สรุปเหรียญรางวัล สพป. สตูล
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสตูล 46 7 4 0 57
2 บ้านคลองขุด 32 4 6 2 42
3 นิคมพัฒนาภาคใต้ 3 19 7 2 4 28
4 อนุบาลมะนัง 14 6 3 4 23
5 บ้านปากบารา 13 6 2 2 21
6 นิคมพัฒนาผัง6 11 4 2 0 17
7 บ้านลาหงา 10 2 2 2 14
8 บ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่49" 9 10 5 3 24
9 ภูริภรณ์ชัยศึกษา 9 3 3 1 15
10 บ้านตำมะลังเหนือ 8 7 1 1 16
11 บ้านแป-ระเหนือ 8 4 3 3 15
12 สตูลศานติศึกษา 7 8 3 4 18
13 อนุบาลทุ่งหว้า 7 3 2 0 12
14 ไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) 7 3 1 0 11
15 บ้านค่ายรวมมิตร 7 2 0 0 9
16 บ้านวังพระเคียน 7 0 2 2 9
17 บ้านปากบาง 6 8 4 6 18
18 บ้านใหม่ 6 4 3 4 13
19 บ้านตะโละใส 6 4 2 5 12
20 บ้านควน 6 3 3 0 12
21 บ้านเหนือคลอง 6 1 2 0 9
22 บ้านทุ่งดินลุ่ม 6 1 0 1 7
23 ราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จ.สตูล 6 1 0 0 7
24 อนุบาลควนโดน 5 3 6 1 14
25 บ้านวังสายทอง 5 3 2 4 10
26 บ้านหนองหอยโข่ง 5 2 0 0 7
27 บ้านควนสตอ 5 1 2 5 8
28 อนุบาลอรอนงค์ 5 1 1 1 7
29 บ้านนาทอน 5 1 1 0 7
30 บ้านบุโบย 5 1 0 1 6
31 ผังปาล์ม 2 4 5 0 0 9
32 บ้านป่าพน 4 4 2 2 10
33 อนุบาลมุสลิมสตูล 4 3 1 1 8
34 บ้านไทรงาม 4 2 2 1 8
35 บ้านปากละงู 4 2 2 0 8
36 บ้านทุ่งวิมาน 4 2 1 1 7
37 บ้านปิใหญ่ 4 1 1 0 6
38 ผังปาล์ม 1 4 1 0 0 5
39 บ้านดาหลำ 4 0 1 1 5
40 บ้านควนเก 4 0 0 0 4
41 บ้านช่องไทร 3 5 2 3 10
42 ผังปาล์ม 4 3 4 0 2 7
43 บ้านวังปริง 3 2 3 3 8
44 อนุบาลควนกาหลง 3 1 1 3 5
45 บ้านเกาะสาหร่าย 3 1 1 0 5
46 นิคมพัฒนาผัง20 3 1 1 0 5
47 บ้านบ่อหิน 3 1 0 3 4
48 บ้านตันหยงโป 3 0 1 1 4
49 บ้านดูสน 3 0 1 1 4
50 บ้านฉลุง 3 0 1 0 4
51 บ้านกาลันยีตัน 3 0 0 0 3
52 บ้านหาดทรายยาว 3 0 0 0 3
53 สมาคมเลขานุการสตรี 3 2 3 2 1 7
54 บ้านนาแก้ว 2 2 5 3 9
55 บ้านนางแก้ว 2 2 2 1 6
56 บ้านปาเต๊ะ 2 2 1 0 5
57 อนุบาลทักษิณสยาม 2 2 0 1 4
58 บ้านนาพญา 2 2 0 0 4
59 บ้านสนกลาง 2 2 0 0 4
60 บ้านท่าแลหลา 2 1 2 4 5
61 พรรษนันท์ศึกษา 2 1 2 1 5
62 บ้านกลุ่ม5 ประชารัฐ 2 1 2 0 5
63 บ้านคลองน้ำเค็ม 2 1 2 0 5
64 บ้านเขาไคร 2 1 1 3 4
65 อนุบาลท่าแพ 2 1 1 1 4
66 เทศบาล 4 2 1 0 1 3
67 บ้านท่าชะมวง 2 1 0 1 3
68 บ้านเกตรี 2 1 0 0 3
69 บ้านท่าแพ 2 1 0 0 3
70 บ้านเกาะบูโหลน 2 0 1 0 3
71 จงหัว 2 0 0 1 2
72 วัดหน้าเมือง 2 0 0 1 2
73 นิคมพัฒนาภาคใต้ 1 2 0 0 0 2
74 บ้านทุ่งไหม้ 2 0 0 0 2
75 บ้านเขาจีน 2 0 0 0 2
76 บ้านทุ่งสะโบ๊ะ 2 0 0 0 2
77 บ้านขอนคลาน 2 0 0 0 2
78 บ้านมะหงัง 2 0 0 0 2
79 บ้านทางยาง 2 0 0 0 2
80 บ้านคลองสองปาก 1 6 1 0 8
81 นิคมพัฒนา ผัง 120 1 4 0 1 5
82 บ้านหัวควน 1 4 0 0 5
83 บ้านทุ่งมะปรัง 1 3 2 1 6
84 วรรธนะสาร 1 3 0 3 4
85 นิคมพัฒนาภาคใต้2 1 3 0 1 4
86 บ้านน้ำหรา 1 3 0 0 4
87 บ้านปันจอร์ 1 2 2 3 5
88 บ้านมะนัง 1 2 1 1 4
89 บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา 1 2 1 0 4
90 บ้านบารายี 1 2 1 0 4
91 บ้านปลักหว้า 1 2 0 0 3
92 บ้านในเมือง 1 2 0 0 3
93 บ้านตูแตหรำ 1 1 3 2 5
94 บ้านวังตง 1 1 2 2 4
95 บ้านท่าศิลา 1 1 2 0 4
96 บ้านห้วยน้ำดำ 1 1 2 0 4
97 บ้านสายควน 1 1 1 0 3
98 บ้านป่าฝาง 1 1 1 0 3
99 บ้านราไว 1 1 1 0 3
100 บ้านหัวกาหมิง 1 1 1 0 3
101 อนุบาลเมืองสตูล 1 1 0 0 2
102 บ้านสวนเทศ 1 1 0 0 2
103 บ้านทุ่งตำเสา "ชูสินอุปถัมภ์" 1 1 0 0 2
104 บ้านทุ่งบุหลัง 1 1 0 0 2
105 บ้านทุ่งเสม็ด "มิตรภาพที่ 114" 1 1 0 0 2
106 บ้านราวปลา 1 1 0 0 2
107 บ้านเกาะยวน 1 1 0 0 2
108 บ้านไร่ 1 0 2 0 3
109 บ้านกุบังจามัง 1 0 1 0 2
110 บ้านท่าน้ำเค็มใต้ 1 0 0 1 1
111 บ้านแป-ระใต้ 1 0 0 0 1
112 เทศบาล 1 1 0 0 0 1
113 บ้านวังพะเนียด 1 0 0 0 1
114 บ้านกาแบง 1 0 0 0 1
115 บ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ ๒๕๕๐ 1 0 0 0 1
116 บ้านบ่อเจ็ดลูก 1 0 0 0 1
117 บ้านป่าแก่บ่อหิน 1 0 0 0 1
118 บ้านวังประจัน 1 0 0 0 1
119 อนุบาลอมรรัตน์ 1 0 0 0 1
120 เทศบาล 5 1 0 0 0 1
121 นิคมซอย10 0 3 0 0 3
122 สุไหงอุเปวิทยา 0 1 3 0 4
123 ผังปาล์ม 3 0 1 2 1 3
124 บ้านทางงอ 0 1 1 0 2
125 บ้านย่านซื่อ "มิตรภาพที่ 147" 0 1 1 0 2
126 บ้านสาครเหนือ 0 1 1 0 2
127 บ้านโตนปาหนัน 0 1 1 0 2
128 บ้านบากันโต๊ะทิด 0 1 0 1 1
129 บ้านโคกพยอม 0 1 0 0 1
130 บ้านน้ำร้อน 0 1 0 0 1
131 บ้านห้วยไทร 0 1 0 0 1
132 บ้านเจ๊ะบิลัง 0 0 2 0 2
133 นิคมพัฒนา ผัง 42 0 0 1 4 1
134 บ้านกุบังปะโหลด 0 0 1 4 1
135 บ้านควนฟ้าแลบ 0 0 1 0 1
136 บ้านควนโต๊ะเหลง 0 0 1 0 1
137 บ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา 0 0 1 0 1
138 บ้านห้วยมะพร้าว 0 0 1 0 1
139 อนุบาลโอบอ้อม 0 0 0 2 0
140 บ้านนาข่า 0 0 0 1 0
141 บ้านนาแค 0 0 0 1 0
รวม 462 236 150 126 974