หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ตรัง เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านคลองมวน 99 43 47.78% 31 34.44% 11 12.22% 5 5.56% 90
2 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 64 43 67.19% 12 18.75% 4 6.25% 5 7.81% 64
3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 58 37 63.79% 12 20.69% 5 8.62% 4 6.9% 58
4 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 60 34 62.96% 12 22.22% 4 7.41% 4 7.41% 54
5 โรงเรียนบ้านต้นปรง 55 31 58.49% 9 16.98% 7 13.21% 6 11.32% 53
6 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 64 28 57.14% 14 28.57% 5 10.2% 2 4.08% 49
7 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 54 27 52.94% 9 17.65% 8 15.69% 7 13.73% 51
8 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 51 24 51.06% 9 19.15% 6 12.77% 8 17.02% 47
9 โรงเรียนบ้านควนพญา 44 24 55.81% 7 16.28% 5 11.63% 7 16.28% 43
10 โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) 45 23 54.76% 10 23.81% 7 16.67% 2 4.76% 42
11 โรงเรียนหาดปากเมง 47 21 47.73% 13 29.55% 8 18.18% 2 4.55% 44
12 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา 46 21 46.67% 13 28.89% 5 11.11% 6 13.33% 45
13 โรงเรียนบ้านนาเกลือ 40 21 58.33% 8 22.22% 4 11.11% 3 8.33% 36
14 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 42 19 52.78% 8 22.22% 4 11.11% 5 13.89% 36
15 โรงเรียนบ้านเขากอบ 30 19 63.33% 5 16.67% 3 10% 3 10% 30
16 โรงเรียนวิเศษกาญจน์ 46 18 41.86% 19 44.19% 3 6.98% 3 6.98% 43
17 โรงเรียนวัดควนเมา 57 18 34.62% 15 28.85% 8 15.38% 11 21.15% 52
18 โรงเรียนประชาวิทยา 48 18 40.91% 12 27.27% 9 20.45% 5 11.36% 44
19 โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ 32 18 56.25% 8 25% 5 15.63% 1 3.13% 32
20 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 38 17 44.74% 6 15.79% 8 21.05% 7 18.42% 38
21 โรงเรียนบ้านบางพระ 46 16 39.02% 10 24.39% 7 17.07% 8 19.51% 41
22 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 58 16 41.03% 10 25.64% 6 15.38% 7 17.95% 39
23 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 41 16 43.24% 10 27.03% 4 10.81% 7 18.92% 37
24 โรงเรียนบ้านลำช้าง 33 16 57.14% 8 28.57% 3 10.71% 1 3.57% 28
25 โรงเรียนบ้านท่าส้ม 45 15 35.71% 10 23.81% 11 26.19% 6 14.29% 42
26 โรงเรียนบ้านบางสัก 36 15 45.45% 8 24.24% 5 15.15% 5 15.15% 33
27 โรงเรียนบ้านลำภูรา 31 15 50% 8 26.67% 3 10% 4 13.33% 30
28 โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม 50 14 31.11% 16 35.56% 9 20% 6 13.33% 45
29 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 43 14 33.33% 13 30.95% 7 16.67% 8 19.05% 42
30 โรงเรียนวัดนาวง 38 14 41.18% 11 32.35% 8 23.53% 1 2.94% 34
31 โรงเรียนบ้านหลังเขา 38 14 41.18% 5 14.71% 10 29.41% 5 14.71% 34
32 โรงเรียนบ้านไชยภักดี 36 13 36.11% 12 33.33% 8 22.22% 3 8.33% 36
33 โรงเรียนบ้านมดตะนอย 38 13 36.11% 12 33.33% 6 16.67% 5 13.89% 36
34 โรงเรียนวัดเขาพระ 43 13 37.14% 9 25.71% 6 17.14% 7 20% 35
35 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 48 13 36.11% 9 25% 5 13.89% 9 25% 36
36 โรงเรียนวัดโคกเลียบ 38 12 34.29% 10 28.57% 6 17.14% 7 20% 35
37 โรงเรียนบ้านแหลมไทร 29 12 44.44% 8 29.63% 6 22.22% 1 3.7% 27
38 โรงเรียนวัดบางดี 23 12 57.14% 4 19.05% 3 14.29% 2 9.52% 21
39 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ 64 11 37.93% 10 34.48% 1 3.45% 7 24.14% 29
40 โรงเรียนบ้านดุหุน 23 11 47.83% 7 30.43% 4 17.39% 1 4.35% 23
41 โรงเรียนบ้านบางเตา 34 10 32.26% 11 35.48% 3 9.68% 7 22.58% 31
42 โรงเรียนบ้านหัวหิน 25 10 40% 10 40% 1 4% 4 16% 25
43 โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง 32 10 37.04% 8 29.63% 6 22.22% 3 11.11% 27
44 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร 35 10 32.26% 6 19.35% 7 22.58% 8 25.81% 31
45 โรงเรียนบ้านซา 17 10 62.5% 4 25% 2 12.5% 0 0% 16
46 โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 39 9 31.03% 12 41.38% 5 17.24% 3 10.34% 29
47 โรงเรียนบ้านต้นไทร 28 9 32.14% 12 42.86% 4 14.29% 3 10.71% 28
48 โรงเรียนบ้านพรุเตย 35 9 31.03% 9 31.03% 6 20.69% 5 17.24% 29
49 โรงเรียนบ้านเกาะเต่า 31 9 36% 6 24% 2 8% 8 32% 25
50 โรงเรียนบ้านจุปะ 18 9 56.25% 6 37.5% 0 0% 1 6.25% 16
51 โรงเรียนบ้านทอนเหรียน 27 9 34.62% 5 19.23% 7 26.92% 5 19.23% 26
52 โรงเรียนบ้านบางเป้า 30 9 40.91% 5 22.73% 4 18.18% 4 18.18% 22
53 โรงเรียนบ้านพรุจูด 18 9 50% 5 27.78% 2 11.11% 2 11.11% 18
54 โรงเรียนบ้านโตน 15 9 60% 4 26.67% 1 6.67% 1 6.67% 15
55 โรงเรียนบ้านควนเลียบ 15 9 64.29% 3 21.43% 2 14.29% 0 0% 14
56 โรงเรียนอนุบาลรัษฎา 31 8 25.81% 10 32.26% 9 29.03% 4 12.9% 31
57 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย 19 8 42.11% 8 42.11% 2 10.53% 1 5.26% 19
58 โรงเรียนวัดปากแจ่ม 21 8 42.11% 7 36.84% 2 10.53% 2 10.53% 19
59 โรงเรียนบ้านฉางหลาง 19 8 42.11% 5 26.32% 4 21.05% 2 10.53% 19
60 โรงเรียนบ้านควนหนองยาง 22 8 38.1% 5 23.81% 2 9.52% 6 28.57% 21
61 โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ 20 8 42.11% 4 21.05% 4 21.05% 3 15.79% 19
62 โรงเรียนบ้านทุ่งยาง 18 8 47.06% 4 23.53% 1 5.88% 4 23.53% 17
63 โรงเรียนบ้านหน้าเขา 18 8 47.06% 3 17.65% 4 23.53% 2 11.76% 17
64 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 16 8 50% 1 6.25% 5 31.25% 2 12.5% 16
65 โรงเรียนบ้านนํ้าราบ 24 7 31.82% 12 54.55% 1 4.55% 2 9.09% 22
66 โรงเรียนบ้านควนตุ้งกู 27 7 28% 9 36% 3 12% 6 24% 25
67 โรงเรียนบ้านในปง 21 7 38.89% 9 50% 1 5.56% 1 5.56% 18
68 โรงเรียนบ้านคลองลุ 31 7 24.14% 7 24.14% 13 44.83% 2 6.9% 29
69 โรงเรียนบ้านควนหนองกก 22 7 31.82% 7 31.82% 4 18.18% 4 18.18% 22
70 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 22 7 36.84% 6 31.58% 5 26.32% 1 5.26% 19
71 โรงเรียนวัดควนไทร 23 7 41.18% 4 23.53% 2 11.76% 4 23.53% 17
72 โรงเรียนบ้านห้วยต่อ 16 7 50% 4 28.57% 1 7.14% 2 14.29% 14
73 โรงเรียนบ้านพระม่วง 21 7 35% 3 15% 3 15% 7 35% 20
74 โรงเรียนบ้านคลองโตน 15 7 46.67% 3 20% 1 6.67% 4 26.67% 15
75 โรงเรียนวัดเขา 30 6 23.08% 11 42.31% 3 11.54% 6 23.08% 26
76 โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร 30 6 21.43% 9 32.14% 4 14.29% 9 32.14% 28
77 โรงเรียนบ้านหนองหมอ 32 6 20.69% 7 24.14% 6 20.69% 10 34.48% 29
78 โรงเรียนบ้านท่าปาบ 23 6 28.57% 5 23.81% 4 19.05% 6 28.57% 21
79 โรงเรียนบ้านแหลม 18 6 35.29% 5 29.41% 2 11.76% 4 23.53% 17
80 โรงเรียนบ้านสายควน 18 6 33.33% 4 22.22% 3 16.67% 5 27.78% 18
81 โรงเรียนบ้านเกาะลิบง 15 6 50% 2 16.67% 3 25% 1 8.33% 12
82 โรงเรียนบ้านช่องหาร 15 6 54.55% 2 18.18% 3 27.27% 0 0% 11
83 โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก 12 6 60% 2 20% 0 0% 2 20% 10
84 โรงเรียนบ้านเขาโอน 16 6 46.15% 0 0% 3 23.08% 4 30.77% 13
85 โรงเรียนบ้านวังหลาม 20 5 26.32% 10 52.63% 1 5.26% 3 15.79% 19
86 โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ 22 5 26.32% 8 42.11% 3 15.79% 3 15.79% 19
87 โรงเรียนบ้านไทรบ่วง 15 5 35.71% 7 50% 0 0% 2 14.29% 14
88 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่(กันตัง) 13 5 38.46% 3 23.08% 3 23.08% 2 15.38% 13
89 โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า 12 5 45.45% 3 27.27% 0 0% 3 27.27% 11
90 โรงเรียนบ้านบางค้างคาว 16 5 35.71% 2 14.29% 2 14.29% 5 35.71% 14
91 โรงเรียนบ้านควนอารี 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
92 โรงเรียนกมลศรี 32 4 17.39% 13 56.52% 4 17.39% 2 8.7% 23
93 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม 17 4 23.53% 7 41.18% 3 17.65% 3 17.65% 17
94 โรงเรียนบ้านโคกยาง 29 4 19.05% 6 28.57% 5 23.81% 6 28.57% 21
95 โรงเรียนบ้านผมเด็น 14 4 28.57% 6 42.86% 4 28.57% 0 0% 14
96 โรงเรียนบ้านบางหมาก 23 4 21.05% 6 31.58% 3 15.79% 6 31.58% 19
97 โรงเรียนวัดถํ้าพระพุทธ 14 4 28.57% 5 35.71% 3 21.43% 2 14.29% 14
98 โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 27 4 18.18% 4 18.18% 9 40.91% 5 22.73% 22
99 โรงเรียนบ้านวังลำ 22 4 21.05% 4 21.05% 8 42.11% 3 15.79% 19
100 โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ 16 4 26.67% 4 26.67% 4 26.67% 3 20% 15
101 โรงเรียนบ้านหาดยาว 11 4 40% 2 20% 3 30% 1 10% 10
102 โรงเรียนบ้านคลองชีล้อม 11 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
103 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 9 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
104 โรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง 8 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
105 โรงเรียนวัดไม้ฝาด 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
106 โรงเรียนบ้านป่าเตียว 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
107 โรงเรียนบ้านควนตัง 20 3 15.79% 7 36.84% 5 26.32% 4 21.05% 19
108 โรงเรียนบ้านนํ้าพราย 15 3 21.43% 7 50% 2 14.29% 2 14.29% 14
109 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ 30 3 15% 6 30% 6 30% 5 25% 20
110 โรงเรียนบ้านไร่ออก 15 3 20% 4 26.67% 7 46.67% 1 6.67% 15
111 โรงเรียนบ้านนํ้าฉา 11 3 27.27% 4 36.36% 3 27.27% 1 9.09% 11
112 โรงเรียนบ้านไสบ่อ 10 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
113 โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์ 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
114 โรงเรียนบ้านหนองราโพ 8 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
115 โรงเรียนวัดสิทธิโชค 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
116 โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
117 โรงเรียนบ้านบ่อหิน 13 2 15.38% 5 38.46% 4 30.77% 2 15.38% 13
118 โรงเรียนบ้านลำแพะ 10 2 22.22% 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 9
119 โรงเรียนบ้านไสมะม่วง 16 2 12.5% 3 18.75% 9 56.25% 2 12.5% 16
120 โรงเรียนบ้านไสต้นวา 10 2 20% 3 30% 2 20% 3 30% 10
121 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
122 โรงเรียนบ้านหนองมวง 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
123 โรงเรียนวัดนํ้าฉ่า 8 2 25% 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 8
124 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 7 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
125 โรงเรียนบ้านจิจิก 9 2 25% 1 12.5% 0 0% 5 62.5% 8
126 โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
127 โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด 7 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 4 57.14% 7
128 โรงเรียนบ้านห้วยนํ้าเย็น 6 2 40% 0 0% 0 0% 3 60% 5
129 โรงเรียนบ้านห้วยไทร 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
130 โรงเรียนบ้านป่ากอ 8 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 7
131 โรงเรียนบ้านนาเหนือ 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
132 โรงเรียนบ้านช่องลม 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
133 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 6 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 3 50% 6
134 โรงเรียนบ้านปาเต 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
135 โรงเรียนบ้านบางคราม 13 0 0% 7 53.85% 2 15.38% 4 30.77% 13
136 โรงเรียนบ้านหนองบัว 20 0 0% 6 33.33% 5 27.78% 7 38.89% 18
137 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 10 0 0% 6 60% 1 10% 3 30% 10
138 โรงเรียนวัดวารีวง 15 0 0% 5 33.33% 7 46.67% 3 20% 15
139 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 10 0 0% 4 44.44% 2 22.22% 3 33.33% 9
140 โรงเรียนบ้านกันตังใต้ 9 0 0% 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 8
141 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 8 0 0% 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 7
142 โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา 6 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
143 โรงเรียนวัดควนธานี 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
144 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 4 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
145 โรงเรียนบ้านแตะหรำ 4 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบของเขตพื้นที่ สพป.ตรัง 2 ได้ที่นางสาวกชกร เถรว่อง และนางสาวเบญจมาศ เอียดใหญ่ เบอร์โทร 075-272373
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]