สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ตรัง เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ธาดาอนุสรณ์ 13 9 4 26 43 12 4 5 59
2 บ้านทุ่งศาลา 12 9 3 24 28 14 5 2 47
3 ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 12 5 6 23 24 9 6 8 39
4 บ้านคลองมวน 8 7 10 25 37 29 11 5 77
5 บ้านเกาะเคี่ยม 7 5 8 20 27 9 8 7 44
6 จุ๋งฮัวโซะเซียว 6 6 4 16 34 12 4 4 50
7 บ้านควนพญา 6 2 2 10 16 7 5 7 28
8 วิวัฒน์วิทยา 5 7 9 21 37 12 5 4 54
9 หาดปากเมง 5 6 2 13 21 13 8 2 42
10 บ้านบางพระ 5 5 6 16 16 10 7 8 33
11 บ้านท่าโต๊ะเมฆ 5 4 1 10 18 8 5 1 31
12 บ้านหนองเสม็ด 5 3 4 12 16 10 6 7 32
13 วัดเจริญร่มเมือง 5 2 4 11 12 10 4 7 26
14 บ้านเกาะมุกด์ 5 2 2 9 19 8 4 5 31
15 วัดเขาวิเศษ 5 2 1 8 14 13 7 8 34
16 บ้านเขากอบ 4 4 2 10 19 5 3 3 27
17 บ้านต้นปรง 4 2 2 8 23 6 7 5 36
18 ท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 4 2 1 7 8 10 5 3 23
19 วัดไตรสามัคคี 4 1 2 7 17 6 8 7 31
20 วัดควนเมา 3 4 5 12 16 14 8 11 38
21 วัดควนไทร 3 2 1 6 7 4 2 4 13
22 บ้านโคกยาง 3 2 1 6 4 6 5 6 15
23 บ้านหลังเขา 3 1 1 5 14 5 10 5 29
24 วัดโคกเลียบ 3 1 0 4 10 10 6 7 26
25 บ้านควนเลียบ 3 1 0 4 9 3 2 0 14
26 บ้านนาเกลือ 2 7 3 12 19 8 4 3 31
27 วัดห้วยนาง(วันครู2501) 2 2 2 6 18 9 7 1 34
28 บ้านหนองหมอ 2 2 0 4 6 7 6 10 19
29 บ้านมดตะนอย 2 1 2 5 13 12 6 5 31
30 บ้านหนองชุมแสง 2 1 2 5 11 9 5 9 25
31 บ้านบาตูปูเต๊ะ 2 1 1 4 11 10 1 7 22
32 บ้านลำช้าง 2 1 0 3 14 8 3 1 25
33 บ้านพรุจูด 2 1 0 3 9 5 2 2 16
34 บ้านนาเมืองเพชร 2 1 0 3 6 9 4 9 19
35 บ้านหนองสองพี่น้อง 2 0 1 3 8 7 6 3 21
36 บ้านควนอารี 2 0 0 2 3 2 1 1 6
37 บ้านแหลมมะขาม 1 3 4 8 14 16 9 6 39
38 วัดคีรีวิหาร 1 3 3 7 10 6 7 8 23
39 ประชาวิทยา 1 3 1 5 18 12 9 5 39
40 วิเศษกาญจน์ 1 2 4 7 18 19 3 3 40
41 บ้านลำภูรา 1 2 3 6 15 8 3 4 26
42 วัดปากแจ่ม 1 2 1 4 8 7 2 2 17
43 วัดเขาพระ 1 1 5 7 11 9 6 7 26
44 บ้านซา 1 1 1 3 7 4 2 0 13
45 บ้านคลองโตน 1 1 1 3 7 3 1 4 11
46 บ้านวังหลาม 1 1 1 3 5 10 1 3 16
47 บ้านไสมะม่วง 1 1 1 3 2 3 9 2 14
48 บ้านดุหุน 1 1 0 2 11 7 4 1 22
49 บ้านต้นไทร 1 1 0 2 9 12 4 3 25
50 บ้านหน้าเขา 1 1 0 2 7 3 4 2 14
51 กมลศรี 1 1 0 2 4 13 4 2 21
52 บ้านกลิ้งกลอง 1 1 0 2 4 1 2 1 7
53 บ้านไร่ออก 1 1 0 2 3 4 7 1 14
54 วัดนาวง 1 0 2 3 10 11 8 1 29
55 บ้านบางสัก 1 0 1 2 11 8 5 5 24
56 บ้านควนหนองยาง 1 0 1 2 8 5 2 6 15
57 บ้านพรุใหญ่ 1 0 1 2 7 6 5 1 18
58 บ้านห้วยต่อ 1 0 1 2 7 4 1 2 12
59 บ้านคลองคุ้ย 1 0 1 2 4 4 9 5 17
60 บ้านช่องหาร 1 0 1 2 4 2 3 0 9
61 สวนป่าประชาอุปถัมภ์ 1 0 1 2 3 2 0 1 5
62 วัดกาญจนบริรักษ์ 1 0 1 2 3 0 0 1 3
63 บ้านลำแพะ 1 0 1 2 2 5 2 0 9
64 บ้านทอนเหรียน 1 0 0 1 5 5 7 5 17
65 บ้านไร่ใหญ่(กันตัง) 1 0 0 1 5 3 3 2 11
66 บ้านเกาะเต่า 0 4 0 4 7 5 2 8 14
67 วัดบางดี 0 3 2 5 12 4 3 2 19
68 บ้านแหลมไทร 0 2 1 3 12 8 6 1 26
69 บ้านหนองคล้า 0 2 1 3 8 1 5 2 14
70 วัดเขา 0 2 1 3 6 11 3 6 20
71 บ้านเกาะลิบง 0 2 1 3 6 2 3 1 11
72 บ้านจุปะ 0 2 0 2 9 6 0 1 15
73 วัดไม้ฝาด 0 2 0 2 4 1 1 1 6
74 วัดสิทธิโชค 0 2 0 2 3 1 1 0 5
75 บ้านพระม่วง 0 1 3 4 7 3 3 7 13
76 อนุบาลกันตังศึกษา 0 1 2 3 21 13 5 6 39
77 บ้านหัวหิน 0 1 1 2 10 10 1 4 21
78 บ้านไทรบ่วง 0 1 1 2 5 7 0 2 12
79 บ้านตะเคียนหลบฟ้า 0 1 1 2 5 3 0 3 8
80 บ้านบางค้างคาว 0 1 1 2 5 2 2 4 9
81 บ้านนํ้าพราย 0 1 1 2 3 7 2 2 12
82 บ้านบางเตา 0 1 0 1 10 11 3 7 24
83 บ้านบางเป้า 0 1 0 1 8 5 4 4 17
84 บ้านทุ่งยาง 0 1 0 1 8 4 1 4 13
85 บ้านคลองลุ 0 1 0 1 7 7 13 2 27
86 บ้านแหลม 0 1 0 1 6 5 2 4 13
87 วัดทุ่งใหญ่ 0 1 0 1 5 8 3 3 16
88 บ้านหาดยาว 0 1 0 1 4 2 3 1 9
89 บ้านคลองชีล้อม 0 1 0 1 4 2 2 1 8
90 บ้านเหนือคลอง 0 1 0 1 4 2 2 1 8
91 บ้านป่าเตียว 0 1 0 1 4 0 1 1 5
92 บ้านเขาไม้แก้ว 0 1 0 1 2 1 2 2 5
93 บ้านห้วยไทร 0 1 0 1 1 3 0 0 4
94 บ้านปาเต 0 1 0 1 1 0 1 0 2
95 บ้านหนองศรีจันทร์ 0 0 2 2 8 4 4 3 16
96 บ้านควนตุ้งกู 0 0 2 2 7 9 3 6 19
97 บ้านทุ่งขี้เหล็ก 0 0 2 2 6 2 0 2 8
98 บ้านพรุเตย 0 0 1 1 9 9 6 5 24
99 อนุบาลรัษฎา 0 0 1 1 8 10 9 4 27
100 บ้านฉางหลาง 0 0 1 1 8 5 4 2 17
101 บ้านนํ้าราบ 0 0 1 1 7 12 1 2 20
102 บ้านสายควน 0 0 1 1 6 4 3 5 13
103 บ้านควนหนองกก 0 0 1 1 5 7 4 4 16
104 วัดศรีรัตนาราม 0 0 1 1 4 7 3 3 14
105 บ้านในปง 0 0 1 1 4 7 1 1 12
106 บ้านวังลำ 0 0 1 1 4 4 8 3 16
107 บ้านหนองราโพ 0 0 1 1 3 1 1 2 5
108 บ้านบ่อหิน 0 0 1 1 2 5 4 2 11
109 บ้านทุ่งยางงาม 0 0 1 1 2 0 2 0 4
110 บ้านป่ากอ 0 0 1 1 1 2 2 2 5
111 บ้านท่ามะปราง 0 0 1 1 1 0 2 3 3
112 บ้านหนองบัว 0 0 1 1 0 6 5 7 11
113 บ้านท่าส้ม 0 0 0 0 13 10 11 6 34
114 บ้านไชยภักดี 0 0 0 0 9 11 8 3 28
115 บ้านท่าปาบ 0 0 0 0 6 5 4 6 15
116 บ้านโตน 0 0 0 0 6 4 1 1 11
117 บ้านเขาโอน 0 0 0 0 6 0 3 4 9
118 บ้านโพธิ์น้อย 0 0 0 0 5 8 2 1 15
119 บ้านผมเด็น 0 0 0 0 4 6 4 0 14
120 บ้านบางหมาก 0 0 0 0 4 6 3 6 13
121 วัดถํ้าพระพุทธ 0 0 0 0 4 5 3 2 12
122 บ้านทุ่งอิฐ 0 0 0 0 4 4 4 3 12
123 บ้านควนตัง 0 0 0 0 3 7 5 4 15
124 บ้านทุ่งต่อ 0 0 0 0 3 6 6 5 15
125 บ้านนํ้าฉา 0 0 0 0 3 4 3 1 10
126 บ้านไสบ่อ 0 0 0 0 2 4 1 1 7
127 บ้านไสต้นวา 0 0 0 0 2 3 2 3 7
128 บ้านหนองมวง 0 0 0 0 2 2 1 1 5
129 วัดนํ้าฉ่า 0 0 0 0 2 1 2 3 5
130 บ้านจิจิก 0 0 0 0 2 1 0 5 3
131 บ้านเขาพรุเสม็ด 0 0 0 0 2 0 1 4 3
132 บ้านห้วยนํ้าเย็น 0 0 0 0 2 0 0 3 2
133 บ้านนาเหนือ 0 0 0 0 1 2 2 0 5
134 บ้านช่องลม 0 0 0 0 1 1 2 0 4
135 บ้านบางคราม 0 0 0 0 0 7 2 4 9
136 บ้านทุ่งสมอ 0 0 0 0 0 6 1 3 7
137 วัดวารีวง 0 0 0 0 0 4 7 3 11
138 บ้านหนองบัวน้อย 0 0 0 0 0 4 2 3 6
139 บ้านกันตังใต้ 0 0 0 0 0 3 3 2 6
140 บ้านไร่ใหญ่ 0 0 0 0 0 3 1 0 4
141 บ้านย่านซื่อ 0 0 0 0 0 2 2 3 4
142 วัดสีหราษฎร์ศรัทธา 0 0 0 0 0 2 1 2 3
143 วัดควนธานี 0 0 0 0 0 2 1 1 3
144 บ้านหนองปรือ 0 0 0 0 0 2 0 2 2
145 บ้านแตะหรำ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
รวม 189 178 165 532 1,187 877 537 487 2,601