตรัง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน