หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ โรงเรียนห้วยยอด กลึงวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 17 - 19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   13 ก.ย. 2557   15 ก.ย. 2557   16 ก.ย. 2557   17 ก.ย. 2557   18 ก.ย. 2557   19 ก.ย. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 17 ก.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม อาคาร 3 ห้อง ป.4 17 ก.ย. 2557 08.30-16.30
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม อาคาร 3 ห้อง ป.3 17 ก.ย. 2557 08.30-16.30
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม อาคาร 2 ห้อง ป.6 17 ก.ย. 2557 08.30-16.30
4 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม ห้อง ประชุม 17 ก.ย. 2557 08.30-11.30
5 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม ห้อง ประชุม 17 ก.ย. 2557 13.00-16.30
6 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม เวที 17 ก.ย. 2557 08.30-16.30
7 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม อาคาร 2 ห้อง ป.1 17 ก.ย. 2557 08.30-16.30
8 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม อาคาร 2 ห้อง ป.2 17 ก.ย. 2557 08.30-16.30
9 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม อาคาร 2 ห้อง ป.5 17 ก.ย. 2557 08.30-16.30
10 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 วัดศรีรัตนาราม ศาลาเอนกประสงค์ 17 ก.ย. 2557 08.30-16.30
11 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 วัดศรีรัตนาราม ศาลาเอนกประสงค์ 17 ก.ย. 2557 08.30-16.30
12 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 วัดศรีรัตนาราม ศาลาเอนกประสงค์ 17 ก.ย. 2557 08.30-16.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อาคาร 7 ห้อง ม.2/2 ,ม.3/1 ,ม.3/2 17 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อาคาร 7 ห้อง ม.1/2 ,ม.2/1 17 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อาคาร 6 ห้อง ป.4/1 ,ป.4/2 ,ป.5/1 ,ป.5/2 17 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อาคาร 6 ห้อง ป.6/1 17 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 สพป. ตรัง เขต 2 ห้อง ประชุมอันดามัน 2 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00
2 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 สพป. ตรัง เขต 2 ห้อง ประชุมอันดามัน 2 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00
3 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 สพป. ตรัง เขต 2 ห้อง ประชุมอันดามัน 2 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00
4 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 สพป. ตรัง เขต 2 ห้อง ประชุมอันดามัน 2 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00
5 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 สพป. ตรัง เขต 2 ห้อง ประชุมอันดามัน 2 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00
6 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 สพป. ตรัง เขต 2 ห้อง ประชุมอันดามัน 2 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00
7 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 สพป. ตรัง เขต 2 ห้อง ประชุมอันดามัน 2 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00
8 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 สพป. ตรัง เขต 2 ห้อง ประชุมอันดามัน 2 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00
9 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 สพป. ตรัง เขต 2 ห้อง ประชุมอันดามัน 2 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00
10 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ห้อง ประชุมเล็ก 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00
11 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ห้อง ประชุมใหญ่ 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00
12 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) เวทีกลาง 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00
13 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ห้อง ประชุมเล็ก 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00
14 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ห้อง ประชุมเล็ก 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00
15 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 เวทีเล็ก หน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง 2 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ห้อง ประชุมใหญ่ 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านลำภูรา ห้อง ป.1 ก 17 ก.ย. 2557 09.00-16.30
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านลำภูรา ห้อง ป.1 ก 17 ก.ย. 2557 09.00-16.30
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลำภูรา ห้อง ป.6 ก 17 ก.ย. 2557 09.00-16.30
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านลำภูรา ห้อง ป.1 ข 17 ก.ย. 2557 09.00-16.30
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านลำภูรา ห้อง ป.1 ข 17 ก.ย. 2557 09.00-16.30
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลำภูรา ห้อง ป.6 ข 17 ก.ย. 2557 09.00-16.30
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านลำภูรา ห้อง ป.3 17 ก.ย. 2557 09.00-16.30
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลำภูรา ห้อง ป.5 ก 17 ก.ย. 2557 09.00-16.30
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านลำภูรา ห้อง ป.4 ก 17 ก.ย. 2557 09.00-16.30
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลำภูรา ห้อง ป.4 ข 17 ก.ย. 2557 09.00-16.30
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลำภูรา อาคารเรียนเอนกประสงค์ 17 ก.ย. 2557 09.00-16.30
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านลำภูรา อาคารเรียนเอนกประสงค์ 17 ก.ย. 2557 09.00-16.30
13 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลำภูรา ห้อง ป.5 ข 17 ก.ย. 2557 09.00-16.30
14 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านลำภูรา ห้อง ป.2 ข 17 ก.ย. 2557 09.00-16.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 17 ก.ย. 2557 08.30-16.30
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ สนามฟุตบอล 17 ก.ย. 2557 13.00-16.30
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ สนามฟุตบอล 17 ก.ย. 2557 08.30-16.30
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด หอประชุม อาคารวิทยบริการ 17 ก.ย. 2557 08.30-16.30
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด หอประชุม อาคารวิทยบริการ 17 ก.ย. 2557 08.30-16.30
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด หอประชุม อาคารวิทยบริการ 17 ก.ย. 2557 08.30-16.30

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00
3 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00
4 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00
5 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00
6 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนบ้านลำภูรา ห้อง ประชุม 17 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 21

18 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 22 - 41
09.00-16.00
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านลำภูรา อาคารเรียนเอนกประสงค์ 17 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านลำภูรา อาคารเรียน สพช.2 ชั้น ห้อง 1-6 17 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านลำภูรา อาคารเรียนอนุบาล ห้อง 1-6 17 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขากอบ อาคารเรียนอนุบาล ห้อง อนุบาล1/1 17 ก.ย. 2557 09.00-16.30
2 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขากอบ อาคารเรียนอนุบาล ห้อง อนุบาล1/1 17 ก.ย. 2557 09.00-16.30
3 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขากอบ อาคารเรียนอนุบาล ห้อง อนุบาล1/1 17 ก.ย. 2557 09.00-16.30
4 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขากอบ ห้อง ประชุมเล็ก 17 ก.ย. 2557 09.00-16.30
5 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขากอบ ห้อง ประชุมเล็ก 17 ก.ย. 2557 09.00-16.30
6 105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขากอบ ห้อง ประชุมเล็ก 17 ก.ย. 2557 09.00-16.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขากอบ อาคารเรียน 2 ชั้นตึกหลัง ห้อง ป.2/2 17 ก.ย. 2557 09.00-16.30
2 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขากอบ อาคารเรียน 2 ชั้นตึกหลัง ห้อง ป.2/2 17 ก.ย. 2557 09.00-16.30
3 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขากอบ อาคารเรียน 2 ชั้นตึกหลัง ห้อง ป.2/2 17 ก.ย. 2557 09.00-16.30
4 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขากอบ ห้อง ประชุมใหญ่ 17 ก.ย. 2557 09.00-16.30
5 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขากอบ อาคารเรียน 2 ชั้นตึกหลัง ห้อง ป.2/2 17 ก.ย. 2557 09.00-16.30
6 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขากอบ ห้อง ประชุมใหญ่ 17 ก.ย. 2557 09.00-16.30
7 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขากอบ ห้อง ประชุมใหญ่ 17 ก.ย. 2557 09.00-16.30
8 280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขากอบ ห้อง ประชุมใหญ่ 17 ก.ย. 2557 09.00-16.30
9 285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขากอบ ห้อง ประชุมใหญ่ 17 ก.ย. 2557 09.00-16.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขากอบ โรงอาหาร 17 ก.ย. 2557 09.00-16.30
2 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขากอบ อาคารประวัติศาสตร์ ห้อง 1 17 ก.ย. 2557 09.00-16.30
3 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขากอบ อาคารประวัติศาสตร์ ห้อง 1 17 ก.ย. 2557 09.00-16.30
4 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขากอบ โรงอาหาร 17 ก.ย. 2557 09.00-16.30
5 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านเขากอบ ห้อง คอมพิวเตอร์ 17 ก.ย. 2557 09.00-16.30
6 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขากอบ อาคารเรียนอนุบาล ห้อง อนุบาล1/1 17 ก.ย. 2557 09.00-16.30
7 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขากอบ อาคารเรียนอนุบาล ห้อง อนุบาล1/2 17 ก.ย. 2557 09.00-16.30

ติดต่อผู้ดูแลระบบของเขตพื้นที่ สพป.ตรัง 2 ได้ที่นางสาวกชกร เถรว่อง และนางสาวเบญจมาศ เอียดใหญ่ เบอร์โทร 075-272373
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]