หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ โรงเรียนห้วยยอด กลึงวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 17 - 19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเขากอบ อาคารเรียนอนุบาล ห้อง อนุบาล1/1 19 ก.ย. 2557 09.00-16.30 รายงานตัวก่อนเวลา08.00 น.
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขากอบ อาคารเรียนอนุบาล ห้อง อนุบาล1/2 19 ก.ย. 2557 09.00-16.30
-
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขากอบ อาคารเรียน 2 ชั้นตึกกลาง ห้อง วิทยาศาสตร์ 19 ก.ย. 2557 09.00-16.30
-
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเขากอบ อาคารเรียน 2 ชั้นตึกกลาง ห้อง ป.4/2 19 ก.ย. 2557 09.00-16.30
-
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขากอบ อาคารเรียน 2 ชั้นตึกกลาง ห้อง ป.6 19 ก.ย. 2557 09.00-16.30
-
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขากอบ อาคารเรียน 2 ชั้นตึกหลัง ห้อง ป.1/1 19 ก.ย. 2557 09.00-16.30
-
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเขากอบ อาคารเรียนอนุบาล ห้อง อนุบาล2/1 19 ก.ย. 2557 09.00-16.30
-
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขากอบ อาคารเรียนอนุบาล ห้อง อนุบาล2/2 19 ก.ย. 2557 09.00-16.30
-
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขากอบ อาคารเรียน 2 ชั้นตึกกลาง ห้อง ประชุมเล็ก 19 ก.ย. 2557 09.00-16.30
-
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขากอบ อาคารเรียน 2 ชั้นตึกหลัง ห้อง ประชุมใหญ่ 19 ก.ย. 2557 09.00-16.30
-
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขากอบ อาคารเรียน 2 ชั้นตึกกลาง ห้อง ป.3/1 19 ก.ย. 2557 09.00-16.30
-
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขากอบ อาคารเรียน 2 ชั้นตึกหลัง ห้อง ป.2/2 19 ก.ย. 2557 09.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบของเขตพื้นที่ สพป.ตรัง 2 ได้ที่นางสาวกชกร เถรว่อง และนางสาวเบญจมาศ เอียดใหญ่ เบอร์โทร 075-272373
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]