สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ตรัง เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
SELECT im_school.school_id AS s_id,im_school.school_name AS s_name, COUNT(*) AS NUB , COUNT(IF(im_team.award='ทอง',award,NULL)) AS gold_medal, COUNT(IF(im_team.award='เงิน',award,NULL)) AS silver_medal, COUNT(IF(im_team.award='ทองแดง',award,NULL)) AS bronze_medal, COUNT(IF(im_team.award='เข้าร่วม',award,NULL)) AS join_medal, COUNT(IF(im_team.rank='ชนะเลิศ',rank,NULL)) AS winner, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๑',rank,NULL)) AS two_rank, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๒',rank,NULL)) AS three_rank FROM im_school,im_team WHERE im_school.province_id=15 AND im_school.area_type_id=1 AND im_school.zone_num=1 AND im_team.confirm_status=1 AND im_school.school_id=im_team.school_id GROUP BY im_team.school_id ORDER BY winner DESC, two_rank DESC, three_rank DESC, gold_medal DESC, silver_medal DESC,bronze_medal DESC,join_medal DESC, NUB DESC, s_name ASC
1 วัดควนสีนวล 15 3 7 25 24 3 3 4 30
2 อนุบาลตรัง 13 10 8 31 33 10 4 2 47
3 บ้านคลองเต็ง 13 5 2 20 22 10 5 5 37
4 วัดควนวิเศษ 8 5 2 15 16 10 7 5 33
5 พรศิริกุล 7 7 3 17 18 8 4 1 30
6 บูรณะรำลึก 7 6 4 17 19 4 0 2 23
7 ไทยรัฐวิทยา 39 6 3 2 11 8 4 3 7 15
8 เทศบาล6 (วัดตันตยาภิรม) 5 6 3 14 15 4 3 2 22
9 เทศบาล1 (สังขวิทย์) 5 6 3 14 10 7 4 1 21
10 วัดธรรมาราม 5 5 5 15 12 8 4 5 24
11 บ้านควนปริง 5 3 2 10 9 3 2 3 14
12 วัดเชี่ยวชาญกิจ 5 2 2 9 9 3 4 5 16
13 บ้านควนสวรรค์ 4 7 4 15 12 7 5 5 24
14 วัดนานอน 4 5 5 14 8 7 10 6 25
15 เทศบาล3 (บ้านนาตาล่วง) 4 1 0 5 6 0 1 4 7
16 บ้านหยงสตาร์ 4 0 2 6 8 3 1 1 12
17 บ้านย่านตาขาว 3 4 3 10 20 10 11 4 41
18 หาดทรายทอง 3 3 2 8 6 3 2 1 11
19 บ้านทุ่งค่าย 3 1 5 9 15 10 4 3 29
20 ดรุโณทัย 3 1 3 7 9 3 0 0 12
21 วัดหนองสมาน 3 1 0 4 5 2 2 2 9
22 บ้านห้วยด้วน 3 0 0 3 5 2 0 1 7
23 บ้านควนสระแก้ว 3 0 0 3 4 1 0 0 5
24 บ้านนาทะเล 2 6 4 12 11 8 6 16 25
25 บ้านท่าข้าม 2 2 3 7 6 6 2 1 14
26 วัดหนองเป็ด 2 2 0 4 3 5 3 3 11
27 บ้านปะเหลียน 2 1 4 7 12 4 6 11 22
28 เทศบาล5 (วัดควนขัน) 2 1 1 4 5 2 0 0 7
29 มิตรภาพที่ 31 (วัดทุ่งหวัง) 2 1 1 4 4 2 0 1 6
30 บ้านหนองหว้า 2 1 0 3 5 2 0 2 7
31 บ้านยวนโปะ 2 1 0 3 2 2 0 2 4
32 บ้านสามแยก 2 0 2 4 7 3 3 3 13
33 วัดขุนสิทธิ์ 2 0 2 4 7 3 0 4 10
34 บ้านลิพัง 2 0 2 4 5 3 3 3 11
35 บ้านทุ่งมะขามป้อม 2 0 0 2 7 1 1 5 9
36 บ้านทุ่งเกาะญวน 2 0 0 2 4 1 0 1 5
37 บ้านหนองยายแม็ม 2 0 0 2 3 4 2 3 9
38 บ้านห้วยม่วง 2 0 0 2 2 1 1 4 4
39 บ้านเขาติง 2 0 0 2 2 0 1 0 3
40 วัดช่องเปี่ยมราษฎร์ 1 3 2 6 6 2 4 1 12
41 บ้านทุ่งยาว 1 3 0 4 4 4 0 2 8
42 บ้านทุ่งหนองแห้ง 1 2 1 4 4 1 3 4 8
43 บ้านทุ่งส้มป่อย 1 2 1 4 2 2 1 1 5
44 บ้านวังศิลา 1 1 2 4 4 3 4 0 11
45 บ้านเขาไม้แก้ว 1 1 1 3 6 3 1 2 10
46 บ้านควนไม้ดำ 1 1 0 2 5 1 4 0 10
47 ทุ่งไทรทอง 1 1 0 2 4 2 0 0 6
48 หาดสำราญ 1 1 0 2 3 3 2 1 8
49 บ้านยูงงาม 1 1 0 2 3 3 1 2 7
50 บ้านหนองยวน 1 1 0 2 3 1 0 0 4
51 บ้านในควน 1 1 0 2 2 1 3 7 6
52 บ้านนาทุ่ง 1 1 0 2 2 1 0 3 3
53 บ้านควนยาง 1 0 1 2 2 0 1 3 3
54 บ้านลำพิกุล 1 0 1 2 1 6 3 9 10
55 บ้านหนองเจ็ดบาท 1 0 0 1 5 0 4 2 9
56 เพาะปัญญา 1 0 0 1 4 5 4 3 13
57 บ้านห้วยลึก 1 0 0 1 4 2 1 1 7
58 เทศบาล 4(วัดมัชฌิมภูมิ) 1 0 0 1 3 1 1 3 5
59 วัดมงคลสถาน 1 0 0 1 3 0 0 3 3
60 วัดท่าพญา 1 0 0 1 2 3 3 0 8
61 บ้านบกหัก 1 0 0 1 2 1 1 0 4
62 วัดโหละคล้า 1 0 0 1 2 0 1 1 3
63 วัดสาริการาม 1 0 0 1 2 0 0 0 2
64 เทศบาล7 (วัดประสิทธิชัย) 1 0 0 1 1 2 2 0 5
65 บ้านท่าบันได 1 0 0 1 1 2 0 0 3
66 บ้านทอนหาน 1 0 0 1 1 1 1 1 3
67 หนองผักฉีด 1 0 0 1 1 1 1 1 3
68 อัมพวันวิทยา 1 0 0 1 1 1 0 0 2
69 บ้านลำแคลง 0 4 0 4 2 1 2 5 5
70 บ้านบางยาง 0 3 2 5 5 6 1 2 12
71 ตรังคริสเตียนศึกษา 0 2 3 5 3 2 2 2 7
72 วัดแจ้ง 0 2 0 2 2 1 0 0 3
73 ทับเที่ยงฮั่วเฉียว 0 2 0 2 2 0 0 0 2
74 บ้านปากปรน 0 1 2 3 1 3 3 0 7
75 บ้านควนโพธิ์ 0 1 1 2 5 2 2 3 9
76 บ้านหนองชวด 0 1 1 2 4 4 0 4 8
77 บ้านนานิน 0 1 1 2 4 3 2 1 9
78 ปัญญาวิทย์ 0 1 1 2 3 1 1 1 5
79 วัดปากปรน 0 1 1 2 2 5 6 4 13
80 บ้านคลองทรายขาว 0 1 1 2 2 1 2 0 5
81 บ้านไร่หลวง 0 1 1 2 2 1 0 2 3
82 บ้านโพรงจระเข้ 0 1 1 2 1 3 2 4 6
83 บ้านบางด้วน 0 1 0 1 3 4 2 4 9
84 วัดควนนิมิตศิลา 0 1 0 1 3 3 6 4 12
85 บ้านไร่พรุ 0 1 0 1 3 3 3 6 9
86 บ้านหนองไทร 0 1 0 1 3 2 5 3 10
87 วัดไทรทอง 0 1 0 1 2 1 2 2 5
88 บ้านทุ่งศาลา 0 1 0 1 2 1 0 3 3
89 เทศบาล2 (วัดกะพังสุรินทร์) 0 1 0 1 2 1 0 0 3
90 บ้านคลองลำปริง 0 1 0 1 1 3 1 0 5
91 บ้านตะเสะ 0 1 0 1 1 3 0 3 4
92 พรศิริกุลปฐมวัย 0 1 0 1 1 1 0 0 2
93 เทศบาล8 (ฝันที่เป็นจริง) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
94 วัดควนวิไล 0 1 0 1 0 3 1 0 4
95 บ้านช่อง 0 1 0 1 0 2 0 2 2
96 โพธิ์วิเชียรชัย 0 1 0 1 0 2 0 0 2
97 บุญเหลือเกื้อคง 0 1 0 1 0 1 0 0 1
98 บ้านหินคอกควาย 0 0 4 4 5 3 2 2 10
99 บ้านเกาะปุด 0 0 2 2 6 3 3 3 12
100 บ้านแหลมสอม 0 0 2 2 5 4 2 2 11
101 วัดไทรงาม 0 0 1 1 4 0 0 0 4
102 บ้านสุโสะ 0 0 1 1 3 3 0 0 6
103 ทุ่งรวงทอง 0 0 1 1 3 2 0 0 5
104 บ้านหัวควน 0 0 1 1 3 1 2 1 6
105 บ้านควนยวน 0 0 1 1 2 4 1 3 7
106 บ้านนายายหม่อม 0 0 1 1 2 3 0 5 5
107 วัดอัมพวัน 0 0 1 1 2 2 4 3 8
108 บ้านท่าคลอง 0 0 1 1 2 2 1 1 5
109 บ้านห้วยเร็จ 0 0 1 1 1 3 1 4 5
110 วัดศรีสุวรรณาราม 0 0 1 1 1 2 2 2 5
111 วัดจอมไตร 0 0 1 1 1 2 1 3 4
112 บ้านนาป้อ 0 0 1 1 1 2 1 0 4
113 บ้านนาโตง 0 0 1 1 1 1 0 1 2
114 วัดนิกรรังสฤษฎ์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
115 เมธาวิทยา่ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
116 บ้านไทรงาม 0 0 1 1 0 4 3 2 7
117 วัดน้ำผุด 0 0 1 1 0 1 2 1 3
118 วัดโพธาราม 0 0 1 1 0 1 0 0 1
119 ทุ่งยาววิทยา 0 0 1 1 0 0 1 0 1
120 บ้านคลองปะเหลียน 0 0 0 0 3 1 0 1 4
121 บ้านห้วยไทร 0 0 0 0 2 5 4 1 11
122 วัดนางประหลาด 0 0 0 0 2 4 5 3 11
123 บ้านโคกทราย 0 0 0 0 2 3 5 1 10
124 บ้านทุ่งปาหนัน 0 0 0 0 2 2 2 0 6
125 วัดไพรสณฑ์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
126 ทิพย์รัตน์วิทยา 0 0 0 0 2 0 0 1 2
127 บ้านลำปลอกเหนือ 0 0 0 0 1 5 0 1 6
128 บ้านทุ่งนา 0 0 0 0 1 3 3 1 7
129 วัดทุ่งหินผุด 0 0 0 0 1 2 3 2 6
130 ไทรงาม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
131 วัดนิคมประทีป 0 0 0 0 1 1 2 0 4
132 บ้านปากไพ 0 0 0 0 1 1 0 3 2
133 บ้านหนองเรี้ย 0 0 0 0 1 1 0 2 2
134 บ้านแหลม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
135 บ้านโคกชะแง้ 0 0 0 0 0 2 2 3 4
136 วัดเกาะมะม่วง 0 0 0 0 0 2 2 2 4
137 บ้านบ้าหวี 0 0 0 0 0 2 1 2 3
138 บ้านด่าน 0 0 0 0 0 2 1 2 3
139 บ้านทุ่งนา 0 0 0 0 0 2 1 0 3
140 อิสมาอีลียะห์มูลนิธิ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
141 บ้านหนองชุมแสง 0 0 0 0 0 1 5 2 6
142 บ้านหาดเลา 0 0 0 0 0 1 2 2 3
143 บ้านกลางนา 0 0 0 0 0 1 2 1 3
144 บ้านหนองโต๊ะ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
145 บ้านโคกรัก 0 0 0 0 0 1 1 1 2
146 บ้านคลองขุด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
147 บ้านทุ่งกอ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
148 บ้านเขาหลัก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
149 บ้านปากห้วย 0 0 0 0 0 0 2 1 2
150 ตชด.สันติราษฎร์ประชาบำรุง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
151 ต้นบากราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
152 บ้านควนเคี่ยม 0 0 0 0 0 0 0 2 0
153 บ้านท่าเทศ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
154 วัดโคกพิกุล 0 0 0 0 0 0 0 1 0
155 บ้านทอนพลา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 192 155 137 484 588 378 269 304 1,235