สรุปเหรียญรางวัล สพป. ตรัง เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลตรัง 33 9 4 2 46
2 วัดควนสีนวล 24 3 3 4 30
3 บ้านคลองเต็ง 22 10 5 5 37
4 บ้านย่านตาขาว 20 10 11 4 41
5 บูรณะรำลึก 19 4 0 2 23
6 พรศิริกุล 18 8 4 1 30
7 วัดควนวิเศษ 16 10 7 5 33
8 บ้านทุ่งค่าย 15 10 4 3 29
9 เทศบาล6 (วัดตันตยาภิรม) 12 4 2 2 18
10 บ้านควนสวรรค์ 11 6 3 5 20
11 บ้านปะเหลียน 11 4 6 11 21
12 เทศบาล1 (สังขวิทย์) 10 7 4 1 21
13 บ้านนาทะเล 9 8 6 15 23
14 วัดเชี่ยวชาญกิจ 9 3 4 5 16
15 ดรุโณทัย 9 3 0 0 12
16 วัดธรรมาราม 8 8 4 5 20
17 วัดนานอน 8 7 10 6 25
18 ไทยรัฐวิทยา 39 8 4 3 7 15
19 บ้านควนปริง 8 3 2 3 13
20 บ้านทุ่งมะขามป้อม 7 1 1 5 9
21 บ้านเขาไม้แก้ว 6 3 1 2 10
22 บ้านหยงสตาร์ 6 3 1 1 10
23 วัดช่องเปี่ยมราษฎร์ 6 2 4 1 12
24 บ้านสามแยก 6 2 3 3 11
25 บ้านเกาะปุด 6 2 3 3 11
26 เทศบาล3 (บ้านนาตาล่วง) 6 0 1 4 7
27 บ้านบางยาง 5 6 1 2 12
28 บ้านลิพัง 5 3 3 3 11
29 บ้านหินคอกควาย 5 3 2 2 10
30 บ้านแหลมสอม 5 3 2 2 10
31 วัดขุนสิทธิ์ 5 3 0 4 8
32 บ้านควนโพธิ์ 5 2 2 3 9
33 บ้านห้วยด้วน 5 2 0 1 7
34 เทศบาล5 (วัดควนขัน) 5 2 0 0 7
35 บ้านควนไม้ดำ 5 1 4 0 10
36 บ้านหนองชวด 4 4 0 4 8
37 บ้านทุ่งยาว 4 4 0 2 8
38 บ้านวังศิลา 4 3 4 0 11
39 หาดทรายทอง 4 3 2 1 9
40 บ้านห้วยลึก 4 2 1 1 7
41 ทุ่งไทรทอง 4 2 0 0 6
42 บ้านทุ่งหนองแห้ง 4 1 3 4 8
43 บ้านทุ่งเกาะญวน 4 1 0 1 5
44 วัดไทรงาม 4 0 0 0 4
45 เพาะปัญญา 3 5 4 3 12
46 วัดหนองเป็ด 3 5 3 3 11
47 บ้านบางด้วน 3 4 2 4 9
48 บ้านหนองยายแม็ม 3 4 2 3 9
49 วัดควนนิมิตศิลา 3 3 6 4 12
50 บ้านไร่พรุ 3 3 3 6 9
51 บ้านยูงงาม 3 3 1 2 7
52 บ้านสุโสะ 3 3 0 0 6
53 วัดหนองสมาน 3 2 2 2 7
54 ตรังคริสเตียนศึกษา 3 2 2 2 7
55 มิตรภาพที่ 31 (วัดทุ่งหวัง) 3 2 0 1 5
56 ทุ่งรวงทอง 3 2 0 0 5
57 บ้านหนองไทร 3 1 4 3 8
58 บ้านหัวควน 3 1 2 1 6
59 เทศบาล 4(วัดมัชฌิมภูมิ) 3 1 1 3 5
60 ปัญญาวิทย์ 3 1 1 1 5
61 บ้านหนองยวน 3 1 0 0 4
62 บ้านหนองเจ็ดบาท 3 0 4 2 7
63 วัดมงคลสถาน 3 0 0 3 3
64 บ้านท่าข้าม 2 6 1 1 9
65 วัดปากปรน 2 5 6 4 13
66 บ้านห้วยไทร 2 5 4 1 11
67 บ้านควนยวน 2 4 1 3 7
68 บ้านโคกทราย 2 3 5 1 10
69 หาดสำราญ 2 3 2 1 7
70 บ้านนายายหม่อม 2 3 0 5 5
71 วัดท่าพญา 2 2 3 0 7
72 บ้านทุ่งปาหนัน 2 2 2 0 6
73 บ้านทุ่งส้มป่อย 2 2 1 1 5
74 บ้านท่าคลอง 2 2 1 1 5
75 บ้านนานิน 2 2 1 1 5
76 บ้านยวนโปะ 2 2 0 2 4
77 บ้านหนองหว้า 2 2 0 2 4
78 วัดอัมพวัน 2 1 4 3 7
79 บ้านในควน 2 1 3 7 6
80 บ้านลำแคลง 2 1 2 5 5
81 บ้านคลองทรายขาว 2 1 2 0 5
82 บ้านห้วยม่วง 2 1 1 4 4
83 บ้านนาทุ่ง 2 1 0 3 3
84 บ้านทุ่งศาลา 2 1 0 3 3
85 บ้านคลองปะเหลียน 2 1 0 1 3
86 บ้านควนสระแก้ว 2 1 0 0 3
87 เทศบาล2 (วัดกะพังสุรินทร์) 2 1 0 0 3
88 วัดไพรสณฑ์ 2 1 0 0 3
89 วัดไทรทอง 2 0 2 2 4
90 บ้านควนยาง 2 0 1 3 3
91 วัดโหละคล้า 2 0 1 1 3
92 ทิพย์รัตน์วิทยา 2 0 0 1 2
93 ทับเที่ยงฮั่วเฉียว 2 0 0 0 2
94 บ้านลำพิกุล 1 6 3 9 10
95 บ้านลำปลอกเหนือ 1 5 0 1 6
96 วัดนางประหลาด 1 4 5 3 10
97 บ้านทุ่งนา 1 3 3 1 7
98 บ้านปากปรน 1 3 3 0 7
99 บ้านห้วยเร็จ 1 3 1 4 5
100 บ้านคลองลำปริง 1 3 1 0 5
101 บ้านตะเสะ 1 3 0 3 4
102 วัดทุ่งหินผุด 1 2 3 2 6
103 วัดศรีสุวรรณาราม 1 2 2 2 5
104 เทศบาล7 (วัดประสิทธิชัย) 1 2 2 0 5
105 วัดจอมไตร 1 2 1 3 4
106 บ้านนาป้อ 1 2 1 0 4
107 ไทรงาม 1 2 0 0 3
108 วัดนิคมประทีป 1 1 2 0 4
109 หนองผักฉีด 1 1 1 1 3
110 บ้านปากไพ 1 1 0 3 2
111 บ้านหนองเรี้ย 1 1 0 2 2
112 บ้านนาโตง 1 1 0 1 2
113 บ้านท่าบันได 1 1 0 0 2
114 อัมพวันวิทยา 1 1 0 0 2
115 พรศิริกุลปฐมวัย 1 1 0 0 2
116 เทศบาล8 (ฝันที่เป็นจริง) 1 0 0 0 1
117 วัดนิกรรังสฤษฎ์ 1 0 0 0 1
118 เมธาวิทยา่ 1 0 0 0 1
119 บ้านแหลม 1 0 0 0 1
120 บ้านไทรงาม 0 4 3 2 7
121 วัดเกาะมะม่วง 0 2 2 2 4
122 บ้านโพรงจระเข้ 0 2 1 4 3
123 บ้านบ้าหวี 0 2 1 2 3
124 บ้านด่าน 0 2 1 2 3
125 วัดควนวิไล 0 2 1 0 3
126 บ้านทุ่งนา 0 2 1 0 3
127 บ้านช่อง 0 2 0 1 2
128 โพธิ์วิเชียรชัย 0 2 0 0 2
129 อิสมาอีลียะห์มูลนิธิ 0 2 0 0 2
130 บ้านหนองชุมแสง 0 1 5 2 6
131 บ้านโคกชะแง้ 0 1 2 3 3
132 บ้านหาดเลา 0 1 2 2 3
133 วัดน้ำผุด 0 1 2 1 3
134 บ้านกลางนา 0 1 2 1 3
135 บ้านหนองโต๊ะ 0 1 1 1 2
136 บ้านทอนหาน 0 1 1 1 2
137 บ้านโคกรัก 0 1 1 1 2
138 บุญเหลือเกื้อคง 0 1 0 0 1
139 วัดโพธาราม 0 1 0 0 1
140 บ้านคลองขุด 0 1 0 0 1
141 บ้านทุ่งกอ 0 1 0 0 1
142 บ้านเขาหลัก 0 1 0 0 1
143 วัดแจ้ง 0 1 0 0 1
144 บ้านปากห้วย 0 0 2 1 2
145 ตชด.สันติราษฎร์ประชาบำรุง 0 0 2 0 2
146 ต้นบากราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 1
147 ทุ่งยาววิทยา 0 0 1 0 1
148 บ้านบกหัก 0 0 1 0 1
149 บ้านเขาติง 0 0 1 0 1
150 บ้านควนเคี่ยม 0 0 0 2 0
151 บ้านไร่หลวง 0 0 0 2 0
152 บ้านท่าเทศ 0 0 0 1 0
153 วัดโคกพิกุล 0 0 0 1 0
154 บ้านทอนพลา 0 0 0 0 0
รวม 537 362 262 302 1,463