สรุปเหรียญรางวัล สพป. ตรัง เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลตรัง 33 10 4 2 47
2 วัดควนสีนวล 24 3 3 4 30
3 บ้านคลองเต็ง 22 10 5 5 37
4 บ้านย่านตาขาว 20 10 11 4 41
5 บูรณะรำลึก 19 4 0 2 23
6 พรศิริกุล 18 8 4 1 30
7 วัดควนวิเศษ 16 10 7 5 33
8 บ้านทุ่งค่าย 15 10 4 3 29
9 เทศบาล6 (วัดตันตยาภิรม) 15 4 3 2 22
10 วัดธรรมาราม 12 8 4 5 24
11 บ้านควนสวรรค์ 12 7 5 5 24
12 บ้านปะเหลียน 12 4 6 11 22
13 บ้านนาทะเล 11 8 6 16 25
14 เทศบาล1 (สังขวิทย์) 10 7 4 1 21
15 วัดเชี่ยวชาญกิจ 9 3 4 5 16
16 บ้านควนปริง 9 3 2 3 14
17 ดรุโณทัย 9 3 0 0 12
18 วัดนานอน 8 7 10 6 25
19 ไทยรัฐวิทยา 39 8 4 3 7 15
20 บ้านหยงสตาร์ 8 3 1 1 12
21 บ้านสามแยก 7 3 3 3 13
22 วัดขุนสิทธิ์ 7 3 0 4 10
23 บ้านทุ่งมะขามป้อม 7 1 1 5 9
24 บ้านท่าข้าม 6 6 2 1 14
25 บ้านเกาะปุด 6 3 3 3 12
26 หาดทรายทอง 6 3 2 1 11
27 บ้านเขาไม้แก้ว 6 3 1 2 10
28 วัดช่องเปี่ยมราษฎร์ 6 2 4 1 12
29 เทศบาล3 (บ้านนาตาล่วง) 6 0 1 4 7
30 บ้านบางยาง 5 6 1 2 12
31 บ้านแหลมสอม 5 4 2 2 11
32 บ้านลิพัง 5 3 3 3 11
33 บ้านหินคอกควาย 5 3 2 2 10
34 บ้านควนโพธิ์ 5 2 2 3 9
35 วัดหนองสมาน 5 2 2 2 9
36 บ้านหนองหว้า 5 2 0 2 7
37 บ้านห้วยด้วน 5 2 0 1 7
38 เทศบาล5 (วัดควนขัน) 5 2 0 0 7
39 บ้านควนไม้ดำ 5 1 4 0 10
40 บ้านหนองเจ็ดบาท 5 0 4 2 9
41 เพาะปัญญา 4 5 4 3 13
42 บ้านหนองชวด 4 4 0 4 8
43 บ้านทุ่งยาว 4 4 0 2 8
44 บ้านวังศิลา 4 3 4 0 11
45 บ้านนานิน 4 3 2 1 9
46 บ้านห้วยลึก 4 2 1 1 7
47 มิตรภาพที่ 31 (วัดทุ่งหวัง) 4 2 0 1 6
48 ทุ่งไทรทอง 4 2 0 0 6
49 บ้านทุ่งหนองแห้ง 4 1 3 4 8
50 บ้านทุ่งเกาะญวน 4 1 0 1 5
51 บ้านควนสระแก้ว 4 1 0 0 5
52 วัดไทรงาม 4 0 0 0 4
53 วัดหนองเป็ด 3 5 3 3 11
54 บ้านบางด้วน 3 4 2 4 9
55 บ้านหนองยายแม็ม 3 4 2 3 9
56 วัดควนนิมิตศิลา 3 3 6 4 12
57 บ้านไร่พรุ 3 3 3 6 9
58 หาดสำราญ 3 3 2 1 8
59 บ้านยูงงาม 3 3 1 2 7
60 บ้านสุโสะ 3 3 0 0 6
61 บ้านหนองไทร 3 2 5 3 10
62 ตรังคริสเตียนศึกษา 3 2 2 2 7
63 ทุ่งรวงทอง 3 2 0 0 5
64 บ้านหัวควน 3 1 2 1 6
65 เทศบาล 4(วัดมัชฌิมภูมิ) 3 1 1 3 5
66 ปัญญาวิทย์ 3 1 1 1 5
67 บ้านคลองปะเหลียน 3 1 0 1 4
68 บ้านหนองยวน 3 1 0 0 4
69 วัดมงคลสถาน 3 0 0 3 3
70 วัดปากปรน 2 5 6 4 13
71 บ้านห้วยไทร 2 5 4 1 11
72 วัดนางประหลาด 2 4 5 3 11
73 บ้านควนยวน 2 4 1 3 7
74 บ้านโคกทราย 2 3 5 1 10
75 วัดท่าพญา 2 3 3 0 8
76 บ้านนายายหม่อม 2 3 0 5 5
77 วัดอัมพวัน 2 2 4 3 8
78 บ้านทุ่งปาหนัน 2 2 2 0 6
79 บ้านทุ่งส้มป่อย 2 2 1 1 5
80 บ้านท่าคลอง 2 2 1 1 5
81 บ้านยวนโปะ 2 2 0 2 4
82 บ้านในควน 2 1 3 7 6
83 บ้านลำแคลง 2 1 2 5 5
84 วัดไทรทอง 2 1 2 2 5
85 บ้านคลองทรายขาว 2 1 2 0 5
86 บ้านห้วยม่วง 2 1 1 4 4
87 บ้านบกหัก 2 1 1 0 4
88 บ้านนาทุ่ง 2 1 0 3 3
89 บ้านทุ่งศาลา 2 1 0 3 3
90 บ้านไร่หลวง 2 1 0 2 3
91 วัดแจ้ง 2 1 0 0 3
92 เทศบาล2 (วัดกะพังสุรินทร์) 2 1 0 0 3
93 วัดไพรสณฑ์ 2 1 0 0 3
94 บ้านควนยาง 2 0 1 3 3
95 วัดโหละคล้า 2 0 1 1 3
96 บ้านเขาติง 2 0 1 0 3
97 ทิพย์รัตน์วิทยา 2 0 0 1 2
98 วัดสาริการาม 2 0 0 0 2
99 ทับเที่ยงฮั่วเฉียว 2 0 0 0 2
100 บ้านลำพิกุล 1 6 3 9 10
101 บ้านลำปลอกเหนือ 1 5 0 1 6
102 บ้านทุ่งนา 1 3 3 1 7
103 บ้านปากปรน 1 3 3 0 7
104 บ้านโพรงจระเข้ 1 3 2 4 6
105 บ้านห้วยเร็จ 1 3 1 4 5
106 บ้านคลองลำปริง 1 3 1 0 5
107 บ้านตะเสะ 1 3 0 3 4
108 วัดทุ่งหินผุด 1 2 3 2 6
109 วัดศรีสุวรรณาราม 1 2 2 2 5
110 เทศบาล7 (วัดประสิทธิชัย) 1 2 2 0 5
111 วัดจอมไตร 1 2 1 3 4
112 บ้านนาป้อ 1 2 1 0 4
113 บ้านท่าบันได 1 2 0 0 3
114 ไทรงาม 1 2 0 0 3
115 วัดนิคมประทีป 1 1 2 0 4
116 บ้านทอนหาน 1 1 1 1 3
117 หนองผักฉีด 1 1 1 1 3
118 บ้านปากไพ 1 1 0 3 2
119 บ้านหนองเรี้ย 1 1 0 2 2
120 บ้านนาโตง 1 1 0 1 2
121 อัมพวันวิทยา 1 1 0 0 2
122 พรศิริกุลปฐมวัย 1 1 0 0 2
123 เทศบาล8 (ฝันที่เป็นจริง) 1 0 0 0 1
124 วัดนิกรรังสฤษฎ์ 1 0 0 0 1
125 เมธาวิทยา่ 1 0 0 0 1
126 บ้านแหลม 1 0 0 0 1
127 บ้านไทรงาม 0 4 3 2 7
128 วัดควนวิไล 0 3 1 0 4
129 บ้านโคกชะแง้ 0 2 2 3 4
130 วัดเกาะมะม่วง 0 2 2 2 4
131 บ้านบ้าหวี 0 2 1 2 3
132 บ้านด่าน 0 2 1 2 3
133 บ้านทุ่งนา 0 2 1 0 3
134 บ้านช่อง 0 2 0 2 2
135 โพธิ์วิเชียรชัย 0 2 0 0 2
136 อิสมาอีลียะห์มูลนิธิ 0 2 0 0 2
137 บ้านหนองชุมแสง 0 1 5 2 6
138 บ้านหาดเลา 0 1 2 2 3
139 วัดน้ำผุด 0 1 2 1 3
140 บ้านกลางนา 0 1 2 1 3
141 บ้านหนองโต๊ะ 0 1 1 1 2
142 บ้านโคกรัก 0 1 1 1 2
143 บุญเหลือเกื้อคง 0 1 0 0 1
144 วัดโพธาราม 0 1 0 0 1
145 บ้านคลองขุด 0 1 0 0 1
146 บ้านทุ่งกอ 0 1 0 0 1
147 บ้านเขาหลัก 0 1 0 0 1
148 บ้านปากห้วย 0 0 2 1 2
149 ตชด.สันติราษฎร์ประชาบำรุง 0 0 2 0 2
150 ต้นบากราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 1
151 ทุ่งยาววิทยา 0 0 1 0 1
152 บ้านควนเคี่ยม 0 0 0 2 0
153 บ้านท่าเทศ 0 0 0 1 0
154 วัดโคกพิกุล 0 0 0 1 0
155 บ้านทอนพลา 0 0 0 0 0
รวม 588 378 269 304 1,539