หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ โรงเรียนห้วยยอด กลึงวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 17 - 19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 17 ก.ย. 2557 08.30-16.30
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ สนามฟุตบอล 17 ก.ย. 2557 13.00-16.30
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ สนามฟุตบอล 17 ก.ย. 2557 08.30-16.30
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด หอประชุม อาคารวิทยบริการ 17 ก.ย. 2557 08.30-16.30
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด หอประชุม อาคารวิทยบริการ 17 ก.ย. 2557 08.30-16.30
-
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด หอประชุม อาคารวิทยบริการ 17 ก.ย. 2557 08.30-16.30
-
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขากอบ เต๊นท์กลางสนามโรงเรียนบ้านเขากอบ 19 ก.ย. 2557 09.00-16.30
-
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขากอบ เต๊นท์กลางสนามโรงเรียนบ้านเขากอบ 19 ก.ย. 2557 09.00-16.30
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขากอบ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านเขากอบ 19 ก.ย. 2557 09.00-16.30
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขากอบ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านเขากอบ 19 ก.ย. 2557 09.00-16.30
-
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
-
-
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
-
-
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
-
-
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
-
-
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
-
-
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
-
-
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
-
-
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบของเขตพื้นที่ สพป.ตรัง 2 ได้ที่นางสาวกชกร เถรว่อง และนางสาวเบญจมาศ เอียดใหญ่ เบอร์โทร 075-272373
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]