หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ตรัง เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลตรัง 52 33 67.35% 10 20.41% 4 8.16% 2 4.08% 49
2 โรงเรียนวัดควนสีนวล 34 24 70.59% 3 8.82% 3 8.82% 4 11.76% 34
3 โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 46 22 52.38% 10 23.81% 5 11.9% 5 11.9% 42
4 โรงเรียนบ้านย่านตาขาว 46 20 44.44% 10 22.22% 11 24.44% 4 8.89% 45
5 โรงเรียนบูรณะรำลึก 25 19 76% 4 16% 0 0% 2 8% 25
6 โรงเรียนพรศิริกุล 31 18 58.06% 8 25.81% 4 12.9% 1 3.23% 31
7 โรงเรียนวัดควนวิเศษ 39 16 42.11% 10 26.32% 7 18.42% 5 13.16% 38
8 โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย 33 15 46.88% 10 31.25% 4 12.5% 3 9.38% 32
9 โรงเรียนเทศบาล6 (วัดตันตยาภิรม) 26 15 62.5% 4 16.67% 3 12.5% 2 8.33% 24
10 โรงเรียนวัดธรรมาราม 29 12 41.38% 8 27.59% 4 13.79% 5 17.24% 29
11 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ 32 12 41.38% 7 24.14% 5 17.24% 5 17.24% 29
12 โรงเรียนบ้านปะเหลียน 33 12 36.36% 4 12.12% 6 18.18% 11 33.33% 33
13 โรงเรียนบ้านนาทะเล 41 11 26.83% 8 19.51% 6 14.63% 16 39.02% 41
14 โรงเรียนเทศบาล1 (สังขวิทย์) 27 10 45.45% 7 31.82% 4 18.18% 1 4.55% 22
15 โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ 24 9 42.86% 3 14.29% 4 19.05% 5 23.81% 21
16 โรงเรียนบ้านควนปริง 17 9 52.94% 3 17.65% 2 11.76% 3 17.65% 17
17 โรงเรียนดรุโณทัย 12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
18 โรงเรียนวัดนานอน 34 8 25.81% 7 22.58% 10 32.26% 6 19.35% 31
19 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 22 8 36.36% 4 18.18% 3 13.64% 7 31.82% 22
20 โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ 13 8 61.54% 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 13
21 โรงเรียนบ้านสามแยก 16 7 43.75% 3 18.75% 3 18.75% 3 18.75% 16
22 โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ 15 7 50% 3 21.43% 0 0% 4 28.57% 14
23 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 15 7 50% 1 7.14% 1 7.14% 5 35.71% 14
24 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 15 6 40% 6 40% 2 13.33% 1 6.67% 15
25 โรงเรียนบ้านเกาะปุด 15 6 40% 3 20% 3 20% 3 20% 15
26 โรงเรียนหาดทรายทอง 12 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
27 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 12 6 50% 3 25% 1 8.33% 2 16.67% 12
28 โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ 15 6 46.15% 2 15.38% 4 30.77% 1 7.69% 13
29 โรงเรียนเทศบาล3 (บ้านนาตาล่วง) 11 6 54.55% 0 0% 1 9.09% 4 36.36% 11
30 โรงเรียนบ้านบางยาง 14 5 35.71% 6 42.86% 1 7.14% 2 14.29% 14
31 โรงเรียนบ้านแหลมสอม 13 5 38.46% 4 30.77% 2 15.38% 2 15.38% 13
32 โรงเรียนบ้านลิพัง 14 5 35.71% 3 21.43% 3 21.43% 3 21.43% 14
33 โรงเรียนบ้านหินคอกควาย 14 5 41.67% 3 25% 2 16.67% 2 16.67% 12
34 โรงเรียนบ้านควนโพธิ์ 12 5 41.67% 2 16.67% 2 16.67% 3 25% 12
35 โรงเรียนวัดหนองสมาน 13 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 2 18.18% 11
36 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 10 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 2 22.22% 9
37 โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 9 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
38 โรงเรียนเทศบาล5 (วัดควนขัน) 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
39 โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ 10 5 50% 1 10% 4 40% 0 0% 10
40 โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท 14 5 45.45% 0 0% 4 36.36% 2 18.18% 11
41 โรงเรียนเพาะปัญญา 16 4 25% 5 31.25% 4 25% 3 18.75% 16
42 โรงเรียนบ้านหนองชวด 12 4 33.33% 4 33.33% 0 0% 4 33.33% 12
43 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 10 4 40% 4 40% 0 0% 2 20% 10
44 โรงเรียนบ้านวังศิลา 11 4 36.36% 3 27.27% 4 36.36% 0 0% 11
45 โรงเรียนบ้านนานิน 10 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
46 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
47 โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 (วัดทุ่งหวัง) 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
48 โรงเรียนทุ่งไทรทอง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
49 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง 12 4 33.33% 1 8.33% 3 25% 4 33.33% 12
50 โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน 8 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
51 โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
52 โรงเรียนวัดไทรงาม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
53 โรงเรียนวัดหนองเป็ด 17 3 21.43% 5 35.71% 3 21.43% 3 21.43% 14
54 โรงเรียนบ้านบางด้วน 13 3 23.08% 4 30.77% 2 15.38% 4 30.77% 13
55 โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม 12 3 25% 4 33.33% 2 16.67% 3 25% 12
56 โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา 16 3 18.75% 3 18.75% 6 37.5% 4 25% 16
57 โรงเรียนบ้านไร่พรุ 15 3 20% 3 20% 3 20% 6 40% 15
58 โรงเรียนหาดสำราญ 9 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
59 โรงเรียนบ้านยูงงาม 9 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
60 โรงเรียนบ้านสุโสะ 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
61 โรงเรียนบ้านหนองไทร 13 3 23.08% 2 15.38% 5 38.46% 3 23.08% 13
62 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 9 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 9
63 โรงเรียนทุ่งรวงทอง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
64 โรงเรียนบ้านหัวควน 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
65 โรงเรียนเทศบาล 4(วัดมัชฌิมภูมิ) 8 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
66 โรงเรียนปัญญาวิทย์ 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
67 โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
68 โรงเรียนบ้านหนองยวน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
69 โรงเรียนวัดมงคลสถาน 6 3 50% 0 0% 0 0% 3 50% 6
70 โรงเรียนวัดปากปรน 20 2 11.76% 5 29.41% 6 35.29% 4 23.53% 17
71 โรงเรียนบ้านห้วยไทร 12 2 16.67% 5 41.67% 4 33.33% 1 8.33% 12
72 โรงเรียนวัดนางประหลาด 14 2 14.29% 4 28.57% 5 35.71% 3 21.43% 14
73 โรงเรียนบ้านควนยวน 14 2 20% 4 40% 1 10% 3 30% 10
74 โรงเรียนบ้านโคกทราย 11 2 18.18% 3 27.27% 5 45.45% 1 9.09% 11
75 โรงเรียนวัดท่าพญา 9 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 8
76 โรงเรียนบ้านนายายหม่อม 10 2 20% 3 30% 0 0% 5 50% 10
77 โรงเรียนวัดอัมพวัน 14 2 18.18% 2 18.18% 4 36.36% 3 27.27% 11
78 โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
79 โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
80 โรงเรียนบ้านท่าคลอง 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
81 โรงเรียนบ้านยวนโปะ 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
82 โรงเรียนบ้านในควน 15 2 15.38% 1 7.69% 3 23.08% 7 53.85% 13
83 โรงเรียนบ้านลำแคลง 10 2 20% 1 10% 2 20% 5 50% 10
84 โรงเรียนวัดไทรทอง 7 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
85 โรงเรียนบ้านคลองทรายขาว 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
86 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 8 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 4 50% 8
87 โรงเรียนบ้านบกหัก 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
88 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 7 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 3 50% 6
89 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 6 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 3 50% 6
90 โรงเรียนบ้านไร่หลวง 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
91 โรงเรียนเทศบาล2 (วัดกะพังสุรินทร์) 5 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
92 โรงเรียนวัดแจ้ง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
93 โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
94 โรงเรียนบ้านควนยาง 7 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 3 50% 6
95 โรงเรียนวัดโหละคล้า 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
96 โรงเรียนบ้านเขาติง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
97 โรงเรียนทิพย์รัตน์วิทยา 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
98 โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
99 โรงเรียนวัดสาริการาม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
100 โรงเรียนบ้านลำพิกุล 19 1 5.26% 6 31.58% 3 15.79% 9 47.37% 19
101 โรงเรียนบ้านลำปลอกเหนือ 7 1 14.29% 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 7
102 โรงเรียนบ้านทุ่งนา 8 1 12.5% 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
103 โรงเรียนบ้านปากปรน 7 1 14.29% 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 7
104 โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ 10 1 10% 3 30% 2 20% 4 40% 10
105 โรงเรียนบ้านห้วยเร็จ 9 1 11.11% 3 33.33% 1 11.11% 4 44.44% 9
106 โรงเรียนบ้านคลองลำปริง 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
107 โรงเรียนบ้านตะเสะ 8 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 3 42.86% 7
108 โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด 8 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 2 25% 8
109 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 7 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 7
110 โรงเรียนเทศบาล7 (วัดประสิทธิชัย) 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
111 โรงเรียนวัดจอมไตร 7 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 7
112 โรงเรียนบ้านนาป้อ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
113 โรงเรียนบ้านท่าบันได 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
114 โรงเรียนไทรงาม 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
115 โรงเรียนวัดนิคมประทีป 5 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
116 โรงเรียนบ้านทอนหาน 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
117 โรงเรียนหนองผักฉีด 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
118 โรงเรียนบ้านปากไพ 5 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
119 โรงเรียนบ้านหนองเรี้ย 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
120 โรงเรียนบ้านนาโตง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
121 โรงเรียนพรศิริกุลปฐมวัย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
122 โรงเรียนอัมพวันวิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
123 โรงเรียนบ้านแหลม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนเทศบาล8 (ฝันที่เป็นจริง) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนเมธาวิทยา่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนบ้านไทรงาม 9 0 0% 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 9
128 โรงเรียนวัดควนวิไล 7 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
129 โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ 7 0 0% 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 7
130 โรงเรียนวัดเกาะมะม่วง 6 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 6
131 โรงเรียนบ้านบ้าหวี 6 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
132 โรงเรียนบ้านด่าน 5 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
133 โรงเรียนบ้านทุ่งนา 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
134 โรงเรียนบ้านช่อง 4 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
135 โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
136 โรงเรียนโพธิ์วิเชียรชัย 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
137 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 8 0 0% 1 12.5% 5 62.5% 2 25% 8
138 โรงเรียนบ้านหาดเลา 5 0 0% 1 20% 2 40% 2 40% 5
139 โรงเรียนวัดน้ำผุด 5 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
140 โรงเรียนบ้านกลางนา 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
141 โรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ 4 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
142 โรงเรียนบ้านโคกรัก 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
143 โรงเรียนบุญเหลือเกื้อคง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนบ้านคลองขุด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนบ้านทุ่งกอ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนบ้านเขาหลัก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนวัดโพธาราม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนบ้านปากห้วย 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
149 โรงเรียนตชด.สันติราษฎร์ประชาบำรุง 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
150 โรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
151 โรงเรียนทุ่งยาววิทยา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
152 โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม 4 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
153 โรงเรียนบ้านท่าเทศ 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
154 โรงเรียนวัดโคกพิกุล 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
155 โรงเรียนบ้านทอนพลา 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาววาสนา เจริญภักดิ์ Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]