หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ โรงเรียนห้วยยอด กลึงวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 17 - 19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม อาคาร 3 ห้อง ป.4 17 ก.ย. 2557 08.30-16.30
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม อาคาร 3 ห้อง ป.3 17 ก.ย. 2557 08.30-16.30
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม อาคาร 2 ห้อง ป.6 17 ก.ย. 2557 08.30-16.30
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม อาคาร 2 ห้อง ป.2 18 ก.ย. 2557 08.30-16.30
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม อาคาร 2 ห้อง ป.5 18 ก.ย. 2557 08.30-16.30
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม อาคาร 2 ห้อง ป.6 18 ก.ย. 2557 08.30-16.30
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม ห้อง ประชุม 17 ก.ย. 2557 08.30-11.30
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม ห้อง ประชุม 17 ก.ย. 2557 13.00-16.30
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม เวที 17 ก.ย. 2557 08.30-16.30
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม เวที 18 ก.ย. 2557 08.30-16.30
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม อาคาร 2 ห้อง ป.1 17 ก.ย. 2557 08.30-16.30
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม อาคาร 2 ห้อง ป.2 17 ก.ย. 2557 08.30-16.30
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม อาคาร 2 ห้อง ป.5 17 ก.ย. 2557 08.30-16.30
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 วัดศรีรัตนาราม ศาลาเอนกประสงค์ 17 ก.ย. 2557 08.30-16.30
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 วัดศรีรัตนาราม ศาลาเอนกประสงค์ 17 ก.ย. 2557 08.30-16.30
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 วัดศรีรัตนาราม ศาลาเอนกประสงค์ 17 ก.ย. 2557 08.30-16.30
-
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 วัดศรีรัตนาราม ศาลาการเปรียญ 18 ก.ย. 2557 08.30-16.30
-
18 742 การประกวดลายมือภาษาอาหรับ(คัดอลิฟ-ยา จำนวน 2 จบ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนํ้าพราย 18 ก.ย. 2557 09.00-16.30
-
19 743 การประกวดลายมือภาษาอาหรับ(คัดซูเราะห์อัลอิคลาส จำนวน 2 จบ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนํ้าพราย 18 ก.ย. 2557 09.00-16.30
-
20 744 การประกวดลายมือภาษาอาหรับ(คัดซูเราะห์ฟาติฮะห์ จำนวน 2 จบ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนํ้าพราย 18 ก.ย. 2557 09.00-16.30
-
21 745 ท่องจำซูเราะห์ฟาติฮะห์ จำนวน 1 จบ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนํ้าพราย 18 ก.ย. 2557 09.00-16.30
-
22 746 ท่องจำซูเราะห์ฟาติฮะห์ จำนวน 1 จบและท่องจำความหมาย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนํ้าพราย 18 ก.ย. 2557 09.00-16.30
-
23 747 เล่านิทานคุณธรรมศาสนาอิสลาม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนํ้าพราย 18 ก.ย. 2557 09.00-16.30
-
24 748 แข่งขันอาซาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนํ้าพราย 18 ก.ย. 2557 09.00-16.30
-
25 749 กล่าวสุนทรพจน์คุณธรรมจริยธรรมอิสลาม(ภาษาไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนํ้าพราย 18 ก.ย. 2557 09.00-16.30
-
26 750 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการอิสลาม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนํ้าพราย 18 ก.ย. 2557 09.00-16.30
-
27 751 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการอิสลาม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนํ้าพราย 18 ก.ย. 2557 09.00-16.30
-
28 752 การแข่งขันอาซาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนํ้าพราย 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบของเขตพื้นที่ สพป.ตรัง 2 ได้ที่นางสาวกชกร เถรว่อง และนางสาวเบญจมาศ เอียดใหญ่ เบอร์โทร 075-272373
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]