สรุปเหรียญรางวัล สพป. สตูล
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสตูล 47 9 4 0 60
2 บ้านคลองขุด 34 5 6 2 45
3 นิคมพัฒนาภาคใต้ 3 19 8 2 4 29
4 อนุบาลมะนัง 15 6 3 5 24
5 บ้านปากบารา 14 7 2 2 23
6 บ้านลาหงา 13 4 2 2 19
7 นิคมพัฒนาผัง6 11 4 2 0 17
8 บ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่49" 9 12 6 5 27
9 บ้านปากบาง 9 8 5 7 22
10 บ้านใหม่ 9 5 3 4 17
11 บ้านแป-ระเหนือ 9 4 3 3 16
12 ภูริภรณ์ชัยศึกษา 9 3 3 1 15
13 บ้านควน 9 3 3 1 15
14 บ้านวังพระเคียน 9 0 2 2 11
15 บ้านตำมะลังเหนือ 8 7 1 1 16
16 อนุบาลทุ่งหว้า 8 3 2 0 13
17 สตูลศานติศึกษา 7 8 3 4 18
18 บ้านตะโละใส 7 4 2 5 13
19 ไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) 7 3 1 0 11
20 บ้านค่ายรวมมิตร 7 2 0 0 9
21 บ้านหนองหอยโข่ง 7 2 0 0 9
22 บ้านทุ่งดินลุ่ม 6 3 0 1 9
23 บ้านควนสตอ 6 2 3 5 11
24 บ้านเหนือคลอง 6 1 2 0 9
25 ราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จ.สตูล 6 1 0 0 7
26 บ้านวังสายทอง 5 4 2 4 11
27 อนุบาลควนโดน 5 3 7 1 15
28 อนุบาลอรอนงค์ 5 1 1 1 7
29 บ้านนาทอน 5 1 1 0 7
30 บ้านบุโบย 5 1 0 1 6
31 ผังปาล์ม 2 4 5 0 0 9
32 บ้านป่าพน 4 4 2 2 10
33 ผังปาล์ม 4 4 4 0 2 8
34 อนุบาลมุสลิมสตูล 4 3 1 1 8
35 บ้านไทรงาม 4 2 2 1 8
36 บ้านปากละงู 4 2 2 0 8
37 บ้านทุ่งวิมาน 4 2 1 1 7
38 บ้านปิใหญ่ 4 1 1 0 6
39 อนุบาลเมืองสตูล 4 1 0 0 5
40 ผังปาล์ม 1 4 1 0 0 5
41 บ้านดาหลำ 4 0 1 1 5
42 บ้านฉลุง 4 0 1 0 5
43 บ้านควนเก 4 0 0 0 4
44 บ้านช่องไทร 3 5 2 3 10
45 บ้านหัวควน 3 4 0 0 7
46 บ้านวังปริง 3 2 3 3 8
47 บ้านท่าชะมวง 3 2 0 1 5
48 บ้านกลุ่ม5 ประชารัฐ 3 1 2 0 6
49 บ้านคลองน้ำเค็ม 3 1 2 0 6
50 อนุบาลควนกาหลง 3 1 1 3 5
51 บ้านเกาะสาหร่าย 3 1 1 0 5
52 นิคมพัฒนาผัง20 3 1 1 0 5
53 บ้านบ่อหิน 3 1 0 3 4
54 บ้านตันหยงโป 3 0 1 1 4
55 บ้านดูสน 3 0 1 1 4
56 บ้านห้วยมะพร้าว 3 0 1 0 4
57 บ้านท่าน้ำเค็มใต้ 3 0 0 1 3
58 บ้านทุ่งไหม้ 3 0 0 0 3
59 บ้านกาลันยีตัน 3 0 0 0 3
60 บ้านขอนคลาน 3 0 0 0 3
61 บ้านหาดทรายยาว 3 0 0 0 3
62 สมาคมเลขานุการสตรี 3 2 4 2 1 8
63 บ้านนาแก้ว 2 2 5 3 9
64 บ้านนางแก้ว 2 2 2 1 6
65 บ้านบารายี 2 2 1 0 5
66 บ้านปาเต๊ะ 2 2 1 0 5
67 บ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ ๒๕๕๐ 2 2 0 1 4
68 อนุบาลทักษิณสยาม 2 2 0 1 4
69 บ้านนาพญา 2 2 0 0 4
70 บ้านสนกลาง 2 2 0 0 4
71 บ้านตูแตหรำ 2 1 3 2 6
72 บ้านท่าแลหลา 2 1 2 4 5
73 พรรษนันท์ศึกษา 2 1 2 1 5
74 บ้านห้วยน้ำดำ 2 1 2 0 5
75 บ้านเขาไคร 2 1 1 3 4
76 อนุบาลท่าแพ 2 1 1 1 4
77 เทศบาล 4 2 1 0 1 3
78 บ้านเกตรี 2 1 0 0 3
79 บ้านท่าแพ 2 1 0 0 3
80 บ้านเกาะบูโหลน 2 0 1 0 3
81 จงหัว 2 0 0 1 2
82 วัดหน้าเมือง 2 0 0 1 2
83 นิคมพัฒนาภาคใต้ 1 2 0 0 0 2
84 บ้านเขาจีน 2 0 0 0 2
85 บ้านทุ่งสะโบ๊ะ 2 0 0 0 2
86 บ้านมะหงัง 2 0 0 0 2
87 บ้านทางยาง 2 0 0 0 2
88 บ้านคลองสองปาก 1 6 1 0 8
89 บ้านทุ่งมะปรัง 1 5 2 1 8
90 นิคมพัฒนา ผัง 120 1 4 0 1 5
91 วรรธนะสาร 1 3 0 3 4
92 นิคมพัฒนาภาคใต้2 1 3 0 1 4
93 บ้านน้ำหรา 1 3 0 0 4
94 บ้านปันจอร์ 1 2 2 3 5
95 บ้านมะนัง 1 2 1 1 4
96 บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา 1 2 1 0 4
97 บ้านปลักหว้า 1 2 0 0 3
98 บ้านในเมือง 1 2 0 0 3
99 บ้านวังตง 1 1 2 2 4
100 บ้านท่าศิลา 1 1 2 0 4
101 บ้านสายควน 1 1 1 0 3
102 บ้านป่าฝาง 1 1 1 0 3
103 บ้านราไว 1 1 1 0 3
104 บ้านหัวกาหมิง 1 1 1 0 3
105 บ้านสวนเทศ 1 1 0 0 2
106 บ้านทุ่งตำเสา "ชูสินอุปถัมภ์" 1 1 0 0 2
107 บ้านทุ่งบุหลัง 1 1 0 0 2
108 บ้านทุ่งเสม็ด "มิตรภาพที่ 114" 1 1 0 0 2
109 บ้านราวปลา 1 1 0 0 2
110 บ้านเกาะยวน 1 1 0 0 2
111 บ้านไร่ 1 0 3 1 4
112 บ้านกุบังจามัง 1 0 1 0 2
113 บ้านสาคร 1 0 0 0 1
114 บ้านแป-ระใต้ 1 0 0 0 1
115 เทศบาล 1 1 0 0 0 1
116 บ้านท่าหิน 1 0 0 0 1
117 บ้านวังพะเนียด 1 0 0 0 1
118 วัดชมพูนิมิต 1 0 0 0 1
119 บ้านป่าแก่บ่อหิน 1 0 0 0 1
120 บ้านกาแบง 1 0 0 0 1
121 บ้านบ่อเจ็ดลูก 1 0 0 0 1
122 บ้านวังประจัน 1 0 0 0 1
123 อนุบาลอมรรัตน์ 1 0 0 0 1
124 เทศบาล 5 1 0 0 0 1
125 นิคมซอย10 0 3 0 0 3
126 สุไหงอุเปวิทยา 0 1 3 0 4
127 ผังปาล์ม 3 0 1 2 1 3
128 บ้านทางงอ 0 1 1 0 2
129 บ้านย่านซื่อ "มิตรภาพที่ 147" 0 1 1 0 2
130 บ้านสาครเหนือ 0 1 1 0 2
131 บ้านโตนปาหนัน 0 1 1 0 2
132 บ้านบากันโต๊ะทิด 0 1 0 1 1
133 บ้านโคกพยอม 0 1 0 0 1
134 บ้านน้ำร้อน 0 1 0 0 1
135 บ้านห้วยไทร 0 1 0 0 1
136 บ้านเจ๊ะบิลัง 0 0 2 0 2
137 นิคมพัฒนา ผัง 42 0 0 1 4 1
138 บ้านกุบังปะโหลด 0 0 1 4 1
139 บ้านควนฟ้าแลบ 0 0 1 0 1
140 บ้านควนโต๊ะเหลง 0 0 1 0 1
141 บ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา 0 0 1 0 1
142 อนุบาลโอบอ้อม 0 0 0 2 0
143 บ้านนาข่า 0 0 0 1 0
144 บ้านนาแค 0 0 0 1 0
145 บ้านโกตา 0 0 0 0 0
รวม 511 256 155 133 922