สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ตรัง เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดควนสีนวล 15 3 7 25 24 3 3 4 30
2 อนุบาลตรัง 13 9 8 30 33 9 4 2 46
3 บ้านคลองเต็ง 13 5 2 20 22 10 5 5 37
4 วัดควนวิเศษ 8 5 2 15 16 10 7 5 33
5 พรศิริกุล 7 7 3 17 18 8 4 1 30
6 บูรณะรำลึก 7 6 4 17 19 4 0 2 23
7 ไทยรัฐวิทยา 39 6 3 2 11 8 4 3 7 15
8 เทศบาล1 (สังขวิทย์) 5 6 3 14 10 7 4 1 21
9 วัดเชี่ยวชาญกิจ 5 2 2 9 9 3 4 5 16
10 บ้านควนปริง 5 2 2 9 8 3 2 3 13
11 วัดนานอน 4 5 5 14 8 7 10 6 25
12 วัดธรรมาราม 4 4 3 11 8 8 4 5 20
13 เทศบาล3 (บ้านนาตาล่วง) 4 1 0 5 6 0 1 4 7
14 บ้านควนสวรรค์ 3 6 3 12 11 6 3 5 20
15 บ้านย่านตาขาว 3 4 3 10 20 10 11 4 41
16 เทศบาล6 (วัดตันตยาภิรม) 3 4 3 10 12 4 2 2 18
17 บ้านทุ่งค่าย 3 1 5 9 15 10 4 3 29
18 ดรุโณทัย 3 1 3 7 9 3 0 0 12
19 บ้านห้วยด้วน 3 0 0 3 5 2 0 1 7
20 วัดหนองเป็ด 2 2 0 4 3 5 3 3 11
21 เทศบาล5 (วัดควนขัน) 2 1 1 4 5 2 0 0 7
22 บ้านยวนโปะ 2 1 0 3 2 2 0 2 4
23 บ้านหยงสตาร์ 2 0 2 4 6 3 1 1 10
24 บ้านลิพัง 2 0 2 4 5 3 3 3 11
25 บ้านทุ่งมะขามป้อม 2 0 0 2 7 1 1 5 9
26 บ้านทุ่งเกาะญวน 2 0 0 2 4 1 0 1 5
27 บ้านหนองยายแม็ม 2 0 0 2 3 4 2 3 9
28 วัดหนองสมาน 2 0 0 2 3 2 2 2 7
29 บ้านห้วยม่วง 2 0 0 2 2 1 1 4 4
30 วัดช่องเปี่ยมราษฎร์ 1 3 2 6 6 2 4 1 12
31 หาดทรายทอง 1 3 2 6 4 3 2 1 9
32 บ้านทุ่งยาว 1 3 0 4 4 4 0 2 8
33 บ้านทุ่งหนองแห้ง 1 2 1 4 4 1 3 4 8
34 บ้านทุ่งส้มป่อย 1 2 1 4 2 2 1 1 5
35 บ้านปะเหลียน 1 1 4 6 11 4 6 11 21
36 บ้านวังศิลา 1 1 2 4 4 3 4 0 11
37 บ้านเขาไม้แก้ว 1 1 1 3 6 3 1 2 10
38 มิตรภาพที่ 31 (วัดทุ่งหวัง) 1 1 1 3 3 2 0 1 5
39 บ้านควนไม้ดำ 1 1 0 2 5 1 4 0 10
40 ทุ่งไทรทอง 1 1 0 2 4 2 0 0 6
41 บ้านยูงงาม 1 1 0 2 3 3 1 2 7
42 บ้านหนองยวน 1 1 0 2 3 1 0 0 4
43 บ้านในควน 1 1 0 2 2 1 3 7 6
44 บ้านนาทุ่ง 1 1 0 2 2 1 0 3 3
45 บ้านสามแยก 1 0 2 3 6 2 3 3 11
46 บ้านควนยาง 1 0 1 2 2 0 1 3 3
47 บ้านลำพิกุล 1 0 1 2 1 6 3 9 10
48 บ้านห้วยลึก 1 0 0 1 4 2 1 1 7
49 เทศบาล 4(วัดมัชฌิมภูมิ) 1 0 0 1 3 1 1 3 5
50 วัดมงคลสถาน 1 0 0 1 3 0 0 3 3
51 วัดท่าพญา 1 0 0 1 2 2 3 0 7
52 บ้านควนสระแก้ว 1 0 0 1 2 1 0 0 3
53 วัดโหละคล้า 1 0 0 1 2 0 1 1 3
54 เทศบาล7 (วัดประสิทธิชัย) 1 0 0 1 1 2 2 0 5
55 หนองผักฉีด 1 0 0 1 1 1 1 1 3
56 บ้านท่าบันได 1 0 0 1 1 1 0 0 2
57 อัมพวันวิทยา 1 0 0 1 1 1 0 0 2
58 บ้านนาทะเล 0 6 3 9 9 8 6 15 23
59 บ้านลำแคลง 0 4 0 4 2 1 2 5 5
60 บ้านบางยาง 0 3 2 5 5 6 1 2 12
61 ตรังคริสเตียนศึกษา 0 2 3 5 3 2 2 2 7
62 บ้านท่าข้าม 0 2 0 2 2 6 1 1 9
63 ทับเที่ยงฮั่วเฉียว 0 2 0 2 2 0 0 0 2
64 บ้านปากปรน 0 1 2 3 1 3 3 0 7
65 บ้านควนโพธิ์ 0 1 1 2 5 2 2 3 9
66 บ้านหนองชวด 0 1 1 2 4 4 0 4 8
67 ปัญญาวิทย์ 0 1 1 2 3 1 1 1 5
68 วัดปากปรน 0 1 1 2 2 5 6 4 13
69 บ้านคลองทรายขาว 0 1 1 2 2 1 2 0 5
70 บ้านบางด้วน 0 1 0 1 3 4 2 4 9
71 วัดควนนิมิตศิลา 0 1 0 1 3 3 6 4 12
72 บ้านไร่พรุ 0 1 0 1 3 3 3 6 9
73 บ้านหนองไทร 0 1 0 1 3 1 4 3 8
74 หาดสำราญ 0 1 0 1 2 3 2 1 7
75 บ้านหนองหว้า 0 1 0 1 2 2 0 2 4
76 บ้านทุ่งศาลา 0 1 0 1 2 1 0 3 3
77 เทศบาล2 (วัดกะพังสุรินทร์) 0 1 0 1 2 1 0 0 3
78 บ้านคลองลำปริง 0 1 0 1 1 3 1 0 5
79 บ้านตะเสะ 0 1 0 1 1 3 0 3 4
80 พรศิริกุลปฐมวัย 0 1 0 1 1 1 0 0 2
81 เทศบาล8 (ฝันที่เป็นจริง) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
82 โพธิ์วิเชียรชัย 0 1 0 1 0 2 0 0 2
83 บุญเหลือเกื้อคง 0 1 0 1 0 1 0 0 1
84 บ้านหินคอกควาย 0 0 4 4 5 3 2 2 10
85 บ้านเกาะปุด 0 0 2 2 6 2 3 3 11
86 บ้านแหลมสอม 0 0 2 2 5 3 2 2 10
87 วัดขุนสิทธิ์ 0 0 2 2 5 3 0 4 8
88 วัดไทรงาม 0 0 1 1 4 0 0 0 4
89 บ้านสุโสะ 0 0 1 1 3 3 0 0 6
90 ทุ่งรวงทอง 0 0 1 1 3 2 0 0 5
91 บ้านหัวควน 0 0 1 1 3 1 2 1 6
92 บ้านควนยวน 0 0 1 1 2 4 1 3 7
93 บ้านนายายหม่อม 0 0 1 1 2 3 0 5 5
94 บ้านท่าคลอง 0 0 1 1 2 2 1 1 5
95 บ้านห้วยเร็จ 0 0 1 1 1 3 1 4 5
96 วัดศรีสุวรรณาราม 0 0 1 1 1 2 2 2 5
97 วัดจอมไตร 0 0 1 1 1 2 1 3 4
98 บ้านนาป้อ 0 0 1 1 1 2 1 0 4
99 บ้านนาโตง 0 0 1 1 1 1 0 1 2
100 วัดนิกรรังสฤษฎ์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
101 เมธาวิทยา่ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
102 บ้านไทรงาม 0 0 1 1 0 4 3 2 7
103 วัดน้ำผุด 0 0 1 1 0 1 2 1 3
104 วัดโพธาราม 0 0 1 1 0 1 0 0 1
105 ทุ่งยาววิทยา 0 0 1 1 0 0 1 0 1
106 เพาะปัญญา 0 0 0 0 3 5 4 3 12
107 บ้านหนองเจ็ดบาท 0 0 0 0 3 0 4 2 7
108 บ้านห้วยไทร 0 0 0 0 2 5 4 1 11
109 บ้านโคกทราย 0 0 0 0 2 3 5 1 10
110 บ้านทุ่งปาหนัน 0 0 0 0 2 2 2 0 6
111 บ้านนานิน 0 0 0 0 2 2 1 1 5
112 วัดอัมพวัน 0 0 0 0 2 1 4 3 7
113 บ้านคลองปะเหลียน 0 0 0 0 2 1 0 1 3
114 วัดไพรสณฑ์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
115 วัดไทรทอง 0 0 0 0 2 0 2 2 4
116 ทิพย์รัตน์วิทยา 0 0 0 0 2 0 0 1 2
117 บ้านลำปลอกเหนือ 0 0 0 0 1 5 0 1 6
118 วัดนางประหลาด 0 0 0 0 1 4 5 3 10
119 บ้านทุ่งนา 0 0 0 0 1 3 3 1 7
120 วัดทุ่งหินผุด 0 0 0 0 1 2 3 2 6
121 ไทรงาม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
122 วัดนิคมประทีป 0 0 0 0 1 1 2 0 4
123 บ้านปากไพ 0 0 0 0 1 1 0 3 2
124 บ้านหนองเรี้ย 0 0 0 0 1 1 0 2 2
125 บ้านแหลม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
126 วัดเกาะมะม่วง 0 0 0 0 0 2 2 2 4
127 บ้านโพรงจระเข้ 0 0 0 0 0 2 1 4 3
128 บ้านบ้าหวี 0 0 0 0 0 2 1 2 3
129 บ้านด่าน 0 0 0 0 0 2 1 2 3
130 วัดควนวิไล 0 0 0 0 0 2 1 0 3
131 บ้านทุ่งนา 0 0 0 0 0 2 1 0 3
132 บ้านช่อง 0 0 0 0 0 2 0 1 2
133 อิสมาอีลียะห์มูลนิธิ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
134 บ้านหนองชุมแสง 0 0 0 0 0 1 5 2 6
135 บ้านโคกชะแง้ 0 0 0 0 0 1 2 3 3
136 บ้านหาดเลา 0 0 0 0 0 1 2 2 3
137 บ้านกลางนา 0 0 0 0 0 1 2 1 3
138 บ้านหนองโต๊ะ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
139 บ้านทอนหาน 0 0 0 0 0 1 1 1 2
140 บ้านโคกรัก 0 0 0 0 0 1 1 1 2
141 บ้านคลองขุด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
142 บ้านทุ่งกอ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
143 บ้านเขาหลัก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
144 วัดแจ้ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
145 บ้านปากห้วย 0 0 0 0 0 0 2 1 2
146 ตชด.สันติราษฎร์ประชาบำรุง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
147 ต้นบากราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
148 บ้านบกหัก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
149 บ้านเขาติง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
150 บ้านควนเคี่ยม 0 0 0 0 0 0 0 2 0
151 บ้านไร่หลวง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
152 บ้านท่าเทศ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
153 วัดโคกพิกุล 0 0 0 0 0 0 0 1 0
154 บ้านทอนพลา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 162 140 126 428 537 362 262 302 1,161