หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ โรงเรียนห้วยยอด กลึงวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 17 - 19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด อาคารชวน หลีกภัย ห้อง 543 ปฏิบัติการ 3 19 ก.ย. 2557 09.00-16.30
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด อาคารชวน หลีกภัย ห้อง 547 ทฤษฎี 7 19 ก.ย. 2557 09.00-16.30
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด อาคารชวน หลีกภัย ห้อง 545 18 ก.ย. 2557 09.00-16.30
-
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด อาคารชวน หลีกภัย ห้อง 534 ,535 19 ก.ย. 2557 09.00-16.30
-
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด อาคารชวน หลีกภัย ห้อง 534 18 ก.ย. 2557 09.00-16.30
-
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด อาคารชวน หลีกภัย ห้อง 534 ,535 19 ก.ย. 2557 09.00-16.30
-
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด อาคารชวน หลีกภัย ห้อง 534 ,535 18 ก.ย. 2557 09.00-16.30
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด อาคารชวน หลีกภัย ห้อง 541 ,545 19 ก.ย. 2557 09.00-16.30
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด อาคารชวน หลีกภัย ห้อง 541 18 ก.ย. 2557 09.00-16.30
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด อาคารวิทยบริการ ห้อง โสตชั้น 2 19 ก.ย. 2557 09.00-16.30
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด อาคารวิทยบริการ ห้อง โสตชั้น 2 19 ก.ย. 2557 09.00-16.30
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด อาคารวิทยบริการ ห้อง โสตชั้น 2 18 ก.ย. 2557 09.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบของเขตพื้นที่ สพป.ตรัง 2 ได้ที่นางสาวกชกร เถรว่อง และนางสาวเบญจมาศ เอียดใหญ่ เบอร์โทร 075-272373
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]