หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 วัดศรีรัตนาราม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง  
2 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง  
3 สพป. ตรัง เขต 2  
4 เวทีเล็ก หน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง 2  
5 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง  
6 โรงเรียนบ้านนํ้าพราย อ.ห้วยยอด จ.ตรัง  
7 โรงเรียนบ้านลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง  
8 โรงเรียนบ้านเขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง  
9 โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง  
10 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง  
11 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง  
12 โรงเรียนห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง  
13 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อ.ห้วยยอด จ.ตรัง นายอนันต์ เกลาเกลี้ยง  

ติดต่อผู้ดูแลระบบของเขตพื้นที่ สพป.ตรัง 2 ได้ที่นางสาวกชกร เถรว่อง และนางสาวเบญจมาศ เอียดใหญ่ เบอร์โทร 075-272373
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]