สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สตูล
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสตูล 25 11 12 48 47 9 4 0 60
2 บ้านคลองขุด 15 10 12 37 34 5 6 2 45
3 นิคมพัฒนาภาคใต้ 3 9 9 5 23 19 8 2 4 29
4 บ้านปากบารา 7 7 5 19 14 7 2 2 23
5 บ้านปากบาง 6 5 5 16 9 8 5 7 22
6 บ้านลาหงา 6 4 2 12 13 4 2 2 19
7 อนุบาลมะนัง 6 2 10 18 15 6 3 5 24
8 ไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) 6 2 0 8 7 3 1 0 11
9 บ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่49" 5 8 3 16 9 12 6 5 27
10 บ้านใหม่ 5 5 2 12 9 5 3 4 17
11 บ้านตำมะลังเหนือ 5 2 3 10 8 7 1 1 16
12 บ้านค่ายรวมมิตร 5 0 0 5 7 2 0 0 9
13 บ้านแป-ระเหนือ 4 3 2 9 9 4 3 3 16
14 บ้านวังพระเคียน 4 3 2 9 9 0 2 2 11
15 ภูริภรณ์ชัยศึกษา 3 6 3 12 9 3 3 1 15
16 อนุบาลทุ่งหว้า 3 6 1 10 8 3 2 0 13
17 ผังปาล์ม 2 3 3 0 6 4 5 0 0 9
18 บ้านบุโบย 3 2 0 5 5 1 0 1 6
19 บ้านห้วยมะพร้าว 3 0 0 3 3 0 1 0 4
20 นิคมพัฒนาผัง6 2 8 1 11 11 4 2 0 17
21 บ้านวังสายทอง 2 4 3 9 5 4 2 4 11
22 บ้านเหนือคลอง 2 3 0 5 6 1 2 0 9
23 บ้านไทรงาม 2 3 0 5 4 2 2 1 8
24 บ้านทุ่งดินลุ่ม 2 2 3 7 6 3 0 1 9
25 บ้านป่าพน 2 2 2 6 4 4 2 2 10
26 บ้านควนสตอ 2 2 1 5 6 2 3 5 11
27 บ้านช่องไทร 2 2 1 5 3 5 2 3 10
28 บ้านปากละงู 2 2 0 4 4 2 2 0 8
29 อนุบาลเมืองสตูล 2 2 0 4 4 1 0 0 5
30 บ้านดาหลำ 2 2 0 4 4 0 1 1 5
31 ราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จ.สตูล 2 1 4 7 6 1 0 0 7
32 บ้านทุ่งวิมาน 2 1 1 4 4 2 1 1 7
33 บ้านหัวควน 2 1 1 4 3 4 0 0 7
34 บ้านกลุ่ม5 ประชารัฐ 2 1 1 4 3 1 2 0 6
35 อนุบาลมุสลิมสตูล 2 1 0 3 4 3 1 1 8
36 บ้านบ่อหิน 2 1 0 3 3 1 0 3 4
37 บ้านตันหยงโป 2 1 0 3 3 0 1 1 4
38 บ้านนางแก้ว 2 0 2 4 2 2 2 1 6
39 บ้านบารายี 2 0 1 3 2 2 1 0 5
40 บ้านเกาะบูโหลน 2 0 0 2 2 0 1 0 3
41 จงหัว 2 0 0 2 2 0 0 1 2
42 นิคมพัฒนาภาคใต้ 1 2 0 0 2 2 0 0 0 2
43 สตูลศานติศึกษา 1 5 3 9 7 8 3 4 18
44 บ้านควน 1 4 6 11 9 3 3 1 15
45 บ้านหนองหอยโข่ง 1 3 3 7 7 2 0 0 9
46 อนุบาลควนโดน 1 2 3 6 5 3 7 1 15
47 บ้านตะโละใส 1 2 2 5 7 4 2 5 13
48 บ้านทุ่งไหม้ 1 2 0 3 3 0 0 0 3
49 บ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ ๒๕๕๐ 1 2 0 3 2 2 0 1 4
50 บ้านเกาะสาหร่าย 1 1 2 4 3 1 1 0 5
51 บ้านคลองน้ำเค็ม 1 1 1 3 3 1 2 0 6
52 อนุบาลท่าแพ 1 1 1 3 2 1 1 1 4
53 อนุบาลควนกาหลง 1 1 0 2 3 1 1 3 5
54 บ้านกาลันยีตัน 1 1 0 2 3 0 0 0 3
55 บ้านขอนคลาน 1 1 0 2 3 0 0 0 3
56 เทศบาล 4 1 1 0 2 2 1 0 1 3
57 บ้านคลองสองปาก 1 1 0 2 1 6 1 0 8
58 บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา 1 1 0 2 1 2 1 0 4
59 บ้านนาทอน 1 0 4 5 5 1 1 0 7
60 บ้านหาดทรายยาว 1 0 2 3 3 0 0 0 3
61 บ้านน้ำหรา 1 0 2 3 1 3 0 0 4
62 บ้านปันจอร์ 1 0 2 3 1 2 2 3 5
63 ผังปาล์ม 4 1 0 1 2 4 4 0 2 8
64 ผังปาล์ม 1 1 0 1 2 4 1 0 0 5
65 บ้านท่าชะมวง 1 0 1 2 3 2 0 1 5
66 นิคมพัฒนาผัง20 1 0 1 2 3 1 1 0 5
67 บ้านตูแตหรำ 1 0 1 2 2 1 3 2 6
68 บ้านเกตรี 1 0 1 2 2 1 0 0 3
69 บ้านเขาจีน 1 0 1 2 2 0 0 0 2
70 นิคมพัฒนา ผัง 120 1 0 1 2 1 4 0 1 5
71 บ้านวังตง 1 0 1 2 1 1 2 2 4
72 บ้านสายควน 1 0 1 2 1 1 1 0 3
73 สมาคมเลขานุการสตรี 3 1 0 0 1 2 4 2 1 8
74 บ้านปาเต๊ะ 1 0 0 1 2 2 1 0 5
75 วัดหน้าเมือง 1 0 0 1 2 0 0 1 2
76 บ้านกุบังจามัง 1 0 0 1 1 0 1 0 2
77 บ้านทุ่งมะปรัง 0 3 1 4 1 5 2 1 8
78 บ้านวังปริง 0 3 0 3 3 2 3 3 8
79 พรรษนันท์ศึกษา 0 3 0 3 2 1 2 1 5
80 อนุบาลอรอนงค์ 0 2 0 2 5 1 1 1 7
81 บ้านควนเก 0 2 0 2 4 0 0 0 4
82 บ้านท่าแพ 0 2 0 2 2 1 0 0 3
83 บ้านท่าน้ำเค็มใต้ 0 1 2 3 3 0 0 1 3
84 บ้านนาแก้ว 0 1 2 3 2 2 5 3 9
85 บ้านท่าแลหลา 0 1 2 3 2 1 2 4 5
86 บ้านห้วยน้ำดำ 0 1 2 3 2 1 2 0 5
87 บ้านฉลุง 0 1 1 2 4 0 1 0 5
88 อนุบาลทักษิณสยาม 0 1 1 2 2 2 0 1 4
89 บ้านเขาไคร 0 1 1 2 2 1 1 3 4
90 บ้านทุ่งสะโบ๊ะ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
91 นิคมพัฒนาภาคใต้2 0 1 1 2 1 3 0 1 4
92 บ้านปิใหญ่ 0 1 0 1 4 1 1 0 6
93 บ้านดูสน 0 1 0 1 3 0 1 1 4
94 บ้านนาพญา 0 1 0 1 2 2 0 0 4
95 วรรธนะสาร 0 1 0 1 1 3 0 3 4
96 บ้านปลักหว้า 0 1 0 1 1 2 0 0 3
97 บ้านในเมือง 0 1 0 1 1 2 0 0 3
98 บ้านท่าศิลา 0 1 0 1 1 1 2 0 4
99 บ้านสาคร 0 1 0 1 1 0 0 0 1
100 บ้านแป-ระใต้ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
101 บ้านมะหงัง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
102 บ้านมะนัง 0 0 1 1 1 2 1 1 4
103 บ้านป่าฝาง 0 0 1 1 1 1 1 0 3
104 บ้านราไว 0 0 1 1 1 1 1 0 3
105 บ้านไร่ 0 0 1 1 1 0 3 1 4
106 เทศบาล 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1
107 บ้านท่าหิน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
108 บ้านวังพะเนียด 0 0 1 1 1 0 0 0 1
109 วัดชมพูนิมิต 0 0 1 1 1 0 0 0 1
110 สุไหงอุเปวิทยา 0 0 1 1 0 1 3 0 4
111 บ้านทางงอ 0 0 1 1 0 1 1 0 2
112 บ้านโคกพยอม 0 0 1 1 0 1 0 0 1
113 นิคมพัฒนา ผัง 42 0 0 1 1 0 0 1 4 1
114 บ้านสนกลาง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
115 บ้านทางยาง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
116 บ้านหัวกาหมิง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
117 บ้านสวนเทศ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
118 บ้านทุ่งตำเสา "ชูสินอุปถัมภ์" 0 0 0 0 1 1 0 0 2
119 บ้านทุ่งบุหลัง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
120 บ้านทุ่งเสม็ด "มิตรภาพที่ 114" 0 0 0 0 1 1 0 0 2
121 บ้านราวปลา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
122 บ้านเกาะยวน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
123 บ้านป่าแก่บ่อหิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
124 บ้านกาแบง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
125 บ้านบ่อเจ็ดลูก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
126 บ้านวังประจัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
127 อนุบาลอมรรัตน์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
128 เทศบาล 5 0 0 0 0 1 0 0 0 1
129 นิคมซอย10 0 0 0 0 0 3 0 0 3
130 ผังปาล์ม 3 0 0 0 0 0 1 2 1 3
131 บ้านย่านซื่อ "มิตรภาพที่ 147" 0 0 0 0 0 1 1 0 2
132 บ้านสาครเหนือ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
133 บ้านโตนปาหนัน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
134 บ้านบากันโต๊ะทิด 0 0 0 0 0 1 0 1 1
135 บ้านน้ำร้อน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
136 บ้านห้วยไทร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
137 บ้านเจ๊ะบิลัง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
138 บ้านกุบังปะโหลด 0 0 0 0 0 0 1 4 1
139 บ้านควนฟ้าแลบ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
140 บ้านควนโต๊ะเหลง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
141 บ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
142 อนุบาลโอบอ้อม 0 0 0 0 0 0 0 2 0
143 บ้านนาข่า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
144 บ้านนาแค 0 0 0 0 0 0 0 1 0
145 บ้านโกตา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 203 189 156 548 511 256 155 133 922