หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง  
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  
3 โรงเรียนตรังวิทยา  
4 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา  
5 โรงเรียนบูรณะรำลึก  
6 โรงเรียนบ้านควนปริง  
7 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ  
8 โรงเรียนวัดควนวิเศษ  
9 โรงเรียนวัดนานอน  
10 โรงเรียนวิเชียรมาตุ  
11 โรงเรียนอนุบาลตรัง  
12 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาววาสนา เจริญภักดิ์ Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]